hisseli-tapu-hesaplama

Hisseli tapu hesaplama nasıl yapılır?

Hisseli tapu hesaplama nasıl yapılır? Büyüklerimiz her zaman söyler, “aman evladım hisseli tapudan uzak durun” diye. Miras yoluyla ya da bir şekilde hisseli tapunuz var ve nasıl hesaplandığını merak ediyorsunuz. Haberimizde hisseli tapu hesaplama nasıl yapılır? detaylı olarak açıklayacağız.

Hisseli tapu nedir?

Hisseli tapu taşınmaz bir mülkün ortaklarının adedini ve ismini gösterir. Hisseli tapular üzerinde sadece tapu hakkı olanların isimleri ve adedi yer alı, yoksa hangi kısım, ada kime ait yazmaz.

Hisseli tapu, 2 ya da daha fazla mülk sahibinin yer aldığı tapulara deniyor. Bir emlak terimi olarak hisseli tapu, taşınmazın sahibi olan ortakların isim ve sayılarla açıkça belirtildiği resmi kurumlarda geçerli olan belge olarak tanımlanıyor. Taşınmaz alım-satım işlemleri sırasında büyük öneme sahip olan hisseli tapu, el değiştirecek olan gayrimenkulün yatırım ya da oturum amaçlı olmasına bakılmaksızın dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, hisseli tapu hesaplama nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Hisseli tapu hesaplama işlemiyle ilgili kanunlar 18916 sayılı Resmi Gazete’de yer alan İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi ile güvence altına alınmış durumda… İlgili maddede arsa ve arazi planlamalarıyla alakalı esaslar hakkında yönetmelik kapsamında bulunuyor.

Tapuda hisselendirme işlemi kapsamında imar parselinin tescili yapılırken, hissenin paydasında en çok 2 bin 400 rakamı esas alınır. Eğer payda paya tam bölünmüyor ise bölme işleminden kalan rakamda, virgülden sonraki ilk 3 basamak kabul edilerek hisseli tapu hesaplama işlemi yapılır. Yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan fark söz konusu tapunun hissedarlar arasında hisseleri oranında pay edilir.

Bu bilgiler ışığında tapuda arsayı payının önemi de ortaya çıkıyor. Peki, tapuda arsa payı nedir? İşte yanıtı…

Yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, arsadan bağımsız bölümlere pay veriliyor.

Benzer Haber  Esma Sultan Yalısı

Tapuda yazan arsa payı; kat mülkiyetinin söz konusu olduğu yerlerde, yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen bina içindeki değerlerine göre belirlenen ortak mülkiyet payına deniyor. Peki, arsa payı hesabı nasıl yapılır? Tapuda arsa payından metrekare nasıl hesaplanır?

Tapuda arsa payı için örnek işlem :

Tapu senedi üzerinde ana yapının bulunduğu parsel, 2000 metrekaredir ve 24 bağımsız bölümden oluşan bu binada 24 nolu gayrimenkulün tapu senedin de 26/338 arsa paylı olduğu yazılmaktadır; buna göre bu gayrimenkule isabet eden arsa kaç metrekaredir?

Formül: (2.000 metrekare / 338) x 26 =
2.000/338 = 5,91
5,91 x 26 = 153,846 metrekare

Hisseli Tapu Hesaplama

Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı nedir?

Madde 5 – Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz.

Ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar.

Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.

Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.

Haberimizde hisseli tapu hesaplama nasıl yapılır ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştık…

 

 

 

Yorum Yazın