Büyükşehir Olan İller Hangileri?

Büyükşehir Olan İller Hangileri? Ülkemizin coğrafi ve nüfus şartları dikkate alındığında 7 bölge ve 81 ile ayrılmıştır. Bu sayede her türlü hizmetin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ülkemizde bazı illerin nüfusları iş imkânları ve ekonomik sebeplerden dolayı diğer illere göre daha çok artmış durumdadır. Bu sebeple ülkemizde bazı illerin statüsü büyükşehir olarak ilan edilmiştir. Bu büyük şehirler ile diğer iller arasında vergi ve çeşitli yasal düzenlemeler anlamında bazı farklılıklar olmaktadır.

Özellikle emlak piyasasında bu farklılıklar oldukça yoğun bir şekilde görülebilmektedir. Büyükşehir statüsünde sayılmak isteyen belediyelerin sahip olması gereken kıstas ve zorunluluklar yasalarca belirlenmiştir. Ve bu şartlara uyan belediyeler gerekli başvurulardan sonra büyükşehir statüsüne kavuşmaktadır. Burada en önemli kıstas ise nüfus olmaktadır. Ülkemizde 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı en son yapılan yasal düzenleme neticesinde 30 olmuştur.

Ülkemizde özellikle iş imkânlarının bölgesel olarak eşit dağılmaması sonucunda bazı illerin nüfusu azalırken bazı illerde yoğun gözler görülmektedir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte iller arasındaki ekonomik dengenin sağlanamamasından dolayı büyükşehir belediye sayısında bir miktar daha artış söz konusu olabilmektedir.

Kanunen Büyükşehir Belediyesi Olarak Nitelendirilen Belediyeler

Yasalarca belirtilen kriterleri karşılaması sonucu büyükşehir belediyesi olan belediyelerin listesi ise şu şekildedir;

 • Adana Büyükşehir Belediyesi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi
 • Aydın Büyükşehir Belediyesi
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi
 • Denizli Büyükşehir Belediyesi
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 • Erzurum Büyükşehir Belediyesi
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • Hatay Büyükşehir Belediyesi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
 • Konya Büyükşehir Belediyesi
 • Malatya Büyükşehir Belediyesi
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi
 • Mardin Büyükşehir Belediyesi
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi
 • Ordu Büyükşehir Belediyesi
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi
 • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
 • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi
 • Van Büyükşehir Belediyesi
Benzer Haber  Emlak Yatırımında Yapılan Hatalar?

Büyükşehir Belediyesi Olma Şartları Nelerdir?

Bir belediyenin kanunen büyükşehir belediyesi olması için bazı özelliklere sahip olması ve kıstasları yasada belirtilen şekilde karşılaması gerekmektedir. Büyükşehir belediyesi olma şartları ise şu şekildedir;

Belediye sınırları içinde bulunan ve aynı zamanda bu sınırlara en fazla 10.000 metre mesafede bulunan yerleşim yerlerinin en son gerçekleştirilen nüfus sayımına dikkate alınarak toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il  belediyeleri, aynı zamanda fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de göz önünde bulundurulmak kaydıyla, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülmektedir. Bu durumun iller için özellikle belediye bütçesi anlamında daha geniş imkânlara kavuşulması açısında oldukça büyük avantajları bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yazın