İGDAŞ Abonelik İşlemi Nasıl Yapılır? İGDAŞ Fatura Sorgulama

İGDAŞ abonelik işlemi , ücretleri , İGDAŞ fatura sorgulama işlemi gibi merak edilen birçok detayı haberimizde paylaştık.

Doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini kapsar. Bu işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı sözleşmesi imzalanır ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınır.

igdas

Abone Bağlantı Bedeli

Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir.  Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 514 TL +KDV, 200 m2’ den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 424 TL +KDV tahsil edilir.

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online bağlantı sözleşmesini tıklayarak yapabilir veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinden yaptırabilirsiniz. Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa, İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır.

igdas-abonelik

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

Doğal gaz hat talepleriniz için aşağıda ilçenizin bağlı olduğu İGDAŞ Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

AVCILAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ

Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Silivri ve Zeytinburnu

Adres: Üniversite Mh. Toker Kardeşler Sk. No:5 Parseller AVCILAR / İST.  Tel: (0212) 499 22 22

SULTANGAZİ PAZARLAMA ŞEFLİĞİ 

Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli

Adres: Cumhuriyet Mh. N.Fazıl Cad. No:3 SULTANGAZİ / İST. Tel: (0212) 499 33 33

ÜSKÜDAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ 

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli,Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar

Adres: Bulgurlu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:6 – 2 ÜSKÜDAR / İST.  Tel: (0216) 681 44 44

igdas-abonelik

İGDAŞ abonelik için gerekli evraklar

a)  Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b)  Müracaat eden kişi; mülk sahibi ise tapu  fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisine ilave olarak  abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.

Benzer Haber  Kayseri Tramvay Durakları

c)  Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait bağlantı nesnesi veya binadaki herhangi bir tüketim noktası numarası,

talep edilir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  •  Pasaport beyanı ve fotokopisi talep edilir.

BİNANIZA İLK KEZ DOĞAL GAZ TALEBİNDE BULUNDUĞUNUZDA GEREKLİ EVRAKLAR 

igdas

1)      Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2)      05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi ya da bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,

Apartmanda;

a)  Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

• Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
• Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b) Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c) Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d)  Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3)      Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe,

4)      Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

5)      Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir.

İGDAŞ Sözleşme İşlemi

igdas

Abonelik işlemi yapılmış, yetkili tesisatçı firma tarafından İç Tesisat İşlemleri tamamlanarak projesi İGDAŞ tarafından onaylanan mahallerde; doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapması gerekmektedir. Sözleşme işlemi esnasında tahakkuk eden güvence bedeli faturalarınıza yansıtılarak tahsil edilir.

Benzer Haber  Konut Kredisi Yapılandırma

Güvence Bedeli Nedir? 

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Konutlar için güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl EPDK tarafından belirlenir.

igdasabonelik

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,
Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • Tapu sahibi ise Pasaport beyanı ve fotokopisi,
  • Tapu sahibi değil ise İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.

Web den doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekmektedir! Doğal gazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin adreste hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir! (Tesisatta daha önce gaz kullanılmamış ise sertifikalı firma mühendisi de adreste bulunmalıdır)

İGDAŞ fatura sorgulama işlemi nasıl yapılır?

igdas

 

Yorum Yazın