Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastaneler eski tarihlerden günümüze kadar ülkelerin vazgeçilmez mimari eserleri arasında yer almaktadır. Osmanlı sultanları arasında bulunan II. Sultan Abdülhamid Han’ın hastane yapılarına olan duyarlı kişiliği günümüzdeki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ’nin 1800’lü yıllardaki temelinin atılmasına neden olmuştur.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili görsel sonucu

Tıp Fakültesi eğitimi, Osmanlı zamanında 1827 tarihinde Tıbhane adı altında Şehzadebaşı’nda Tulumbacı konağı içerisinde başlamıştır. Bu zamanın Padişahı ise II. Mahmut’tur. Okul, Fransızca eğitimli olarak herhangi bir uygulama yapılmadan sadece nazari olarak eğitim verilmiştir. Daha sonra ise 1832 yılında Topkapı Sarayı’nda cerrah hane açılmıştır. Bununla beraber eğitim devam etmektedir.

1839 tarihinde ise iki mektep bir araya gelerek, bugün Galatasaray Lisesinin olduğu bina üzerinde II. Sultan Abdülhamid aracılığı ile Mekteb-i Tıbbiye olarak açılmış ve öğrencilerine Sultan Mahmut tarafından zamanın en iyi şartları sunulmuştur. Bu zamandan sonra eğitim uygulamalı ve kuramsal şekilde ilerlemiş 239 öğrencisi ile beraber 1843’te mezun veren üniversitenin eğitimi yetersiz görüldükten sonra eğitim süresi 9 yıla çıkarılmıştır. Tıbbiyeliler 1843 yılında ilk kez nöbet tutmuştur.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili görsel sonucu

1867 tarihinde Askeri tıbbiye’nin bir kısmında Mülki Tıbbiye Türkçe eğitim uygulamasına devam ederek, Eğitim yılı ise yine 6 yıla düşmüştür. İlerleyen zamanlarda ise farklı binalar üzerinde Askeri ve Mülki Tıbbiye birlikte eğitime devam ederek 1903 tarihinde ise Tıbbiye-i Şahane şimdiki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu bölgeye taşınmıştır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihçesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili görsel sonucu

Binaların çok ihtişamlı yer almasına dikkat edilen, dış cepheleri iki farklı renkte hereke taşından yontma kullanıldı. Demir aksam bölgesi ise Belçika’dan, harç için kullanılmış olan kireç Marsilya’dan getirildi. Binanın deniz bölgesindeki alanı 4 katlı olarak yer alıp, ilk katı teneffüshane, ikinci katı yemekhane bölümü, üçüncü katı ise dershane olarak hazırlanmıştır. Tuvaletler ayrı bir uzantı ile binaya eklenmiş oldu. 1957 tarihinde Ali Rıza TEZEL başhekimliğe atanmış, daha sonraki yıllarda farklı isimler üzerinde hekimler hastane de başhekimlik yapmıştır.

Benzer Haber  Doğalgaz Aboneleri Sayaç Montaj ve Bağlantı Malzemesi Bedeli Ödemeyecek

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık hizmeti alanında da bir çok ilke imza atmayı başarmıştır. Türkiye’nin ilk Reanimasyon Kliniği 1959 tarihinde Dr. Cemalettin ÖNER tarafından hastanede kurulmuştu. 1964 tarihinde 30 yatağı ile en büyük yoğun bakım üniteleri yer almaktadır. Ülkemizde ilk mide rezeksiyonu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde yapılmıştır.

İlk diplomalı plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinden çıkmıştır.1968 tarihinde ilk slikon meme protezi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde gerçekleşmiştir. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1991 tarihinde böbrek nakli ile kamuda yapılan ilk böbrek transplantasyonu yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’na ait Acil Tıp Kliniği bu hastane içerisindedir. Yine karaciğer transplantasyonunu İstanbul şehrindeki eğitim ve araştırma hastaneleri içinde yapılmıştır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi günümüzde de hizmetine devam etmektedir. Şu anda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimi Doç. Dr. Eyüp Veli KÜÇÜK’tür.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi709 yatak kapasitesi ile beraber faaliyetine devam etmektedir. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık kadrosu içerisinde 132 Doçent, Profesör, Başasistan ve Eğitim görevlisi yer almaktadır. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 184 Uzman hekim, 302 Asistan hekim ve 702 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir. 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, Üniversite Hastanesi kapsamında hizmet vermeye devam etmektedir.

Yorum Yazın