icra-takibi

İcra Takibi Nedir ve Nasıl Yapılır?

İcra takibi bir borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının İcra Müdürlüğü bünyesinde başlattığı bir işlemdir. Buradaki alacaklı bir kişi, kurum ya da devlette olabilir. Bu icra işlemi de ilamlı ve ilamsız olmak üzere 2 farklı türe ayrılmaktadır. İlamsız icralar genellikle para, teminat ya da kiralık noktanın boşaltılmasına ilişkin yürütülen, herhangi bir mahkeme kararına bağlı olmayan icra türüdür. İlamlı icra ise mahkeme kararına dayanan icra şeklidir.

İlamsız icra genel haciz yolu ile icra demektir ve en sık karşılaşılan icra türüdür. Burada alacaklı kişi, alacağını herhangi bir ipotek ya da rehin ile teminat altına almamıştır. Bu işlemler yetkili icra daireleri tarafından başlatılır. Ayrıca alacağın varlığını ispatlayan bir belge eklenmek zorunda değildir. Ancak icra takibinin sağlıklı yürütülebilmesi için bir belge edinmek oldukça önem arz eder.

icra-takibi-emlaklobisi

İcra Takibi Sorgulama Nasıl Olur?

İcra takibi bazı durumlarda içinden çıkılması zor bir hal alabilir. Hatta pek çok kurum, işyeri ya da gerçek kişi hakkında açılmış bir icra takibi olup olmadığını uzun süre fark etmez. Ancak artık e – devlet uygulaması üzerinden ilamlı ya da ilamsız icra takibi olup olmadığını görmek mümkündür. Zaten ilamlı icra takiplerinde kişi hakkında açılmış dava dosyası sorgulama adımından bunu öğrenebilir. Yine ilamsız icra yürütmeleri de icra takip adımından öğrenilebilir.

E – devlet uygulamasında menüler anlaşılır şekilde ayrılmıştır. Ancak bulunamaması gibi bir durum söz konusu olmaması açısından arama çubuğu vardır. Bu arama çubuğu üzerinden ‘dava dosyası sorgulama’ yapılarak icra takibin olup olmadığı öğrenilebilir. Bunun yanında UYAP sistemi üzerinden de açılmış davaların ve yürütülen icra takiplerinin son durumu öğrenilebilmektedir.

icra-takibi-emlaklobisi

İlamsız İcra Takibi, İlamlı İcra Takibi Nedir? 

İlamsız icra takibinin diğer bir adı da adi icra takibidir. Ortada açılmış herhangi bir mahkeme yoktur. Bu işlemlerde alacaklı, alacağı için icra dairesine başvuruda bulunur. İcra dairesi alacaklı adına borçluya borcunu ödemesi için ödeme emri gönderir. Yani yalnızca para ya da teminat kaynaklı varlıklar için yürütülebilen takiplerdir. Ödeme emrini borçlu kişi verilen süre dâhilinde yerine getirmelidir. Ayrıca verilen süreler dâhilinde itiraz hakkı da bulunmaktadır.

icra-takibi-emlaklobisi

İlamlı icra takibi mahkeme kararına dayalı icra takipleridir. Konusu para dışında olan ve genellikle menkul teslimi, çocuk teslimi, taşınmazların tahliyesine dayanan icra takipleridir. Ancak bir mahkeme kararı ile yürütülebilen durumlar olduğu için, alacaklının elinde mahkeme kararı ya da benzeri bir belge bulunuyor olması şarttır. Bu hakem kararı belgesi de olabilmektedir. Alacaklı icra müdürlüğüne bu belgeler ile başvurur ve işlem başlatılır. Aynı şekilde borçlunun borcunu ifa etmesi gerekir. Yani çocuğu vermesi ya da evi boşaltması gibi. İlamsızda olduğu gibi ilamlı icra takibi işlemlerinde de borçlunun itiraz hakkı saklıdır.

Benzer Haber  Parapet Nedir?

Yorum Yazın