haseki-egitim-arastırma-hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnşaatı yaklaşık olarak 456 yıl önce tamamlanan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1843 yılında kadınlara tahsis edilmiştir. Bir dönem bayanlar hapishanesine dönüştürülen hastane bakımsızlıktan harap olmuştur. Deprem ve yangın gibi sorunlar yüzünden geçmiş zamanlarda çöken Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha sonra yeniden ayağa kaldırıldı. Günümüzde, yeni açılan modern ek binası ile beraber Sağlık Bakanlığı‘na bağlı tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet vermektedir.

Kadınlarımız hastane ve sosyal yardım kurumlarıyla insanlara yardım etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi te Haseki Sultan’dır. Haseki Sultan, günümüzde Haseki Hastanesi’nin yer aldığı Avratpazarı mevkiinde, cami, medrese, imaret ve darüşşifa bulunan külliye inşa ettirmiştir. Haseki Külliyesi’nin şöhreti semtin adını aşması ile beraber bu bölge Haseki ismiyle anılmıştır.

Haseki Sultan Darüşşifası‘nın inşaat aşaması 1550 yılında tamamlanmıştır. Zaman içerisinde değişen durumuna uygun şekilde adı değiştirdi. 1551 tarihine gelindiği zaman ise buranın genel bir tedavi kurumu olduğu açıklanmıştır.

haseki-egitim-arastırma-hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihçesi

Hastane, 1908 yılında, II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra belediyeye bağlı şekilde kurulan, Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiyye Müdüriyeti kurumuna bağlandı. Bu bölge içerisinde barınan düşkünler ile sakatlar Darülaceze’ye nakledilmiştir. Bu sayede yatak sayısı 250’ye kadar yükselmiştir. Sulu konak arası hastaneye dahil edilen cadde üzerinde mutfak poliklinik olarak yapılmıştır. Arka

İstanbul şehrinde 1951 tarihinde uygulamaya konulmuş olan Klaskon Yasağı’nın anlaşılması için, 1952 yılında, hastane bahçesinde yapımı oluşturulan binaya, sembolik şekilde Klaskon Yasağı Pavyonu ismi verilmiştir. İnşaat, belediyeden sağlanan ödeneğe eklenen bağışlarla kısa süre içerisinde tamamlandı. Klaskon Yasağı Pavyonu, 1953 yılında hizmete girdi. 1962 tarihinde bu pavyonun üzerine 60 yataklı ikinci bir kat çıkarıldı. Bu bölgede İ.Ü. Tıp Fakültesi kadın-doğum kliniği 1967 yılında Cerrahpaşa’ ya taşınması ile beraber, çevre halkına hizmeti ile beraber yeni bir kadın-doğum kliniği açılmıştır. Hastane bünyesi içerisinde 1965 yılına gelindiği zaman fizik tedavi ve rehabilitasyon ve miyelografi merkezleri kurulmuştur. 1972 yılında yeni Nureddin Bey Pavyonu faaliyete geçmiştir. Darüşşifa binası 1946 tarihinde onarılarak Haseki Hastanesi’nin polikliniği şeklinde kurulmuştur. Vakıflar İdaresi’ ne bağlı olarak yer alan Haseki Külliyesi 1963 yılında genel onarıma alınmıştır. Onarım çalışmaları bitirildikten sonra Darüşşifa binası 1974 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile kiralandı ve dini eğitim kurslarına tahsis edilmiştir. 1994 tarihinde imzalanmış olan protokolle Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş olan Haseki Hastanesi eğitim hastanesine dönüşmüştür. 1998 tarihinde sie Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Benzer Haber  Güncel Soba Fiyatları

2006 yılında açılan ek hizmet binanın temeli 1985 tarihinde atıldı. 21 yıl boyunca kaba inşaat olarak beklemiş olan proje tekrardan gündeme geldi. Gerekli protokollerin imzalanması ile beraber İl Özel İdaresi’nden gerekli ödeneğin ayırmasından sonra yapılmaya başlandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası

haseki-egitim-arastırma-hastanesi

  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Beyin Cerrahisi
  • Göz
  • Kulak Burun Boğaz
  • Üroloji
  • Genel Cerrahi Klinikleri yer almaktadır.

Bununla beraber 114 adet, banyo, tuvalet, telefon ve televizyonlu hasta odası yer almaktadır. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 206 adet hasta yatağı, 14 tane ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon ünitesi, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi yer almaktadır. 2012 tarihinde Kızılay Poliklinik binası hizmete açılmıştır. Yeni ve modern poliklinik binası ile beraber hizmet kapasitesi ve kalitesi yükselerek halkımıza sunulan sağlık hizmetini bir adım daha ileri taşınmıştır. Hastanenin hedefleri arasında halen ciddi altyapı problemleri bulunan diğer binaları da Haseki hastanesi adına yakışır kalite düzeyine ulaştırmaktır.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede?

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aksaray Mahallesi, Adnan Adıvar Caddesi Fatih/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

haseki-egitim-arastırma-hastanesi

Yorum Yazın