Dilekçe Nedir? Nasıl Yazılır? Dilekçe Örneği

Dilekçe Nedir? Dilekçe Nasıl Yazılır? Tüm bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz. Dilekçe: Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

4. Yer ve tarih belirtilmelidir.

5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.

9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”,

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”,

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.

11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

 

Dilekçe Örneği

 

                       MAKAM  ADI


YER

Dilekçenin metni……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ADRES:………………….                                                TARİH
…………………………..                                                    İMZA
…………………………..                                                AD-SOYAD
…………..

Ekler:
1)…………
2)…………

Örnek Dilekçe:

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
KADIKÖY/İSTANBUL

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde normal öğretim ikinci sınıf, 343434 numaralı öğrenciyim. 2007-2008 ders yılı güz dönemi Çağdaş Türk Lehçeleri genel sınavına ekte belgesini sunduğum hastalığım dolayısıyla giremedim. Mazeret sınavına alınmam için gereğini arz ederim.

Adres:
Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1923 14.02.2007
34722 Kadıköy/İstanbul İmza
Ad-Soyad

 

Örnek Dilekçe:

Dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/dilekce-ornegi-emlaklobisi.pdf” size=”big” align=”center”]Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

 

Şikayet Dilekçesi

Suç duyurusu dilekçesi, diğer bir deyişle şikayet dilekçesi; işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir fonksiyonu icra etmektedir. Şikayet dilekçesi, suçtan zarar gören/mağdur kişinin olay hakkında tüm bildiklerini ve delilleri içermelidir. Yaşanmış olaylardan suç teşkil eden olguların seçilerek suç vasıflarının şikayetçi tarafından doğru tespit edilmesi, etkin bir soruşturma için şarttır. Bu nedenle, şikayet dilekçelerinin yazılırken bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınmalıdır. Şikayete tabi suçlar nedeniyle soruşturma başlatılabilmesi için fail ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet dilekçesi veya suç duyurusu dilekçesi savcılığa verilmelidir. Şikayet dilekçesi, taraf bilgilerini ve suç teşkil eden fiili özet olarak içermelidir. Şikayet dilekçesi, iki nüsha halinde savcılığa verilir.

 

Şikayet Dilekçesi Örneği

 

Örnek Dilekçe

Cumhuriyet Savcılığına Yapılacak Şikayete İlişkin

Dilekçe Örneği

 

                                    CUMHURİYET SAVCILIĞI’ NA

 

ŞİKAYET EDEN                : Adı, soyadı, adresi,TC kimlik numarası

ŞİKAYET EDİLEN            : Eşinizin adı, soyadı ve adresi

SUÇ                                       : Aile içi şiddet, müessir fiil ( başkaca eylem varsa bunlar belirtilecek. Hakaret, Tehdit, silah teşhiri…taciz, tecavüz gibi )

SUÇ TARİHİ                      : ( Olay tarihi belirtilecektir. )

ŞİKAYET NEDENLERİ:

 

Eşimle… tarihinde evlendik. Bu evlilikten müşterek..  çocuklarımız bulunmaktadır.

Eşim bana ve çocuklara sürekli şiddet uygulamakta, dövmekte, tehdit etmekte, hakaret ve küfür etmektedir.

( Olayın detayı ayrıca anlatılacaktır. )

Can güvenliğimiz bulunmamaktadır. En son dövmesi sonucu yaralandım. Bunun tespiti için Adli Tıbba sevkimi istemekteyim.

Benzer Haber  Dilekçe Nedir?

Eşim hakkında şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak Kamu Davası açılmasını ve cezalandırılmasını, ilgili koruma tedbirlerinin de alınmasını istemekteyim.

 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda sunduğum nedenlerle adli tıbba sevkim ile    soruşturma sonunda, özel hukuka ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile sanık hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını, 4320 sayılı yasanın ilgili hükmünün uygulanmasını saygılarımla arz ederim.

 

Tarih

Davacının Ad, Soyadı

İmza

 

 

Şikayet dilekçesinin örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/cumhuriyet_savcigina_yapilacak_dilekce.doc” size=”big” align=”center”]Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

İstifa Dilekçesi

 

İstifa dilekçesi doldururken dikkat etmeniz gerekenler;

  • Basitçe istifa ettiğinizi, ettiğiniz tarihi, isminiz, soyisminiz ve imzanızı yazmak istifa dilekçesinin temelini oluşturur, biraz detaylandırırsak:
  • Öncelikle istifa dilekçenizi kime hitaben yazıyorsanız mutlaka resmi ünvanını yazın
  • İstifa ettiğinizi, hangi tarihten sonra çalışmayacağınızı yazın. İhbar süresine uygun istifa etmek ihmar tazminatı maliyetine girmenizi önler. Dilerseniz neden istifa ettiğinizi yazabilirsiniz.
  • İstifa sürecinizde mümkünse şirketinize yardımcı olabileceğinizi yazabilirsiniz. Yerinize gelecek kişiye işinizi öğretmek gibi.
  • Referans mektubu talebiniz varsa istifa dilekçenize yazabilirsiniz.
  • Nazik bir kapanış yapın, Saygılarımla, içten dileklerimle gibi.
  • İsim, soyisim yazıp altına imzanızı atın.

