0
0 Comments

babam 1970’li yıllarda tarla almış. 1991 yılında tarlaya tapu kadastrodan memurlar getirip tarlanın sınırlarını tekrar belirlettik. bu tarlaya 1991 yılında 60m sondaj kazdırdık. Sondajdan su çıkarmak için elektrik getirttik. Bu tarlaya ev, ahır ve samanlık yaptırdık. babam 2005 yılında vefat etti. babam sağlığında evi ahırı samanlığı ve sındajı sınırdan 2-3 metre içerden yaptığını söylüyordu. üst taraftaki tarla sahibi 14.09.2012 tarihinde Aliağa Tapu kadastro müdürlüğünden memurlar getirip kendi tarlasının sınırlarını ölçtürmüş. yapılan ölçümde bizim eski sınırdan yaklaşık 600-700 metrekare yer komşunun tarla sınırları içerisinde kalıyor. bizim ev, ahır, samanlık ve sondajda bu yerin içinde(komşunun tarla sınırları içinde) kalıyor. Biz bu yeri 1991 yılında ölçtürdük ve bu teşkilatı buaraya ona göre kurduk dediğimizde, ölçen kişinin bize: "o zaman metreyle iple ölçülüyodu, şimdi uydudan ölçülüyo, o zaman yanlış ölçülmüştür dedi. şimdi biz ne yapabiliriz. teşekkürler