haciz

Haciz Nedir? Haciz İşlemleri Süreci Nasıl Olur?

Haciz nedir? Haciz işlemleri  ve şartları nasıldır? Tüm detayları ile bu soruların cevaplarını haberimizden inceleyebilirsiniz. İcra takibi adı verilen sürecin kesinleşmesi ile beraber, borçlu olan kişinin hem taşınmayan hem de taşınır mallarına alacaklının belirtmiş olduğu talep gereğince el konulması demektir. Bu noktada mevcut karar hem adli hem de idari makamlar tarafından verilmektedir. Haciz işlemleri devlet eliyle yapılır. İcra memurları bu konuda yetkili olan görevlilerdir ve haciz yapılacak meskene gelerek mallara el koyarlar.

haciz ile ilgili görsel sonucu

Şartları nelerdir?

Bir haciz işleminin gerçekleşmesi için 3 farklı şart söz konusudur. Bu şartlar ise şöyle ifade edilmiştir:

  • Haczin olması için mevcut borcun mutlaka ödenmemiş olması gerekmektedir.
  • Bunun yanı sıra verilecek olan takip kararının kesinleşmesi de şarttır.
  • İlamsız olarak tanımlanan icra takiplerinde ise ödeme emri tebliğin üzerinden bir süre belirlenmiştir. Bu süre 7 gündür. 7 gün içinde herhangi bir itiraz söz konusu değilse haciz işlemlerine başlanır.

İşlem nasıl başlar?

Haciz işlemlerinde bir süreç vardır. Bu süreç ise şöyle işler:

  • Alacaklı olan kişinin ilk olarak İcra Müdürlüğüne gitmesi ve buradan takip talebini istemesi şarttır.
  • Dile getirilen talep sonrasında İcra Müdürlüğü, bunun için gerekli olan belgeleri imzalar ve bunu düzenledikten sonra borçlu olan kişiye tebliğ eder. Bu belge bir nevi ödeme emridir.
  • Ödeme emri, borçlu olan kişiye ulaştıktan sonra tebligat içinde yazan her türlü yükümlülüğe uymak zorundadır. Tebligat içinde itiraz hakkının olduğu belirtilir. Bunun yanı sıra borcun ödenmesi için belirlenmiş olan süre de tebligat içinde yer almaktadır. Borçlu olan kişinin buna göre hareket etmesi şarttır.
  • Eğer borçlu şahıs, tebligata rağmen ve belirtilmiş olan süre içinde bir ödeme yapmıyorsa, bu durum karşısında takip işlemi kesinleşmiş olacaktır. Bunun ardından ise alacaklı ya da onun belirlemiş olduğu bir vekil, İcra Müdürlüğü kanalı ile işlemlerini başlatabilir.
  • İşlemler kapsamında kişinin taşınan ve taşınmayan mallarına el konulur.
Benzer Haber  Ayvalık Öğretmenevi

haciz ile ilgili görsel sonucu

Nasıl durdurulur?

Haciz işlemlerinin durdurulması iki şekilde olur. Bunlardan ilki, borçlu tarafından yapılabilir. Kişiye gelen tebligat sonrasında borçlu, belirtilen süre içerinde borcunu öderse haciz de düşmüş olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra haciz işlemlerini başlatan alacaklının bundan vazgeçmesiyle de haciz işlemleri durabilmektedir.

Hacze hangi mallar konu olur?

Hangi durumlarda meydana gelir ile alakalı olarak birtakım malların hacze konu olduğunu görmekteyiz. Bu malların içinde aynı amaca hizmet eden ve birden fazla olan eşya bulunmaktadır. Bunun yanı sıra borçlu olan kişi çiftçilik ile uğraşıyorsa arazileri, çift hayvanları ve ziraat aletleri haczedilebilir.

Yorum Yazın