Bucak Nedir?

Bucak Nedir? Ülkemiz hem nüfusu hem de geniş bir alan yayılmış coğrafyası ile oldukça büyük bir ülkedir. Ve bu büyük ülkenin en iyi şekilde yönetilmesi ve hizmetlerin vatandaşın ayağına en hızlı ve en etkili şekilde giderilmesi amacıyla çeşitli idari birimlere ayrılmıştır. Bu anlamda Bucak, konum, ekonomik etkileşim, ortak güvenlik ve mahalli hizmet anlamında aralarında yakın ilişki bulunan kasaba ve köylerin bir araya gelmesi ile oluşan yerleşim yerleridir.

bucak-nedir-emlaklobisi

Ülkemizde yasalarca Bucaklar, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve Cumhurbaşkanı’nın onaylamasıyla kurulabilmektedirler. Fakat ülkemizde son yıllarda Bucak kurulmamakta ve olanlarda tavsiye edilmektedir. Yasal olarak Bucak varlığını sürdürse de fiilen artık idari birimleri içerisinde yer almamaktadır.

Ülkemizde 1970 yıllara kadar Bucaklar mahalli idareler konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Ve bucakların yönetimi konusunda Bucak müdürleri atanmaktaydı. Artık günümüzde Bucakların tüm yetki ve sorumlulukları il ve ilçe özle idarelerine verilmiştir. Ülkemizde bu uygulamanın tamamı ile kaldırılması için ise yasla düzenlenme beklenmektedir. Ama Bucak mahalli yönetim düzeninin tarihimizdeki önemi ve kalkınmadaki yeri yansınamazdır.

Bucak Teşkilatının Görev ve Teşkilatlanma Esasları

bucak-nedir-emlaklobisi

Ülkemizde resmi olarak hala varlığını sürdüren Bucaklar için resmi olarak yasalarca belirlenen görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bucak müdürünün görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir;

  • Yasal olarak görevli olduğu Bucağın yönetiminden sorumlu en yüksek mevkili kişidir. Bucak ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi durumundadır. Ayrıca Bucak ile ilgili her türlü istek, sorun ve diğer işlemlerin raporlanması ve bakanlığa sunulması konusunda en sorumlu kişidir.
  • Hükümet kararlarının Bucakta yayınlanması ve halka sunulması konusunda en yetkili kişidir. Ayrıca çıkarılan aysa ve yönetmenliklerin uygulanması konusunda kendine verilen görevleri yapmak zorunluluğu vardır. Ve hiçbir suretle kendine verilen yetki ve sorumlulukların dışına çıkamamaktadır.
  • Bağlı olduğu ilçe kaymakamlığı ile sürekli iletişim halindedir. Kendine verilen görevleri yapmak ve bu görevlerle ve Bucak ile ilgili diğer konularda Kaymakama rapor hazırlama görevi bulunmaktadır. Hazırlanan raporun işlenmesi, düzenlenmesi bucak müdürü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca kaymakamlar raporlarla ilgili görüş bildirme ve tekrar rapor hazırlanması isteğinde de bulunabilmektedir. Bucak müdürleri bu aşmada raporun tekrar hazırlanması konusunda da görevlidirler.
  • Bucak teşkilatların kaymakam tarafında bildirilecek tüm emir ve görevler Bucak müdürü tarafından tüm teşkilat birimine sorunsuz ve etkili bir şekilde bildirilmesinden görevlidir. Ayrıca olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerde bucak müdürü tarafından teşkilata bildirilmesi ve gerekli düzenlerlerin yapılması konusu da Bucak müdürünün görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.
  • Bucak müdürleri bölgelerinde bulunan askeri teşkilatlarla ilgili herhangi bir yaptırımda bulunma hakları bulunmamaktadır. Ve bu konuda herhangi bir tasarrufa kalkışılması söz konusu dahi olmamaktadır. Sadece kendi yasal sınırları çerçevesindeki kişi ve kurumlara karşı sınırlı bir yetkisi bulunmaktadır.
Benzer Haber  Finansevim herkesi faizsiz ev sahibi yapacak!

 

Yorum Yazın