arazibankaciligi

Arazi Bankacılığı Nedir?

Dünyada daha önce kullanılmış yöntemlerden bir tanesi olan Arazi Bankacılığı 80’li yıllardan önce tarımı geliştirmek için kullanılmıştır.

arazibankaciligi

Arazi bankacılığı özellikle Fransa’da çok başarılı olarak uygulanmış bir model olarak bilinmektedir. Fransa’da “Arazi Geliştirme ve Kırsal Yerleşim Kurumu(SAFER)” adıyla uygulanan sistem derinlemesine incelenmiştir ve Türkiye’de kullanılması için, Türkiye’ye uygun olacak şekilde geliştirilmiştir.

Türkiye ve Arazi Bankacılığı

Türkiye’de uygulamaya konulan ve Orta Vadeli Program (OVP) olarak adlandırılan sistem ile yenilikler ve projeler aktif hale getirilmiştir. Bu program dahilinde tarım sektörü içerisinde de yenilik ve değişimler yapılmasına başlanmıştır. Tarım üretiminde son dönemde yapılan teknolojiye yönelik gelişmeler üzerinden üretim kapasitesinin arttırılması için kurulmuş modele “arazi bankacılığı” denir. Bu bankacılık sisteminden beklenen atıl olarak bırakılmış, artık ekilip biçilmeyen tarım arazilerinin yeniden tarıma ve üretime kazandırılması amaçlanmaktadır. Başlangıçta sadece tarımsal faaliyetler ve üretim için tasarlanan model, sonraki yıllarda çevre, altyapı, tarihsel alanları da içine alan bir projeye dönüşmüştür.

Verimli Tarım Arazisi

arazibankaciligi

Ülkemiz her bölgede farklı bir ürün yetiştirmek için elverişli olan, dünyada en bereketli topraklara sahip ülkelerden bir tanesidir. Buna rağmen ekilen arazilerin daralmasına etken olan birçok durum söz konusu olmaktadır. Her toprağın arazinin ekilememesi, tarım için kullanılamamasının yanında birçok yan etken vardır. Erozyon bu konuların başında gelir. Bunun yanında tuzlanma ve çölleşme ile verimli tarım arazisinin azalması, devlete önlemler almaya itmektedir.

2018-2020 yıllarına kapsayan Orta Vadeli Program ile sadece tarım alanında değil aynı zamanda imalat sanayi, madencilik  gibi sektörlerde de teknolojik gelişmelere dayalı üretimin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Birçok ülke tarafından başarılı uygulanmış modelin ülkemizde de son yıllarda özellikle tarımcılık üzerinde ortaya çıkan negatif gelişmeleri tersine çevireceği umut edilmektedir.

Benzer Haber  Pergola Nedir?

Toprağı olmayan ama tarımcılık ile ilgilenen çiftçilerinde toprak sahibi yapılabilmesi bu projenin amaçları arasındadır. Arazi bankacılığı ile tarımsal alanları ıslah etmek, uygun ve başarılı çiftçilerin, işletmelerin toprak alanını arttırmak ve bunu yaparken de teknolojik üretime yoğunlaşmak programın, uygulanan modelin başlıca amaçları arasındadır.

 

Yorum Yazın