Arsa Tapu Harcı Hesaplama

Arsa tapu harcı hesaplama oranı yazılı mevzutta yer alan gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı olarak belirtili ve emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

Arsa Tapu Harcı Nedir?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.)  tapuda beyan edilen satış bedeli üzerinden hesaplanan bir harç türüdür. Tapu harcı, gayrimenkul alım–satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeline denir. Tapu harcı taşınmaz alım satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmet bedelidir. Tapu harcı yatırılmadığı taktirde tapu işlemleri gerçekleştirilemez.

Tapu harcı ödemesi, beyan edilen satış bedeline göre yapıldığı için tapu işlemi sırasında düşük bir bedel beyan ederseniz daha düşük tapu harcı ödersiniz. Geçmiş yıllarda daha az tapu harcı ödemek isteyen çok sayıda alıcı ve satıcı ev satış değerlerini düşük göstererek işlem yaptı. Üstelik bu durum satıcı için görünen kârı azaltarak oluşması muhtemel gelir vergisini aşağı çekmeye yaradı.

Halbuki bu konu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yakın takip edildiği için hem alıcıya hem de satıcıya geriye dönük cezalar kesilebilir. Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan çekilen konut kredisi tutarlarını isteyerek beyan edilen tapu harcı bedelleri ile kıyaslayabilir. Çektiği kredi tutarı beyan etmiş olduğu tapu harcından yüksek görünen kişilere aradaki farkın %4’üne denk gelen eksik harç bedelini yasal faizi ve hesaplanan eksik tutarın %25’ine denk gelen vergi ziyaı cezası ile birlikte gönderebilir. ( Bu cezalar hem alıcıya hem de satıcıya %2 üzerinden hesaplanarak gönderiliyor. )

Banka kredileri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düşük tapu harcı beyanlarını tespit etmek için kullanmış olduğu yollardan sadece biri. Eksik beyan edilen ev değeri ve bu sebeple eksik yatırılmış harç tutarını belirlemek için ileride farklı yollar kullanılarak ceza kesilebilir. Bu sebeple tapuda gösterilecek ev değerinin gerçekten evi satın aldığınız değer olması ve tapu harcının da bu değer üzerinden hesaplanması en güvenli yol olacaktır.

Benzer Haber  Dask Nedir?

Arsa Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu harcı hesaplaması, tapuya alıcı veya satıcının beyan ettiği gayrimenkul alış/satış tutarı üzerinden yapılır. İlgili bölümde 2018 Ekim ayına kadar geçerli tapu harcı bedeli %2’dir. Örneğin, gayrimenkul alış/satış bedelinin tapuya 200 bin TL olarak beyan edilmesi durumunda hem alıcı hem de satıcı (200.000*%2) 4.000 TL tapu harç bedeli ödemesi yapar.

Yorum Yazın