damgavergisihesaplama

Damga Vergisi Hesaplama

Damga Vergisi Hesaplama… Yapılan tüm resmi işlem ve sözleşmelerden yasalara uygun olarak belli bir oran ile damga vergisi adı altında vergi ödenir.

Devletin veya yerel yönetimlerin kamu tarafından yapılan harcamaların, verilen hizmetlerin maliyetini, masraflarını finanse etmek için vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan, belirlenmiş yasalara ve kurallara uyarak, dönemlik kazançlarına ve ödeme güçlerine göre, zorla ve karşılıksız olarak topladığı paraya denir.

damgavergisihesaplama

Bu tanımda yer alan “zorla”; tüm bireylerin ve tüzel kişilerin vergi ödemekle istisnasız olarak yükümlü olmasını, “karşılıksız” ise bireylerin ve tüzel kişilerin miktarı önem arz etmeksizin ödedikleri vergi karşılığında devletten özel bir hizmet veya fayda bekleyemiyor oluşudur.

Vergi ödemek mükellef olan tüm bireylerin yurttaşı oldukları ülkelere karşı vatandaşlık görevidir. Vergi devlet ekonomisinin istikrarının sağlanması açısından büyük öneme sahiptir, kalkınmayı destekler, devleti ekonomik olarak güçlendirir. Vergi ödemek mükellefler açısından yasal bir zorunluluktur ve vergi ödememek ceza gerektirir.

Dünyanın gelişmiş ekonomilerine sahip birçok devletinde vergi ödememek, doğru beyanda bulunmamak gibi durumlar ceza hukukunda en ağır suçlar arasında yer alır ve en ağır cezalara tabi tutulur.

damgavergisi

Verginin Önemi

Çevre vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi, emlak vergisi, damga vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi birçok farklı çeşidi bulunan verginin bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Vergi devlet tarafından veya devlet tarafından yetkisini devrettiği kurumlar tarafından toplanır,

-Toplanan vergiler devlet hizmetlerinin finansmanı için kullanılır,

-Vergiler bireylerden ve tüzel kişilerden(şirketlerden) toplanır,

-Vergiler karşılıksızdır,

-Vergi ödemeleri nakden yapılır,

-Vergiler kesindir,

-Vergiler, gerçek veya tüzel kişilerin ödeme gücüne göre toplanır,

-Vergi ödemeleri tercihe bağlı olarak değil, zorla alınır,

Benzer Haber  Turizm Rezerv Alanı Nedir?

Vergiler günümüzde klasik ve modern maliyeciler tarafından 2 farklı şekilde ifade edilir. Modern maliyecilere göre vergiler ekonomik ve sosyal hayata müdahale için toplanır. Klasik maliyecilere göre ise kamu hizmetlerinin ve toplumun kalkınması, ihtiyaçları için toplanır.

vergi

Damga Vergisi

Tüm otoritelerin üzerinde ve en büyük otorite olan devlet tarafından, gerçek kişiler ile gerçek kişiler, gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasında veya tüzel kişiler ile tüzel kişiler arasında anlaşmaya varılan konularda yapılan hukuki ve resmi işlemleri gösteren sözleşmelerden ve belgelerden alınan vergilere denir.

1858 senesinde “Vakai Sahihe Nizanamesi”’nin yayımlanması ile resmi olarak yazılı hale getirilmiş, ilk defa ise 1905 yılında kanun haline getirilmiştir.

Belge ve sözleşmelerden katma değer vergisi alınabilmesi için, bir anlaşmaya dair hüküm içermesi gerekir. Bu belgenin ibraz edilebiliyor olması ve imzalanabilir olması veya imzanın yerini tutan ibareler bulundurması gerekir.

Gerçek kişiler ile gerçek kişiler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşmanın tarafları damga vergisi mükellefi olurken; resmi devlet kurumlarıyla gerçek kişiler arasında damga vergisi çıkartacak işlemlerde, mükellef gerçek kişiler olmaktadır.

vergi

Damga Vergisi Ücretleri

damgavergisihesaplama

Verginin dahil olduğu kağıtlar ve belgeler ile mükellef olan kişilerin ve tarafların iyi bilinmesi gerekmektedir.

Vergiye tabii kağıtlar ve oranları özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Damga vergisi kefalet, teminat, fesihnameler, kira sözleşmeleri gibi bazı kağıtlar için belli yüzde ve bindelik oranlar ile tanımlanmışken, tahkimnameler, sulhnameler gibi bazı belgeler içinde sabit ücretler belirlenmiştir.

Vergiler işte bu oranlardan faydalanarak hesaplanır. Hesaplanmak istenen kağıtların türevine göre 488 sayılı Damga Vergi Kanunu ile belirlenmiş oranlardan veya sabit ücretlerden faydalanılır ve hesaplanır.

Ödenecek belgelerin üzerinde yazan rakam ne olursa olsun sabit bir ücret ödenmesine maktu damga vergisi denilirken, belge üzerindeki rakamlara göre kanun ile belirtilmiş oranlar ile hesaplanarak ödenen vergi türüne ise nisbi damga vergisi denir.

Benzer Haber  Tadilat Ruhsatı Nedir?

maktudamgavergisi

Damga Vergisi Hesaplama Örneği

Birkaç sayısal örnek ile damga vergisi hesaplama konusu daha net anlaşılabilir olacaktır.

Aylık sabit bir maaş ödemesi üzerinden bir örnekleme yapılacak olursak, öncelikle şunu belirtmeliyiz, bu damga vergisi nisbi damga vergisi türüne girer ve kanunlar ile belirlenmiş oran binde 7.59’dur.

Aylık 5000 TL maaş alan bir mükellefinin ödemesi gereken damga vergisi, 5000 TL x 0.00759= 37,95 Türk Lirası’dır.

Sözleşme damga vergisi de benzer şekilde hesaplanır. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler için 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile belirlenmiştir ve sözleşme bedelinin binde 9,48’i oranındadır. İki taraf arasında yapılan sözleşme bedeli 10.000 Türk Lirası ise, sözleşmenin akdi ile ödenmesi gereken damga vergisi bedeli 10.000 TL x 0.00948 = 94,80 TL’dir.

Karayolları Trafik Kanununa göre kayıtlı ve tescilli araçların alım, satım işlemleri için belirlenmiş damga vergisi oranı binde 1.89’dur. Eğer 100.000 Türk Lirası değerinde bir ikinci el araç alırsanız, bu araç için ödemeniz gereken damga vergisi; 100.000 TL x 0.00189 = 189 Türk Lirası olacaktır.

Sayısal örnekler ile görüldüğü üzere damga vergisi hesaplamada en önemli etken 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu esaslarınca belirlenmiş oranlardır.

 

Yorum Yazın