anonim-sirket

Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirket Nedir? Özellikleri Nelerdir? Tüm detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Sermaye şirketi olabilmek adına yasal olarak belirlenmiş tüm vasıflara sahip olan, Limited şirketlere göre daha büyük ölçekli işler yapmak amacıyla kurulan, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilme iznine sahip olan, şirketin yönetilmesi ve karar alınmasında çoğunluk kararlarının geçerli kılındığı, menkul kıymet çıkartabilmesine yasalarca izin verilen şirket türüne anonim şirket denmektedir.

anonim-sirket-emlaklobisi

Anonim şirket, sermayesi kuruluşunda belirlenmiş ve yasal sınırlamalar içerisinde olan ve ortakların sermaye oranlarına göre paylara  bölünmüş, borçlarından dolayı sadece mal varlığıyla sorumlu bulunan şirket Ticaret Kanununda tanımlanmaktadır. Şirketin sermayesine ortak olan kişiler, sadece yatırdıkları sermayenin genel sermaye oranına denk gelecek şekilde şirkete karşı yasal sorumlulukları bulunmaktadır.

Anonim Şirketin Özellikleri

anonim-sirket-emlaklobisi

Ülkemizde Anonim şirketlerin Ticaret kanunu ile birlikte yasal çerçevesi de belirlenmiştir. Bu yasal düzenlemeler neticesinde Anonim şirketin özellikleri ise Ticaret Kanunumuzda şu şekilde yer almaktadır;

 • Anonim şirketler kanun tarafından aksi belirtilmedikçe çeşitli iktisadi ve ticari faaliyet amacıyla ile kurulabilmektedir. Bu noktada şirket kurulurken yazılan ana sözleşmede şirket faaliyet alanının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
 • Anonim şirketlerde, tüzel kişilerinde ticaret yapmasından kaynaklı olarak herhangi ticaret unvanı altında kurulmak ve bu ticaret unvanını ticaret sicilinde tescil olunması yasal zorunluluktur.
 • Anonim şirket yasal olarak sermaye şirketi olmasından kaynaklı olarak, ticaret unvanı yaptıkları iş kolu ile alakalı olmalıdır. Ve anonim şirketi ismi ya da A.Ş olarak kısaltılması bu unvan da kesinlikle belirtilmelidir. “
 • Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Ve günümüzde yapılan değişikliklerle bir kişinin tek başına Anonim şirket kurma hakkına sahiptir.
 • Türk Ticaret Kanununa göre Anonim şirketin sermayesi 50 bin TL’den aşağı olmaz iken kurulan şirketin halka açık olmaması sonucu başlangıç sermayesi 100 bin TL’den aşağı olamamaktadır.
 • Anonim şirketlerde hisse devri limited şirketlere göre çok daha kolay yasal prosedürlerle gerçekleşmektedir. Burada devir ve değişim menkul kıymet olarak gerçekleştirilmektedir. Kuruluş sırasında sermaye olarak konulan hisse senetlerini devri yasal olarak 2 yıl süre zarfından yapılamamaktadır.
 • Anonim şirketler, kurumlar vergisine tabidir. Bu anlamda verginin muhatabı kurulan anonim şirketin ta kendisidir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı şirket Türleri içerisinde sadece Anonim Şirketlere böyle bir hak tanınmıştır.
 • Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahip şirket türleridir. Tüzel kişilik ticaret siciline tescil edilirken yapılan kayırlarda belirtilmektedir.
 • Anonim şirketin, borçlarına karşı sorumluluğu sahip olunan mal varlığı ile ifade edilmektedir Ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye oranı ile ifade edilmektedir. Bu anlamda Sermaye, her biri 1 kuruş oranındaki paylara ve katlarına bölünmek suretiyle belirlenmektedir.
 • Anonim şirket, sermayesi paylara bölünerek hisse senedi olarak değer ve temsili gerçekleştirilebilmektedir.
Benzer Haber  Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Sınavı Nedir?

 

 

 

Yorum Yazın