 

İstifa Dilekçesi Örneği

 

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,

../../…. tarihleri arasında ……….. A.Ş’de … departmanında ……. görevini yürüttüm. Şirketimizin çalışan ve müşteri tepkilerinden de anlaşıldığı üzere görevime ….. sene başarıyla devam ettim.

Ancak şirketimize atanan yeni müdürün çalışma biçimi ve sert tepkileri dolayısıyla görevimi yerine getirmek konusunda zorlanmış bulunmaktayım. (Burada ayrılma nedeni sizin için elbette farklı olabilir)

……….. A.Ş’deki uzun çalışma hayatımın ve şirkete, iş arkadaşlarıma bağlılığımın getirdiği ayrı bir zorluğa rağmen söz konusu koşullarda görevimi yürütemeyeceğimi tarafınıza bildirmek durumundayım.

İstifamla ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasını rica eder, bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Eğer şirketinizde bir İnsan Kaynakları departmanı yoksa,

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

 Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,                                                                                                        

………………………..’nin ……………………… adresindeki işimden kendi isteğimle ……………………… sebeplerden dolayı ../../…. tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Saygılarımla,
Ad Soyad:
İmza:

 

İstifa etmenize rağmen alacağınız ödemeler varsa,

Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

Muhasebe Departmanı Müdürlüğü’ne,

./…/…. tarihinden bu yana firmanızın ……… adresindeki işyerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İşyerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek ayrılışımın yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:

Personel Bilgileri

T.C. No:
Sigorta No:
Adres:
Cep Tel. No:

 

Eğer memurluktan istifa ediyorsanız,

 

Tarih: …./….. /……

…. BAKANLIĞI’NA ………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE …… MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20. maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94. maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad:
İmza:

 

Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad:
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Cep No:

 

Mavi yaka istifa dilekçesi

Tarih: …./….. /……

……………….’ne,

……………………………. adresinde bulunan işyerinizde   …./….. /…… ve ….. /….. /….. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan  …./….. /…… (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İşçinin bilgileri:

T.C. No:
Sigorta No:
Adres:
İmza:

 

İstifa dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/istifa_dilekcesi.doc” size=”big” align=”center”]İstifa Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

 

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/avukatsiz-bosanma-dilekcesi.doc” size=”big” align=”center”]Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma davası dilekçeleri de, diğer hukuk dilekçelerinde olduğu gibi HMK.nın 119. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde mahkeme adı, davacı ile davalının adı soyadı, Davasının T.C Kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcileri veya vekillerinin adı soyadı, davanın konusu, hukuki dayanağı, delilleri, açıklama ve talep belirtilerek yazılmalıdır.

Benzer Haber  Çekmeköy hakkında herşey!

 

Örnek Dilekçe:

İşsizlik maaşı dilekçe örneği

 

İşsizlik maaşı dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/76246279478_67960321903.doc” size=”big” align=”center”]İşsizlik Maaşı Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

 

Örnek Dilekçe:

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU

 

…………………  Müdürlüğüne

 

A-KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı ve Soyadı   Sigorta Sicil No   
Baba Adı Vergi Sicil No:   
Ana Adı   İkamet Adresi  
Doğum Tarihi (gün, ay, yıl)
Telefon Numarası

 

B-ÇALIŞMA SÜRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Hizmet akdinin sona erdiği tarih:

Hizmet Akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde;

ÇALIŞMA SÜRELERİ İŞYERİ AD VE ADRESLERİ

 

C.İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Daha önce işsizlik ödeneği         aldım            almadım  Tarihi:……./……./……… – ……./……./………

İşsizlik ödeneği alınan Türkiye İş Kurumu Birimi   :…………………………………………………….

