cins-degisikligi-nedir

Cins değişikliği nedir?

Cins değişikliği nedir? Gerekli belgeler nelerdir? Masrafı ne kadar? Tüm detayları sizin için hazırladığımız haberimizde bulacaksınız. İşte tüm yönleriyle cins değişikliği…

Cins değişkliği nedir?

Bir gayrimenkulün arsa veya arazi olarak kabul edilen cinsinin bağ, bahçe, tarla, tarım alanı şeklinde değiştirilmesine cins değişikliği denir. Bununla birlikte gayrimenkul cinsinin yapılıdan yapısız, yapısızdan yapılı olarak değiştirilmesi için de tapudan cins değişikliği onayının alınması gerekir. Bu işlemlerde, ilgili arazinin paftasında ve tapu sicil bilgilerinde değişiklik yapılır.

Bu değişikliğin yapılabilmesi için kadastro ve tapu sicil birimlerine başvuruda bulunmak gerekir. Değişiklik yapılacak olan söz konusu alanın tapusu, gayrimenkulün malikini gösteren belge, yapının kullanıma uygun olduğunu gösteren izin ve işlemin mali yönü belirten evrakların ilgili birimlere tespit edilmesi gerekir. Ek olarak da istenecek olan belgelerin teslim edilmesinin ardından tapu ve kadastro değerlendirilmesinden sonra cins değişikliği resmi olarak gerçekleşir.

Cins değişikliği için gerekli belgeler?

– Değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
– Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı,
– Tapuda kayıtlı malik veya hissedarların kimliği, vekillerin vekalet¬namesi ve kimliği,
– Malikin temsilcisi vasi ve kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği,
– Talep sahibi şirket, vakıf,dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği,
– Malik ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekiyor.

Cins değişikliği vaziyet planı!

2010/4 sayılı Genelgede bulunan 24/2. maddesi gereğince vaziyet planı, kadastro ve jeodezi mühendisleri sorumluluğunda hazırlanır. Bu planlar, ilgili belediyelerin özel idaresi birimlerine sunulur. Onaylanan planlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde saklanır.

Benzer Haber  Haliç Üniversitesi İstanbul

Cins değişikliği masrafı ne kadar?

Değişiklik harcı 2018 yılı itibariyle, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla beyan edilen değer üzerinden hesaplanır. Bu beyan değerinden 5/10000 oranında tahsil edilir.

Beyanname örneği!

……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL
İlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun………………..Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.
TARİH :

T.C NO:

ADI ve SOYADI:

ADRES:

TELEFON:

 

Yorum Yazın