miras

Hisseli Miras Nedir Ve Nasıl Paylaşılır?

Günümüzde miras hakkı bir insanın vefatı sonrasında varis adaylarına kalacak olan hak, borç ve malların tamamına verilen isimdir. Mirasçılar ya da diğer adı ile varisler yasal veya atamış mirasçı türü olarak iki durumda yer almaktadır. Yasal mirasçılar genel anlamı ile Türk Medeni Kanunu üzerinde belirlenen ve miras üstünde yasal durumu yer alması sebebiyle hak iddia etmiş olan kişiler ya da atanmış mirasçılar olarak yer almaktadır. Kanun üzerinde miras için derece sistemi belirlenmiştir. Miras paylaşım durumuna dahil olmak için bazı konuları bilmek gerekmektedir. Peki hisseli miras nedir?

miras

Hisseli Miras Paylaşımı

Türk Medeni Kanunu üzerinde miras paylaşımı konusunda derece sistemi yer almaktadır. Yasa üzerinde mirasçılar birinci, ikinci ya da üçüncü derece olarak üç grup altında yer almaktadır. Birinci derecede bulunan mirasçılar, miras bırakan kişinin alt soyunu temsil etmektedir. İkinci derece olarak adlandırılan mirasçılar ise miras bırakan kişinin anne ve babasını temsil etmektedir. Üçüncü derece mirasçılar miras bırakan kişinin büyük anne ve büyük babası olarak yer almaktadır.

Yasalara göre miras, birinci derecede mirasçısı olması durumunda ikinci ya da üçüncü dereceye girilememektedir. Bu sistem sırayla devam etmektedir. Bunun anlamı miras, bir önceki derecede mirasçı bulunması durumunda alt derecelere hak düşmemektedir. Bununla beraber mirasçıların miras bırakandan önce ilk olarak ölmesi durumunda miras, aynı derecede bulunan mirasçıların kendi alt soylarına geçmektedir.

Bir miras mirasçı sayısı fazla olması durumunda çözüme kavuşturulması gereken konular yer almaktadır. Bunun nedeni mirasçı sayısının fazla olarak yer alması bazı durumlarda mülkiyet problemlerini karşımıza çıkarmaktadır. Bu sorunun tam olarak çözümü yazımız içerisinde yer almaktadır. Mirasçıların hisseli olarak yer alan mülkiyetten payına düşecek olan miras payını nasıl alacağına ilişkin çeşitli düzenlemeler kanunumuzda yer almaktadır.

Benzer Haber  Metrobüs Hatları Ve Durakları

Türk Medeni Kanunu’nda hak sahibi olarak yer alan bir kişinin tapu sicil müdürlüğüne başvurarak kendi payının tescilini istemesi gerekmektedir. Bununla beraber tapu sicil müdürlüğünün diğer hak mirasçılarına tanımış olduğu itiraz süresi içerisinde itirazın olmaması durumunda ise miras ortaklığından doğacak olan el birliği mülkiyeti tamamen bozulmaktadır. Bu konuda talep eden kişi hisseli bir şekilde tapusunu tam olarak alabilmektedir.

miras

Miras Davası

Miras ortaklığından ortaya çıkacak olan el birliği mülkiyetinin bozulması hak sahiplerinden bir tanesinin tapu sicil müdürlüğü üzerine yapmış olduğu başvuru sebebiyle kendi payını tapuya tescil ettirmesi ile beraber ortaya çıkmasının yanında paylaşma davası ile de olmaktadır. Hak sahibinin kendi hisseli payını tapu dairesine tescil ettirebilmesinin şartları yer almaktadır.

Diğer hak sahiplerinin mülkiyet durumunun devamına yönelik itirazlarının bulunmaması ve bu süre içerisinde miras ortaklığına sahip kişilerin taşınmaz mal paylaşma davası açmaması bu maddeler içerisindedir. El birliği mülkiyetini bozmak için diğer yollardan bir tanesi paylaşma davasıdır. Paylaşma davası sonucu mahkeme, dava konusunu taşınmaz malın payları üzerinde mirasçılar arasında paylaşımına karar verebilir

Yorum Yazın