Bağ-Bahçeye Konut Yaptırma Şartları Nelerdir?

Bağ-Bahçeye Konut Yaptırma Şartları Nelerdir?

Bir köy içerisinde ev yapmak istiyorsanız arsanın köy alanı içerisinde ya da dışarısında olması ile değişim göstermektedir. Peki, bağ-bahçeye konut yaptırma şartları nelerdir? Her iki alan üzerinde de İmar Yasası’na bağlı şekilde çıkartılmış hükümler yer almaktadır.

Ä°lgili resim

Yönetmeliğe Göre

Eğer arsa, Köy Yerleşik Alanı içerisinde bulunuyorsa;

Köy yerleşik alanları içerisinde sadece köy nüfusuna kayıtlı bulunan ve köyde devamlı olarak oturan kişilere yapılacak olan konut, tarım ve hayvancılık nedeniyle oluşturulacak yapılar ile köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma izninde bulunmamaktadır. Bununla beraber, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun şekilde bulunması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki uygulanmak istenen yapılar dışarısında ise ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, valilikler tarafından verilmektedir.

 • Köy ve mezarlıkların yerleşik alanların yapılmak istenen yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri 10 m ve parsel derinlikleri de 20 m ‘den az olmaması gerekmektedir.
 • İfraz nedeniyle ortaya çıkacak olan yol, otopark, yeşil alan gibi bölgeler üzerinde ortaklık payı köy tüzel kişiliği için terk edilmektedir. Bu oran parselin %35 inden fazla olmaması gerekmektedir.
 • Bina cephe ve istikamet alanlarının tayin ve tespiti konusunda Köy İhtiyar Heyeti yetkili bulunmaktadır.
 • İfraz edilmediği sürece bir parsel üzerine kurulmak istenen müştemilat binaları dışarısında birden fazla yapı yapılmamaktadır.
 • Köy ve mezarların yerleşik alanları üzerinde taban alanı kat sayısı % 50’yi geçmemesi gerekmektedir.

Arsa Yerleşim Alanda Değilse

Bağ-Bahçeye Konut Yapılma Şartları Nelerdir? ile ilgili görsel sonucu

 • TAKS: %5 olmalıdır.
 • Maksimum inşaat alanı 250 metrekareyi geçmemesi gerekir.
 • Yükseklik 6.50 metre olmalıdır.
 • Parselin yol bölgesine cephesi olması gerekmektedir.
 • Parsel oranları çok büyük olması durumunda farklı sebeplerden dolayı ifraz söz konusu ise, bu alan üzerinden elde edilecek her parsel 5000 m2’den küçük olmaması gerekmektedir. Bu parsellerin tapu kadastro işlemleri ya da tapulama haritası üzerinde yer alan ya da var olan bir yola, yapılacak ifrazdan sonra en düşük 25 m. cephesi yer alması gerekmektedir.
 • İmar durumu alabilmek için, Tapu ya da tapu yerine geçilecek olan belge ve İskan Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir. Alınmak istenen imar durumu doğrultusunda hazırlanacak olan proje ile İskan Müdürlüğü’ne başvurularak ruhsat alınabilir.
Benzer Haber  6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği

Tapu Durumu Ne Anlama Geliyor?

Bir arsanın ya da inşaat yapısının, yapılmak istenen bir mülkün bağımsız kısımlarının maliklerini gösterecek olan Tapu Sicil Müdürlüğü aracılığı ile verilecek geçerli resmi belgeye tapu senedi simi veriliyor. Taşınmaz mal mülkiyetine ait olan mülkiyet hakkı tapu belgesi ile ispat edilmektedir. Eski Türkçede tapuk kelimesinden türemiştir. Tapu siciline tescil edilmek istenen arsalar, bağımsız sürekli haklar ve madenler taşınmaz durumunda yer almaktadır. Taşınmazın sahibi kaynaklarını aksine bir kısıtlama getirilmediği zaman kullanım hakkına sahip olabilmektedir.

Yorum Yazın