ayiplikonut

Ayıplı Konut için Tüketici Hakları

Ayıplı Konut için tüketici haklarını yazımızda inceleyebilirsiniz. Günümüzde ayıplı mal, satın alınacak olan malzemenin sizlere vaat edilmiş olan ürün özelliklerini taşımaması olarak isimlendirilebilir. Yapılan reklamında, ambalaj içeriği ya da tanıtım süreçleri sırasında anlatılmış olan özellikleri arasında herhangi birisi bulunmaması veya ürünün anlatılana göre tamamen farklı olması ürünü ayıplı mal olarak sınıfına koymaktadır. Tüketicinin satın alacağı ürünün ayıplı mal statüsü içerisine girdiğini anlaması le beraber, ayıplı mal dava dilekçesi oluşturarak tüketici hakem heyetlerine veya tüketici hakları mahkemelerine başvurması gerekmektedir.

ayiplikonut

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı mal dava dilekçesi ile beraber başvuru işlemlerinde bulunabilmek için satın alınacak olan ürünün, ilgili kanunda belirtilmiş olan ayıplı mal tanımına uygun şekilde bulunması gerekmektedir. Bir malın ayıplı şeklinde kabul edildiği durumlar şu şekilde yer almaktadır:

Ürünün;

 • Tüketicilerin satın almak istediği model durumuna uygun şekilde yer almaması,
 • Benzeri ürünlerle karşılaştırıldığı zaman kullanım amacına tamamen zıt olması,
 • Reklam veya tanıtımlarda verilmiş olan ürün nitelikleri bulundurmaması,
 • Tarafsız olarak değerlendirildiği zaman, sahip olması gereken özellikleri tam olarak bulundurmaması,
 • Tüketicinin beklentilerini tam olarak karşılamaması ya da düşündüğünden az özellik göstermektedir,
 • Montajının tüketici aracılığıyla yapılması sırasında, montaj talimat uygulamalarının eksik olması nedeniyle ürünün bu sırada zarar görmesi
 • Sözleşme üzerinde belirtilmiş olan süre içerisinde teslim edilmemiş olması,
 • Montajının satıcı aracılığı ile yapılacağı konularda, montaj işleminin uygulanmaması,

Ayıplı mal davası açmak için ilk olarak ürünün satın alındığı zamandan itibaren en fazla 6 ay geçmiş olması gerekmektedir. İkinci el olarak yer alan bu ürünlerde bu süre 12 ay olarak hesaplanmıştır.

ayiplimal

Dava Dilekçesi

Ayıplı mal dava dilekçesi yazmanız sırasında birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Mahkemeden çıkacak olan sonuçların tüketicinin lehine bulunması adına, dilekçenin açıklayıcı olarak ve doğru tekniklerle yazılması son derce önemlidir. Ayıplı mal konusunda dilekçe yazmanız durumunda dikkat edilmesi gereken konular yer almaktadır;

 • Malın ayıplı olarak yer aldığına dair detaylı açıklama,
 • Malın satın alınma durumu ve kullanım nedenleri,
 • Hukuki nedenlerin gösterilmesi
 • Daha önce satıcı kişiye başvurulması ve uzlaşamama sebeplerinin detaylı olarak verilmesi,
 • Ayıplı mal sebebiyle tüketicinin uğramış olduğu zararın, satıcı üzerinden tahsis edilmesi
 • Ürün satış belge fili, ürün inceleme formları ve bilirkişi incelemesi belgesi
Benzer Haber  Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi

Ayıplı mal davası açabilmek için ilk olarak kaymakamlık binalarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekmektedir. Tüketici hakem heyetleri üzerinde dilekçe ile ilgili olarak detaylı işlemler ücretsiz olarak yer almaktadır. Hakem heyetinden aleyhte karar çıkarsa, tüketici mahkemelerine bizzat kendiniz başvurarak dava açmanız gerekmektedir.

Tüketici mahkemeleri aracılığı ile verilmiş olan kararlar bağlayıcı olarak yer almasından dolayı, satıcının zararı karşılamaması durumunda dilerseniz icra müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.

Ayıplı mal dava dilekçesi ile beraber tüketici mahkemelerine başvurulduğu zaman, ortalama 2-3 ay içerisinde sonuç alınmaktadır. Ortaya çıkan bu zaman birimi mahkemeye başvurulan döneme ve mahkemenin yoğunluk durumlarına göre değişim göstermektedir.

Tüketici hakem heyetlerine dilekçe ile yapılacak olan başvurulardan ise daha kısa süre içerisinde cevap alınmaktadır. Bununla beraber tüketici hakem heyetlerinden alınacak olan kararların yaptırımı zor olmasından dolayı, tüketicinin zararını karışılaması uzun zaman almaktadır.

Yorum Yazın