Emlak Vergisi Hesaplama 2018

Emlak vergisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Haberimizden emlak vergisi ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Emlak vergisi nedir?

Bina, arsa, arazi ya da işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergiye emlak vergisi denir. Sürekliliği olan emlak vergisi, arazi ve bina vergisi olmak üzere iki türlüdür. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayındadır.

Türkiye’de vergilendirme, vatandaşlık değil yerleşiklik esasına dayanır. Bu bakımdan Türkiye’de yerleşik kişiler “Tam mükellef”, Türkiye’de yerleşik olmayanlar ise “Dar mükellef” olarak tanımlanmıştır. Tam mükellefiyet, tüm dünyada elde edilen gelirlerden Türkiye’de vergilendirme sonucunu doğururken, dar mükellefiyete yalnızca Türkiye’de elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi söz konusudur.

Ä°lgili resim

Aşağıda sayılan kişiler tam mükellefiyet esasıyla gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında elde ettikleri tüm gelirler için Türk vergi mevzuatına göre vergilendirilirler.

  • Medeni Kanun’a göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar,
  • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar,
  • Merkezi Türkiye’de bulunan teşekküllere bağlı olup da işleri nedeniyle yabancı memlekette oturanlar.

Buna karşın belirli görevler için Türkiye’ye gelmiş kişiler, tedavi veya seyahat maksadıyla gelenlerle tutukluluk, hastalık vb. nedenlerle Türkiye’de alıkonmuş olanlar ise dar mükellef sayılırlar ve sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilirler. Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla yurtdışında bulunan Türk vatandaşları da dar mükellef sayılırlar ve sadece Türkiye’deki gelirleri üzerinden vergilendirilirler.

Arazi, bina, madenler ve gayrimenkul olarak tescil edilen hakların kiraya verilmesinden doğan gelirlerle bunların elden çıkarılmasından doğan gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” sayılır. Yani, gayrimenkul sermaye gelirini, kira gelirleri ve değer artış kazancı olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Benzer Haber  Tuzla Devlet Hastanesi

Emlak Vergisi Oranları

emlak vergisi ile ilgili görsel sonucu

Emlak Vergisi Oranları 1970 yılında çıkan Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci ve 18’inci maddelerinde düzenlenmektedir. İlgili kanun maddelerinde geçen oranlar aşağıda yer alan tabloda bulunmaktadır.

Emlak vergisi hesaplama örneği 2018

Değeri 200 bin TL olan bir dairenin normal yöredeki ve büyükşehirdeki emlak vergisini hesaplayalım:

Emlak türü: Konut
Emlak vergisi oranı: Binde 1 – Binde 2
Emlak değeri: 200 bin TL
Emlak vergisi: 200 TL – 400 TL

 

 

Yorum Yazın