apatmanyönetimi

Apartman Yönetimi Yönetmeliği

Apartman Yönetimi Yönetmeliği… Ev sahibi ve kiracı olarak apartman sahiplerinin hakları, yapması yasaklı olduğu davranışlar ve apartman yönetimi Apartman Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

2017 yılında değişiklikler yaparak hazırlanmış Apartman Yönetimi Yönetmeliği, ayrıntılı bir şekilde kat sahiplerinin yasakları ve haklarını, kiracıların durumunu açıklamıştır. Apartman birçok farklı fikirlere sahip bireylerin yaşadığı binalardır.

Ortak temennileri olduğu gibi birçok anlaşmazlıkları da görülmektedir. Bu gibi durumları en aza indirmek ve belirli kurallar çerçevesinde herkesin eşit haklara sahip olabilmesi için yönetmeliklere ihtiyaç vardır.

Apartman Yönetimi Yönetmeliği

apartmanyönetimi

Apartman Sakinlerinin Uyması Gereken Kurallar

Apartmanın işleyişi ve düzeninin bozulmaması, kişilerin haklarına tecavüz etmemek adına apartman sakinlerinin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallardan bazıları;

Kendilerine ait alanlarda genel ahlaka ve adaba uygun olmayan şekilde davranamazlar.

Kat içerisinde diğer kat sahiplerini rahatsız edecek yüksek seste müzik aletlerini kullanamazlar.

Kat sahipleri arasında ortak bir karar alınmadıkça, ana gayrimenkulün herhangi birine bireysel fayda getirecek levha veya tabela asamazlar.

Ortak alanlarda evcil hayvan besleyemezler.

Nişan, bayram gibi ziyaretin kaçınılmaz olduğu toplantılarda, ses ve gürültü konusuna dikkat etmek zorundadırlar ve bu toplantılar en geç 23’te sona erdirilmelidir.

Kat Mülkiyeti’nde konut olarak gösterilen yerlerde ticari amaçla veya farklı niyetlerle yerler açamazlar.

apatmanyönetimi

Kat Malikleri Kurulu

Kat Malikleri Kurulu, apartmandaki dairelerin sahiplerinden oluşan kuruldur ve tüm gayrimenkul bu kurul tarafından yönetilir. Apartman içinde ortaya çıkan sorunlar veya anlaşmazlıklar bu kurul tarafından çözümlenir.

Benzer Haber  Eminevim güvenilir mi?

Apartmanlarda düzenli olarak sorunların tartışıldığı toplantılar yapılması gereklidir. Bu toplantının zamanı yönetici tarafından daire sahiplerine mektupla veya imza karşılığında bildirilmelidir. Düzenli toplantılar dışında önemli bir sebep ortaya çıkarsa olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir.

katmaliklerikurulu

Apartman Toplantısı ve Karar Yeter Sayısı

Toplantıda kararlar, yeterli sayı sağlandıysa toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Her dairenin sahibinin bir oy hakkı mevcuttur. Eğer birden çok daireye sahip olan birey varsa, oy sayısı toplam oyların üçte birinden fazla olmamalıdır denir. Eğer bir karar alınacaksa, haklarında karar alınacak kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

Anlaşmazlık olması durumunda daire sahibinin dava açma hakkı mevcuttur.

Apartman Yöneticisi Seçimi

Yöneticiler her yılın ocak ayında ya daire sahipleri arasından ya da dışardan 1 yıl süre ile seçilir. Anlaşmazlık olması durumunda mahkemeye başvurulup yönetici atanması istenebilir.  Yönetici ile ilgili bilgiler apartmanın girişinde asılı olmalıdır. Bazen yöneticiler yönetim giderlerine katılmayabilirler. Bu karar malikler kurulu tarafından verilir. Eğer bir karar alınmadıysa, kendi ödemesi gereken ücretin yarısını ödemekle yükümlüdür.

Dışarıdan yönetici seçilecekse şartlar ve ödenecek bedel kat sahipleri ile beraber belirlenir. Bu ücret arsa paylarına göre oranlanıp ödenir.

site-yoneticisi

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Yöneticilerin kendi işletme projelerini hazırlayıp kat sahiplerine sunması gerekir. İtiraz edilmemesi durumunda kesinleşmiş sayılır ve bu planı uygulamakla yükümlüdür.

Toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların, karar defterine işlenmesi ve noterde tasdik ettirmekle görevlidir. Yönetim ile ilgili faturalar da çıkabilir. Bu faturaların ve ilgili belgelerin saklanması yöneticinin görevidir.

Apartmanın bakımı, onarımı, temizliği yöneticinin sorumluluğundadır.  Su, elektrik veya asansör gibi konularda sorun çıkarsa yönetici tarafından takip edilmelidir. Gereken personeli seçer, sözleşmelerini denetler.

Aidatların toplanması, apartmana ait borçları ödemekle yükümlüdür. Borçlarını ödemeyen bireyler ile ilgili icra takibi yapmak ve gerekli durumlarda dava açmak yönetici tarafından yapılır.

Benzer Haber  Ev mi, Arsa mı, Dükkan mı Almalı?

 

apatmanyönetimi

Apartman Dahilindeki Dükkanlar

Zemin katta bulunan dükkanlar yönetmelik gereği oyun salonu, patlayıcı maddeler için depo, içkili lokanta olarak kullanılamaz veya kiraya verilemediği gibi bu dükkanlarda gürültü yapan veya pis koku salan işler yapılamaz.

Kat Sahiplerinin Hakları

Kat sahiplerinin, kendilerine ait alanlar üzerindeki tüm hak ve yetkileri Kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanun’da yer alan maddeler ile korunmuştur.

Kat sahipleri yapının bütünlüğüne ait mimarı durumu ve sağlamlığını korumalı, ortak kullanım alanlarının görüntüsüne dikkat etmelidir.

Yapılmadan Önce İzin Alınması Gereken İşler

Kat sahipleri, diğer kat sahiplerinin tamamının onayını almadan ana gayrimenkulün ortak alanlarında fiziksel değişikliklere sebep olacak boya, badana, tamirat veya inşaat işleri yapamaz. Ancak kendine ait kat içerisinde ana yapıya zarar vermeyecek ve değişikliğe yol açmayacak boya, badana ve onarım gibi işlemler yapabilir.

Ortak Yerlerden Yararlanma

Kat sahipleri tüm ortak alanlardan faydalanma hakkına sahiptirler fakat kat sahipleri diğer kat sahiplerinin haklarına, özgürlüklerine saygı duyarak, dikkat ederek uygun davranmak zorundadırlar. Tüm hak maliklerinin çamaşırhane, garaj, depo gibi alanlardan yararlanma koşulları Kat Sahipleri Kurulu’nca kararlaştırılır.

Kat sahipleri kendilerine ait alanları kullanırken diğer kat sahiplerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kiracıların Sorumlulukları

Daire sahipleri için belirtilmiş tüm yükümlülükler ve haklara kiracıların da uyması zorunludur.

siteyonetimi

Aidat Bedeli

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan gibi giderler toplamı dairelerden aidat bedeli adı altında eşit olarak toplanır. Kat sakinleri bu parayı ödemekle yükümlüdür. Bu değeri ödemeyenler için hukuki süreç başlatılır ve gecikme faizi uygulanır. Daire sahipleri, kiracıları veya çeşitli sebeple o dairede oturan kişiler binaya veya ortak alanlara zarar verirse bu zararı ödemek zorundadırlar.

Yorum Yazın