Faik ve Bekir Beyler Yalısı

Faik ve Bekir Beyler Yalısı nerededir? İstanbul Boğazı üzerinde Rumeli yakası bölgesinde Yeniköy Köybaşıcaddesi üzerinde Yeniköy Vapur iskelesinin kuzey tarafında yer almaktadır. Bu yalı artnouveau tasarım sanatının İstanbul şehrindeki önemli örnekler arasındadır. Bu yalı tasarımı ile İtalyan mimar Raimondo D’arranco aracılığı ile 1906 tarihinde Sara Sultan’ın ikiz çocukları adına yapılacak olan ikiz yalıdır.

Mimar Raimondo İstanbul şehrinde pek çok Art Nouveau tarzında bina yapılmaktadır. Bu yalı da bu eserler arasındadır. Sara Sultanın ölümünden hemen sonra aile fertleri aracılığı ile kullanılacak İstanbul Faik ve Bekir Beyler Yalısı bir tarafı Faik Kurtoğlu ile beraber diğer tarafı Bekir Sıtkı Oyal tarafından satın alınmaktadır.

Yapı Mimarisi

Yapının mimari tasarımı konusunda Art Nouveau’nun tüm özellikleri yer almaktadır. Bina üç katlı olarak tasarlanmıştır. Alt bölümünde ise dört girişli bir kayıkhane yer almaktadır. Yapı denize doğru çıkma gerçekleştiren taş bir bodrum katı üzerinden doğru yükselmektedir. Giriş katı üzerinde yer alan ahşap kısım zeminde yer alan taş kürsüden daha dar olarak bulunmaktadır. Bu nedenle deniz kenarında bir veranda bir araya gelmektedir. Yapının kuzey ve güney bölgesinde denize doğru iki çıkma yer almaktadır.

Yapının denize doğru bakacak olan tüm pencereleri ahşap kepenkli olarak yer almaktadır. Bu çıkmaların birinci katı bölgesinde birer balkon yer almaktadır. Bununla beraber üst katta birer minik balkon yer almaktadır. Binanın kuzey ve güney bölgesinin arasında kalmış olan blokun çatı detayları yer almaktadır. Bu bölüm üzerinde son derece başarılı ahşap işleri yer almaktadır. Bu bölümün çatı saçak bölümü ise dış bükey bir oval şeklinde yer almaktadır. Bu oval saçak mimarın imzası gibi olmaktadır. Bu oval saçak alt bölgesinde son derece şık ahşap revaklar yer almaktadır.

Benzer Haber  Yılanlı Yalı

Raimondo d’Aronco Kimdir?

Raimondo d’Aronco ise İtalya’da Udine şehrinde dünyaya gelmiştir. Anadolu yakası üzerinde İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi bölgesi üzerinde girişine en hâkim yapıların başında ise Haydarpaşa Lisesi yer almaktadır.

Boğaziçi’nde ilerlemeye devam ettik.e Kuruçeşme’de Ali Vafi Köşkü’nün arkasında yer aşan apartman yapısından Yeniköy ilçesi üzerinde Faik ve Bekir Beyler’in İkiz Yalısı’na kadar farklı imzaları yer amakadır. Kefeliköy üzerinde Dikranyan Yalısı da onun eseri olarak bulunmaktadır. Çatıdaki dik çatının alt bölgesinde balkonlu Cihannüma yer almaktadır. İkinci kat üzerinde yer alan iki cumba ve orta sahın balkonu oranlı olarak tasarlanmıştır. Bu balkonun yanında yer aşan ahşap kolonlar cihannümanın seviyesine kadar yükselmektedir.

Yalı Detayları

Yalının iskele sokaklarında da güzel bir cephesi yer almaktadır. Yapı son yirmi yıldır harap şekilde kalmıştır. Zemin katı kagir olarak yer alp diğer katlar bağdadi olarak tasarlanmıştır. Yalının orta kısmı daha geniş şekilde yer almaktadır. Sahile uzanacak olan bölümünde iki taraftan bir daralma ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık olarak 400m2 yüzölçümüne sahip olan yalı, ahşaptan eklektik kullanılarak inşaa edilmiştir.

Birbirine bitişik olarak bulunan yapıdan müteşekkil yalı, üç katlı şekilde tasarlanmıştır. İki yalı birbirine kapılarla açılmaktadır. Yalının güney kısmını Faik Kurtoğlu, kuzey kısmını Bekir Sıtkı Oyal satın alınca ikisinin adı ile anılmıştır. İkiz Yalı’dan güney kısmı 1952’de Lütfiye Kurtoğlu’nun, kuzey kısmı 1967’de Adnan Ünlütürk’ün mülkiyetine geçerek kullanılmaya başlanmıştır.

Yalının dış bölgesi üslubuna uygun olarak hareketli şekilde yer almaktadır. Yapının iki tarafı, orta kısmından daha yüksek tutulmuştur.. Pencereler tek tipte yer almayıp, ikiz üçüz şekillerde, birbirlerinden farklı stillerde tasarlanmıştır. İkiz Yalı, geçirmiş olduğu değişikliklere rağmen, döneminin seçmeci üslubunu yansıtmaktadır.

 

 

Yorum Yazın