Binanız Deprem Yönetmeliği’ne Uygun mu?

Konut alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri deprem yönetmeliği’ne uygun olup olmamasıdır. Birçok yerde binanızın deprem yönetmeliği için uygun olup olmadığı önem arz ettiğinden ev alırken ve ev yaptırılırken buna mutlaka dikkat etmelisiniz.

Marmara depreminden önce yapılan binaların, eski deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı ve bunların yeterli denetime tabi tutulmadıkları görülmektedir. Bundan dolayı eski bina alırken, bu hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Yeni yapılan binalar, yapı denetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. Bundan dolayı depreme dayanıklılık raporu olan binalar almaya özen göstermelisiniz.

Deprem Yönetmeliğine Uygunluğu Nasıl Anlaşılır?

Ev almadan önce alacağınız yapının Projesi olup olmadığına, deprem yönetmenliğinin dikkate alınıp alınmadığına, zemin etüdünün yapılıp yapılmadığına mutlaka dikkat edilmeli, gereken araştırmalar yapılmalıdır. Binanın ruhsatı olup olmadığı, gerekli denetimlere tabi tutulup tutulmadığı, yapıda kullanılan malzemelerin kalitesi ve gerekli standartları taşıması gibi faktörler oldukça önemlidir.

Deprem yönetmeliğine uygun binalar, ileride olası bir depremde hasar görmenizi engelleyecektir. Böylece hem can hem de mal kaybınız önlenir. Bundan dolayı özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların bu faktörlere mutlaka dikkat etmeleri gerekir.

Dask Nedir?

Dask, 1999 Marmara depreminden sonra ülkemizde uygulanmaya başlanan deprem sigortasının genel adıdır. Doğal afetler sigortası olarak bilinen Dask, işleri sigorta mantığına uygun olarak yöneten ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Hazine müsteşarlığı tarafından denetlenen Dask, 7 kişiden oluşan bir heyet tarafından yönetime tabi tutulmaktadır.

Dask’ın amaçlarına baktığımızda;

  • Konutları depreme karşı güvence altına almakta ve korumayı amaçlamaktadır.
  • Devletin depremden kaynaklanan giderlerini azaltmayı amaçlamaktadır.
  • İleride oluşabilecek deprem hasarları için fon oluşturmaktadır.
  • Mali hasarların yükünü azaltmayı öngörmektedir.
  • Toplumda sigorta bilincinin oluşmasına katlı sağlamaktadır.
  • Ülkemizde dayanıklı yapıların oluşmasını ve ileride minimum düzeyde hasar görmesini amaçlamaktadır.

Doğal afetlerin sık sık görüldüğü ülkemizde bu tip sigortalara önem verilmelidir. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan, fay hatlarına yakın olan bölgelerde Daskın gelişmesi gerekmektedir.

Dask Nasıl Yaptırılır?

Deprem sigortası olarakta bilinen Dask için birkaç belge gerekmektedir. Sigorta yaptıracak olan kişinin Adı, adresi, cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi bilgiler gerekirken bina sigortası yaptırmak isteyenler için bu bilgiler değişmektedir. Açık adres, binanın inşa yılı, tapu bilgileri, yapı tarzı, hasar durumu ve toplam kat sayısı önemlidir. Sigorta yaptırılması durumunda, mutlaka mutlaka yanlış beyandan kaçınılması gerekir.

Binanın deprem sigortası koşullarına uygun olarak yapılması, deprem sigortası yapılması sürecinde işinizi kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı gerekli bilgileri öğrenip yapınızı ondan sonra almanız faydalı olacaktır.

Dask Ortalama Bedelleri Nelerdir?

Ülkemizin en önemli gerçekleri arasında bulunan deprem tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir. Konutunuzun deprem riski karşısında oluşabilecek olası hasarların karşılanması için mutlaka deprem sigortası yaptırılması gerekir.

Dask hesaplanmasında öncelikle sigorta bedeli hesaplanmaktadır. Bu bedel daha sonda tarife fiyatı ile çarpılır. Yapı tarzına göre Dask ortalama bedeli de değişmektedir. Yapı tarzına göre; yığma kâgir yapılar, çelik, betonarme, Karkas yapılar ve diğer yapılara göre bu fiyat değişmektedir. Deprem sigortasında yaşanılan il ve ilçede önem göstermektedir.

Yaşadığınız bölgenin deprem risk derecelendirmesi, konutunuzun yüzölçümü, konutun yapı tarzı, yenileme indirimleri ve konutunuzun yapılış tarihi fiyat belirlemesinde belirleyici unsurlar arasındadır. Dask sigorta ücreti ve prim hesaplama aracı üzerinden bu hesaplama yapılabilir. Gerekli bilgileri doldurarak, sizde sigorta piriminizi öğrenebilirsiniz.

Benzer Haber  Kayseri Tramvay Durakları

Yorum Yazın