 

D.BEYAN VE TALEP

* İşsizlik ödeneği aldığım süre içinde, ikamet adresimin değişmesi, bir işte çalışmaya başlamam, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almam, yetkili asğlık kuruluşunca istirahatli kılınmam ve silah altına alınmam halinde durumu Kurumunuza derhal bildireceğimi,

* Kendi kusurum ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi, ayrıca bankada adıma açtırılacak hesap üzerinde Kurumun her türlü tasarruf yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

* Dilekçemde vermiş olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu, meslek geliştirme edindirme eğitimi ve iş almaya hazır olduğumu beyan ederim.

* Tarafıma işsizlik ödeneği ödenmesini talep ederim.

* İşsizlik ödeneğine hak kazanırsam işsizlik ödeneğini,………………………………..Bankası………………………….Şubesi aracılığı ile almak istiyorum.

Tarih:                                                                                         Adı ve Soyadı

Dilekçe Ekleri:

İşten Ayrılma Bildirgesi

Kimlik Belgesi Fotokopisi

 

Askerlik Tescil Dilekçe Örneği

Askerlik Tescil Dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. 

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/ASKERLIK_TECIL_TALEP_DILEKCESI.doc” size=”big” align=”center”]Askerlik Tescil Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

 

Örnek Dilekçe:

 

………………………… SMMM ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                                  

 

………../…………../……………… tarihinde Mali Müşavirlik stajım başlamış olup, askerliğimi tecil ettirmek istiyorum.Gerekli evraklar ekte tarafınıza sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, ……./……./………

 

 

Adı/Soyadı:……………………………………………………………………………………………….   İmza:

 

Stajyer No:
İşyeri Adresi:
Posta Kodu:                                                                 İl/İlçe:
İkametgah Adresi:
Posta Kodu:                                                                 İl/İlçe:
Yazışma Adresi:                   Ev             İş       
İş Telefon No: (          )
Ev Telefon No: (          )
Faks No: (          )
GSM No: (          )
E-posta:
Eksik Evraklar: 1.  Askerlik Şubesi’nden alınmış muhtemel celp dönemini gösterir yeni tarihli askerlik durum belgesi
2.  Noterden veya muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdanı örneği
3.  Noter onaylı diploma örneği
4.  En son iş yerine ait 4 aylık dönem bordrosu

 

 

Kayıt Alan Kontrol Eden Evrak No
 

 

 

 

Örnek Dilekçe:

 

    

 

Adres değişikliği dilekçe örneği

 

 

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sicil No
Eczane Adı
Değişti İse Yeni Adı
Telefon  Numarası
E-Posta
Taşınılan Adres
Eski Adres

 

Müdürlüğünüz sözleşmeli eczanemi bulunduğu adresten yukarıda belirttiğim adrese taşımış bulunmaktayım. Gereğini bilgilerinize

Arz ederim.

 

…../…../201…

Ad-Soyadı / Kaşe

 

İmza

 

Adres değişikliği dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/ADRES-DEĞİŞİKLİĞİ-DİLEKÇE-ÖRNEĞİ.doc” size=”big” align=”center”]Adres Değişikliği Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

 

Zorunlu BES ( Bireysel Emeklilik) İptali Çıkış Dilekçe Örneği

 

BES iptal dilekçesi;

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)den vazgeçmek ve ödediği kesintileri geri almak isteyen memurların kurumlarına yazması gereken dilekçe örneği;

………..MÜDÜRLÜĞÜNE
         Kurumumuzda ………………….. olarak görev yapmaktayım. …/…./…… tarihinden itibaren 6740 sayılı Kanunla değişik 4632 sayılı kanun ve bu kanununun uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerine göre, bireysel emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına otomatik olarak dahil edildim.
Bireysel emeklilik kapsamından ayrılmak istiyorum. Gerek Kanun gerekse bu konuyla ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ayrılma işlemimin yapılması ve kesilen aidat tutarlarının tarafıma iadesi hususunda ;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

İmza
Ad Soyad

 

 

Örnek Dilekçe:

 

  

SGK borcu yoktur yazısı için dilekçe örneği

SGK borcu yoktur yazısı için dilekçe örneği – 1

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

……………………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne

 

Firmamızın işyeri unvanı ve vergi numarası aşağıda verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca …………………………. Tarihi itibarıyla Türkiye geneli borç sorgulamasında firmamıza ait kesinleşmiş SGK borcunun olup olmadığının tarafımıza bildirilmesi arz olunur.

 

İşyeri Unvanı:

Vergi Numarası:

 

SGK borcu yoktur yazısı için dilekçe örneği – 2

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SGK ……. SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
…….

Şirketimize ait müdürlüğünüzde kayıtlı bulunan ……. sicil numarasıyla işlem gören dosyamızın borcunun olup-olmadığına dair tarafınızdan yazı istenmektedir.

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yorum Yazın