İhtirazi Kaydı Nedir?

İhtirazi Kaydı Nedir? Tüm detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. İhtiraz kelimesinin Türkçe anlamı sakınmadır. Bu nedenle ihtirazi kayıt kelimesinin Türkçe karşılığı sakınma kaydı olarak bilinmektedir. İhtirazi kayıt yapabilmek için çekince belirtilmesi gerekmektedir.

Bir hukuk terimi anlamında kullanılacak olan ihtirazi kayıt, muayyen hakları kullanabilme serbestisini elinde tutmak isteyen kişinin bu husustaki beyanlarının tamamına denmektedir. Gerek uluslararası sözleşmeler içerisinde gerekse kişi ya da tüzel kişiler arasında uygulanacak olan sözleşmelerde devamlı olarak kullanılan bir müessese şeklinde yer almaktadır.

ihtirazi-kaydi-emlaklobisi

Vergi Hukukunda İhtirazi Kayıt

Vergi Hukuku kapsamı içerisinde ihtirazi kayıt uygulaması kanunda belirtilen maddesi uyarınca, mükellef durumda yer alan kişilerin beyan etmiş oldukları matrahlara ve bu matrahlar aracılığı ile tarh edilecek olan vergilere karşı dava açılmaması sebebiyle ortaya çıkacak müessese şeklidir. Mükellefler, hukuki şekilde yoruma açık ya da tartışmalı konular üzerinde beyanda bulunma hakkı yer alırken bu hususa ilişkin olarak ihtirazi kayıtlarda bulunmak amacı ile kendilerince verilmiş olan beyannameler üzerinden yargıya gidebilmektedir. Bu sayede, mükellef durumda bulunan kişi bir yandan idarenin görüş ve yorumuna uygun şekilde davranmakta, katılmadığı bu anlayış ve yorumu yargıya götürebilmektedir.

Kayıt Koyma Usulü Nasıl Yapılır?

ihtirazi-kaydi-emlaklobisi

Yargı kararında yer alan önemli konular arasında, usulüne uygun şekilde ihtizari kayıt koyma işlemi yer almaktadır. Peki, ihtirazi kayıt koyma usulü nasıl yapılır?

Gelir İdaresi, İhtirazi kayıt içerisinde verilecek olan beyannamelere ilgili olarak aşağıdaki belirlemelerde bulunmuştur.

  • Mükellef kişilerin beyanname ile beraber ihtirazi kaydı içerecek olan dilekçe vermesi ya da beyannamenin herhangi bir tarafına ihtirazi kayıt düşmesi gerekmektedir. Beyannamenin elektronik ortam üzerinde verilmesi konusunda ise, ihtirazi kayıtla ilgili kutucuğun işaretlenmesi zorunludur.
  • Tahakkuk işlemi yapıldıktan hemen sonra ihtirazi kayıt talebi kabul edilmemektedir.
  • Verilecek olan beyanname ile yapılacak olan tahakkuka karşı otuz gün içerisinde dava açılması gerekmektedir. İhtirazi kayıt dilekçe olanakları Vergi Mahkemelerine dava açılmaları kıstasında hukuksal nitelik kazanmaktadır. Bu süreç içerisinde mükellefin dava açmaması idarenin eylemini kabul ettiğini göstermektedir.
Benzer Haber  Yoldan İhdas Nedir?

Hukuka Etkisi

ihtirazi-kaydi-emlaklobisi

İhtirazi kayıt dilekçesi, mükellef kişilere beyanları üstünde vergi dairesince uygulanmak istenen vergileme işlemlerine karşı dava açma hakkı tanımaktadır. İhtirazi kayıtla verilecek olan beyannameler süresi içerisinde verilmesinden dolayı mükelleflerin cezai duruma düşmesini tam anlamı ile önlemekte ve dava açma hakkını da verebilmektedir. Bununla beraber, ödenmesi gereken verginin ödeme sürelerini ise etkilememektedir. Mükellef durumda yer alan 30 günlük dava açma süresi içerisinde vergi yargısında dava açması zorunludur. Dava açma sürelerinde ise dava açılmadığı zaman idarece tesis edilen işlem kesin duruma gelmektedir.

İhtirazi kayıtta bulunmakta, aynı konu içerisinde başkaları aracılığı ile açılmış olan dava dosyalarının sonuçlarından yararlanmaya hak kazandırmamaktadır. İhtirazi kayıt, mükellefler aracılığı ile vergi idareleri tarafından görüş ve yorumunu paylaşmadıkları zamanlarda, beyannamelerini çekince kaydı koymak nedeniyle ulaştırmaları ve bu amaçla kendi beyanları üstünde vergi idaresince yapılacak olan işlemlere karşı dava yoluna gitme imkanı sunmaktadır.

Yorum Yazın