evin-uzerinde-haciz-ipotek-var mi

Aldığınız evin üzerinde ipotek haciz var mı?

Yıllarca çalıştınız paranızı biriktirdiniz ve en sonunda bir ev almaya karar verdiniz. Bütün işlemleri gerçekleştirdiniz ve hoşunuza giden evi aldınız. Akşam başınızı yastığa koyunca içinize bir kurt düştü aldığım evin üzerinde ipotek haciz var mı?

İpotek nedir? Haciz nedir?

Öncelikle ipotek ile haciz arasındaki farkı anlatarak başlayalım. Haciz tek taraflı, ipotek ise iki tarafın anlaşmasıyla yapılır. İpotek teminata bağlanmış alacak hakkidir. Haciz ise, teminat altına alınmamış bir alacağın, tahsili zımnında yapılan icra takibinde bir aşamadır. 

Almaya karar verdiğiniz dairenin üzerinde ipotek haciz olup olmadığını tapu dairesine giderek veya e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasına girerek sorgulamanızı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Tapu dairelerinde bu tip satışlarda tapu görevlisi satın alma esnasında taşınmazı satın alan kişiye sözlü olarak bu taşınmaz tapusunun üzerinde haciz ya da ipotek bulunduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sorgulamayı önceden yapmadığınız takdirde önceden verdiğiniz parayı geri almanız bazı şartlarda zorlaşabilir.

Tapu üzerindeki haciz nasıl kalkar?

Haczin tapudan kaldırılabilmesi için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar, haczin kalmasını alacaklı ya da alacaklının avukatı talep ederek ve ya haczin kaldırılması İcra İflas Kanun’nda yer alan sürelerin geçmesi ile mümkün olacaktır.

Haczin kaldırılması alacaklının talep edilmesi için borcun borçlu tarafınca sonlandırılması veya borçlunun borcunu ödeyeceğine ilişkin taahhüt vermiş olması gerekir. Alacaklı ya da alacaklının vekili ilgili icra dairesine yönelteceği haczin fekki talebi yani haczin kaldırılması isteği ile tapudaki haczin kaldırılmasına aracı olabilir.

İkinci yöntem olan kanuni sürelerin dolması yani şöyle ki, İcra İflas Kanunu haczedilen mallar üzerinde alacaklıya belirli bir süre içerisinde bu malları paraya çevirmesini söylemiştir.

Bu süre taşınırlar da 1 yıl taşınmazlarda ise 2 yıl’dır. Bu sürelerin dolması ile haciz kendiliğinden kalkacaktır. Fakat alacaklı ya da vekilinin yeni bir talebi ile haciz yenilenebilecektir.

Benzer Haber  En Çok İthalat Yapan Şehirler

Tapu üzerindeki haciz kaç günde kalkar?

Borç tamamen kapandıktan sonra, haczi yapan icra müdürlüğüne giderek haciz fek talebi yani haciz kaldırma dilekçesi vererek, menkul ya da gayrimenkul haciz kaldırma işlemini yapmanız gerekiyor. Gayrimenkullerde haciz kaldırma işlemi daha uzun sürmektedir. Zira tapu dairelerinde e-haciz sistemi yoktur. İcra müdürlüğü, haciz olunan gayrimenkulün bulunduğu ilçe tapu müdürlüğüne gayrimenkul haciz fekki yazısı yazar ve posta ile gönderilir. Daha sonra müdürlüğün eline ulaşınca haciz kaldırma işlemi yapılır ki bu da ortalama 15-20 gün sürmektedir.

 

 

Yorum Yazın