dask

Dask Nedir?

Dask zorunlu deprem sigortası olarak bilinmektedir. DASK’ın kendi içinde amacı ve kapsamı vardır. kapsama giren ve kapsam dışındaki durumları bilmek önemli bir konudur.

Zorunlu Deprem Sigortasının Amacı Nedir?

DASK amacı temelde bütün konutları güvenceye almaktır. Deprem olduğu zaman mali hasarları karşılamak ve paylaşmak amacındadır. Ayrıca devletin gelecekte deprem kaynaklı sorunlarını gidermesi için fon ayırmasını sağlar.   Zorunlu deprem sigortası  sağlıklı bir yapılaşma açısından kritik öneme sahiptir. Bu alandaki çalışmalar gelecekte sağlıklı bilinç geliştirmesi açısndan önemli bir durumdur. Toplumun geneli bakımından bu sigortalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha da önem kazanır.

dask

Dask Teminat Kapsamı

Zorunlu deprem sigortası teminat kapsamı  temelde deprem ve depreme bağlı görülen tsunami, yangın, yer kayması gibi durumlarda, belli kriterlere göre zararı gidermektedir. Poliçede yer alan limitlere göre nakit olarak karşılama yapılır. DASK olan binalarda kısmen ya da tamamen zarar olsa da teminat altına alma durumu vardır. bu noktada teminat kapsamına giren bölümlere de bakmak gerekir. Ana duvarlar, asansörler, tavan ve tabanlar, bahçe duvarları, çatı, baca, koridor, istinat duvarları, merdiven, sahanlık, ortak duvarlar temeller ve yapının   tamamlayıcı bölümleri kapsama dahil edilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi teminat dışı durumlar vardır.

Teminat Kapsamı Dışında Ne Var?

DASK kapsam dışında olan bölümler  deprem odaklı olmayan bölümleri içermektedir. Enkaz kaldırma masrafları, iş durması,kar kaybı, kira mahrumiyeti, ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri zararlar, taşınır mal, eşyalar, bedeni zararlar ve vefat kapsam dışındadır.   Bu noktada kapsamdaki binalar ve kapsam dışı binalardan da bahsedilebilir. Kapsam dışı binalara bakılırsa:

 • 2946 sayılı -1983-Kamu Konutları Kanunundaki bina ve bağımsız bölümleri
 • Ticari amaçla hazırlanan binalar
 • Köylerdeki yerleşik alanlar, civardaki mezralardaki alanlar
 • Mühendislik hizmeti görmemiş, herhangi bir projeye bağlı olmayan binalar
 • Zayıflatıldığı tespit edilen binalar ,taşıyıcı sistemi özellikle zarar gören yerler
 • Mevzuata ve projeye aykırı inşa edilen yerler
 • Yıkılmasına karar verilen yerler
 • Mesken kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap alanlar
 • Bu gibi kapsam dışındaki alanlara sigorta yapılması mümkündür. İhtiyari Deprem Sigortası ile zorunlu alanlardan güvence altına alınabilir. Özellikle köylerde bu sigorta yaptırılarak avantaj sağlanabilir.
Benzer Haber  İstanbul'da Ucuz Ev Bulabileceğiniz Semtler

Hangi Binalar DASK Kapsamına Dahil Ediliyor?

dask

Zorunlu Deprem Sigortası DASK kapsamındaki  binalar, çoğu zaman belediye sınırı içindeki  meskenlerdir. Bu sigortanın büyük ölçekteki amacı da budur. Mesken olarak inşa edilmiş, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi yerler, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız alanlar büro ve benzeri amaçlarla kullanılan alanlar, kredi ile  inşa edilen meskenler, tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görülen bölümler,  kooperatif evleri vs. de bu kapsamdadır. Kat irtifakı tesis edilmiş binalar da kapsama dahil edilmektedir. Eğer inşa edilen alanlar 2000 yılından önceyse, sigorta işlemi arsa tapusundaki bilgilere göre yapılabilir.

 Teminat Limiti En Çok Kaçtır?

Olası  deprem felaketinden sonra  Dask teminat limiti de gündeme gelecektir. Sigortanın amacını yerine getirmesi için belirtilen şartlara göre teminat vardır.ancak teminat bedelleri her yıl inşaat maliyetinin artışına da göre değişmektedir. Örneğin 2018 yılına göre bakılırsa tüm yapı tipleri için maksimum 190 bin lira teminat tutarı belirlenmiştir. Teminat miktarı tespit edilirken;

 • Yıkılan yerin yeniden inşa edilmesinin ne kadar mal olacağı
 • Mesken büyüklüğü
 • Yapı tarzı gibi özelliklere göre belirlenmektedir.

Verilen miktarı aşan bir teminat bedeli varsa bu durumda, sigorta şirketinden ek teminat alınabilmektedir. Konut sigortanızın olması bu aşamada önem kazanacaktır. Detayları ilgili bire kurumdan daha net öğrenebilirsiniz.

 

 

 

Yorum Yazın