Aidat Ödemesi Yapmayanlar İçin Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Aidat ödemesi apartmanlarda yaşayanlar için kaçınılmaz bir durum. Apartmanlar içerisinde yaşayanlardan alınan alınan aidat ödemesi birçok giderin karşılanması için alınmaktadır. Güvenlik, kullanılan ortak alanlar, apartmanda bulunan kapıcı giderleri ve birçok durumlar için alınması şarttır. Apartman giderleri hesaplanarak apartman da yaşayan kişi sayısına ortak olarak bölüştürülmektedir. Toplanan tüm ücretlere aidat denmektedir. Apartman yaşayanları dışında kapıcılar ve yöneticiler aidat ödemesi dışında tutulmaktadırlar.

Aidat mutlaka toplanması gereken bir gider masrafıdır. Toplanmada güçlük çekilse de bu işlem zaman alsa da mutlaka aidat toplanmalıdır. Aidat toplanmadığı zaman giderler karşılanamaz ve yaşam kalitesi düşer. Yöneticilerin ortak derdi olarak aidat toplamada güçlük çekmek maalesef oldukça sık rastlanan bir durumdur.

Aidat Ödemesi Yapmayanlar İçin Yapılacak Hukuki İşlemler

Günümüzde yaşanan tüm olumsuzlukları karşı kişiler ve kurumlar haklarını hukuk ile aramaktadırlar. Kanuna aykırı davranışlar içerisinde bulunmak cezai ve maddi yaptırımları beraberinde getirmektedirler. Özellikle apartman aidatlarında gecikme yaşanması maalesef sıkıntı yaratmakta ve kat malikleri bu durumdan şikayetçi olmaktadırlar. Bu durumdan kaynaklanan boşluk yönetici ve apartman malikleri arasında anlaşılarak icra takibine kadar gitmektedir. Kişiler aidat borcu karşılığında artık icra takibinde bulunarak haklarını aramaktadırlar.

Apartmanlar yaşanan en büyük sıkıntı aidatların gecikmesidir. Çok sık yaşanan bu sıkıntı tartışmalara sebebiyet vermektedir. Apartman içerisinde huzursuzluğu sebep olan aidat sistemi mutlaka zamanında ödenmelidir. Zamanında ödenmeyen aidatlar için yapılacak işlemler şunlardır;

  • Kanuna göre kat yaşayanların mutlaka aidatlarını ödemesi gerekmektedir. Zamanında ödenmeyen aidatlar için yasa şunları belirtmektedir.
  • Kat yaşayanları ortak alanların kullanımı için veya apartman giderleri için toplanan aidatı eşit bir şekilde ödemek durumundadır. Kat yaşayanları için bu yükümlülük eşittir.
  • Kat yaşayanlarından aidat ödemeyen kişileri, kat yaşayanları ve yönetici birlikte davranarak dava açabilir ve icra takibinde bulunabilmektedirler.
  • Kat sahibi ile kiracı aynı şekilde aidat gecikmesinden sorumludurlar. Yani kiracı aidat ödemesini geciktirmiş ise kat maliki yani kat sahibi de bundan etkilenmektedir. Bunun sonucunda kat malikine yani kat sahibine haciz işlemi bile uygulanabilmektedir.
  • Kat sahibi kendi dairesinde oturmuyor olsa da aidat ödemesinden kaçınamamaktadır. Kiracı aidat ödemesini geciktirmesi durumunda kat sahibi de doğrudan etkilenmektedir. Icra takibi kat sahibi üzerinde de görülmektedir.
  • Aidat geciktiren kişi daha sonradan ödeme yaptığında ödeme yapacağı tutar üzerinden %5  zam ile yükümlü tutulmaktadırlar. Örneğin;
Benzer Haber  Konut Projesi Kredisi Nedir?

Ödenecek 1 aylık aidat gideri 130 TL ise üzerine 1 aylık gecikme bedeli ödenmek zorunludur. Aidat ödemesini geciktiren kat maliki gecikme zammı bedeli için itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz hakkı lehine çözülen kat maliki üzerinden itiraz zammı alınması hukuki bir haktır.

Tüm bu işlemlere karşılık ödenmeyen aidat karşılığında diğer kat yaşayanları ödenmeyen aidat miktarı üzerinde kanuna göre ipotek haklarını kullanabilmektedirler.

Aidat Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kanunun uygun gördüğü gecikme zammı %5 olarak belirlenmiştir. Gecikme zammı alınması kanuna ters bir durum teşkil etmemektedir. Gecikme zammından yararlanılmak için mutlaka icra takibinde açıkça bulunmak gerekmektedir. Gecikme zammı için karşı tarafın itiraz etme Hakkı’da mevcuttur. İtiraz hakkı lehine sonuçlanırsa itiraz tazminatı da alınabilmektedir.

Apartman aidat ödemesi süresi apartman yöneticisinin belirlediği günler içerisinde ödenir. Bunu dışına çıkılması durumunda yapılacak idari işlemler bu şekildedir. Kat malikleri mutlaka aidat yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ortak kullanım alanları içerisinde yer alınmayan veya ihtiyaç duyulmayan yerler için aidattan kaçınılamamaktadır. Aidat ödemeden kaçınmak için bu durum kullanılamamaktadır. Kat malikleri ne olursa olsun apartman giderleri için alınan aidat ödemesinden sorumlu tutulmaktadır.

Yorum Yazın