İmar Barışı Yönetmeliği

imar Barışı Yönetmeliği hakkında her şey! Kamuoyunda imar barışı olarak bilinen, konutlarda imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte imar barışı yönetmeliğine dair bilinmesi gereken her şey:

imarbarisi

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen imar barışı, yani ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre; yapı kayıt belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor.

Peki imar barışı ile ilgili maddeler arasında neler bulunuyor?

Yapı Kayıt Belgesi E-Devlet Üzerinden Nasıl Alınır?

imarbarisi

Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden yapı kayıt belgesi formunun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek.

Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, yapı kayıt belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek.

Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir tane yapı kayıt belgesi düzenlenecek.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Ödenir?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak. Bu konuyla alakalı imar barışı nedir yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Benzer Haber  Bozcaada Feribot Seferleri

Buna göre:

  • Tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira,
  • 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira,
  • 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye 1000 lira,
  • 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira,
  • Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira,
  • Güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.

Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak.

Yapı kayıt belgesi bedeli, genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

imarbarisi

İmar Barışı Yönetmeliği, Yapı Kayıt Belgesi Bedeli

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda ise yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek.

Bu kapsamda yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.

İmar Barışı Yıkım Kararlarını İptal Ediyor!

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.

Tebliğe göre, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda olacak.

İnşaat Halindeki Yapıların Durumu

İmar barışı kapsamında inşaat halindeki yapılara da 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi verilebilecek. Ayrıca yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.

Benzer Haber  Karavan Hakkında Bilmeniz Gereken Bütün Bilgiler

Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerli?

Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda ise yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

 

Yorum Yazın