ayiplikonut

Ayıplı Konutta Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Ayıplı konutta tüketicinin hakları nelerdir? Ülkemizde önemli problemler arasında yer alan ev sahibi ve kiracı ilişkilerini ayrı başlıklarda bulunduran borçlar kanunu 2012 tarihinde tekrardan değerlendirilerek yürürlüğe giriş yapmıştır. Bu kanun, kira sözleşmeleri yapılırken kiracı ile ev sahibi arasında ortaya çıkacak olan ilişkiyi borç durumuna döndürecek senet niteliği taşımaktadır.

Kiracıların ev kiralama esnasında sunulacak olan şartları iyi değerlendirmeleri ve sözleşmelerini her zaman doğru şekilde yapmaları büyük önem taşımaktadır. Kiracı ya da ev sahibinin hak durumlarını mahkeme üzerinde aramada kullanacakları en önemli belgelerden bir tanesi ise taraflar arasında imzalanacak olan kira sözleşmesi olarak önümüze gelmektedir.

ayıplı-konut

Evin Kusurlu Olması

Ev sahibi ile kiracı arasında görülebilecek en önemli problemlerden bir tanesi kiracı tarafından kiralanmış evin kusurlu çıkmasıdır. Bu durumda ev sahibinin sorumlulukları başlamaktadır. Kiralanmış olan dairenin daha sonraki süreçlerde kusurlu duruma gelmesi ile beraber kiracı mülk sahibinden kusurların tam olarak giderilmesini veya ev sahibine ödeyeceği kira bedelinden orantılı bir indirim yapmasını talep edebilmektedir.

Gayrimenkul üzerinde ortaya çıkabilecek önemli kusurlar arasında kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklı kalmaktadır. Evin kusurunun tam olarak yok edilmesi için uygun zaman bir eksper yardımıyla belirlenebilmektedir. Eksper tarafından belirlenen bu süre zarfı içerisinde ev sahibi kusurun giderilmesi adına herhangi bir işlem yapmaması durumunda, kusur kiracı tarafından giderilmektedir. Kusurların giderilmesi adına kiracı tarafından harcanan bedel kira bedelinden düşürülür.

Kiracı kiralamış olduğu gayrimenkulü kusurları nedeniyle tamamen kullanamaz hale gelmesi ya da kullanımı büyük boyutta engellemesi durumunda ve ev sahibi verilen süre içerisinde kusuru gideremezse kiracı sözleşmeyi tamamen feshetme yetkisine sahip olmaktadır. Bu duruma ek olarak kiracı kiralanacak olan gayrimenkulün kusursuz şekilde bir benzeri ile değiştirilmesini de talep edebilmektedir.

Benzer Haber  Armoni Park AVM

Ev sahibi kiracısına, eve benzer özellikler gösteren başka bir yeri kiralayarak ve uğranan zararın bedelini kısa sürede karşılayarak kiracının seçimlik haklarını engelleyebilir.

Kiracının kiralamış olduğu gayrimenkulün kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, evden yararlanamaması durumunda kontrat süresini beklemeye gerek kalmadan çıkma hakkı bulunmaktadır.

Kusurlu ev için ev sahibine dava açmak için demirbaş kullanımı ile ilgili kira sözleşmesi üzerinde yer alan maddelerin incelenmesi gerekmektedir.

tüketici-hakları

Kira Bedeli

Merak edilen sorularında başında kusurlu ev için ev sahibine dava açılıp açılmayacağı sorusu gelmektedir. Kira sözleşmesi üzerinde yer alan maddeler kiracının dava açıp açamayacağını belirler. Kiracı kiralamış olduğu evi kusuru nedeniyle kullanamaması durumunda da dava açabilmektedir.

Gayrimenkul sahibi evin kusuru olmadığını ispat edememesi durumunda, kiracısına evin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek olan zararları ödemekle yükümlü olmaktadır.

Yorum Yazın