Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil Nedir? Bir malın sahibi ya da idarenin izni dışında kullanılması nedeniyle ödenen işgal tazminatı ecrimisil olarak adlandırılır. Taşınmaz malikinin rızası dışında malı kullanan gerçek ya da tüzel kişi ecrimisil öder. Rıza dışı kullana kişi işgalci olarak adlandırılır. Malikin zarara uğrayıp uğramadığı, kişinin kusuru olup olmadığı önemli değildir. Rıza dışı malı kullanan kişi taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilecek olan gelir esas alınarak tazminat ödeyecektir.

Ecrimisil Nedir? ile ilgili görsel sonucu

İşgal Şekilleri Nelerdir?

Bir taşınmaz üzerinde izinsiz inşaat yapan, izinsiz o taşınmazı kullanan, kiraladığı taşınmazın süresi dolmasına rağmen sözleşme yenilemeden kullanmaya devam eden, tahsisli ya da kamu hizmetine özgülenmiş kiralanan bir binayı işgal eden işgalcidir. İşgalcinin haksız kullanımları için ecrimisil ödemesi gerekir.

Ecrimisil Kira Mıdır?

Ecrimisil bir kira bedeli değildir. Kişi rıza dışı malı kullanır, bu durum daha sonradan anlaşılır ve geçmişte yapılan kullanımın bedeli rayiç bedelden hesaplanarak tazmin edilir. Yani ecrimisil geriye dönük olarak alınır.

  • Kirada taraflar arasında anlaşma ile kurulan sözleşme söz konusu iken, erimisilde tarafların birinin rızası yoktur.
  • Kira gelecek kullanımlar için, ecrimisil ise geçmiş kullanımlar için ödenir.
  • Kira ödenmezse 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanırken, ecrimisilde 6183 sayılı kanun uygulanır.
  • Kira ile ilgili uyuşmazlıklar adli yargıda, ecrimisil uyuşmazlıkları idari yargıda çözülür.

Ecrimisili ödemek taşınmazın tahliye edilmesini önlemez. Geçmiş kullanımlar ödenmiş ve gelecek kullanımlar için bir anlaşma yoktur. 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesine göre tahliye istenebilir.

Eğer taşınmaz üzerinde kaçak yapı inşa edilmişse 775 Sayılı Yasanın 18. maddesine göre kaymakamlık ya da belediyeden bu yapıların yıkılması talep edilebilir.

Ecrimisilin Belirlenmesi

Ecrimisil bedeli taşınmazın durumuna göre belirlenir. Taşınmazın imar durumu, yüzölçümü, niteliği (konut, arsa, tarla…), tarım arazisi ise verimi, altyapı hizmetlerinin varlığı, konumu, işgalden önceki halinin getirdiği getiriler, aynı yer ve nitelikteki emsal taşınmazların kira bedelleri gibi kriterler baz alınır. Bu ölçütlere göre belirlenen rayiç bedel üzerinden ecrimisil hesaplanır.

Benzer Haber  Sancaktepe hakkında hersey!

Bir taşınmazda izinsiz inşaat yapılması, kira süresi dolmasına rağmen taşınmazın kullanılmaya devam etmesi, kamuya özgülenen taşınmazın kullanılması gibi durumlarda ecrimisil tazminatı doğar.

Ecrimisilin Tahsili

Ecrimisil Nedir? ile ilgili görsel sonucu

Eğer bu kriterlere göre ecrimisil miktarı takdir edilmişse, takdir tarihinden itibaren 15 gün içinde işgalciye ecrimisil ihbarnamesi gönderilir ve tazminatı ödemesi istenir. İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde idareye dilekçe ile itiraz edilebilir. İdare 30 gün içinde ecrimisil tutanağı düzenleyerek işgalciye bildirir. İdare cevap vermezse itirazı reddetmiş sayılır.

Tebligatın yapılmasından itibaren 60 gün içinde idari yargıda ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davası açılabilir. Dava açılsa bile ecrimisil bedeli tahsil edilir. Ancak yürütmeyi durdurma talepli dava açılmış ve idare yürütmeyi durdurma vermişse dava sonuna kadar tahsilat yapılmaz.

 

 

Yorum Yazın