İntikal Nedir?

İntikal Nedir? Vefat halinde söz konusu mirasın mirasçılara veraset intikali ile geçmesi gerekmektedir. İntikal işlemi nasıl, nereye yapılır ve hangi belgeler gerekir sorularının cevaplarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Ä°lgili resim

Mirasın İntikali Nedir?

Mirasın intikali tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın sahibi olan malikin vefatı durumunda mülkiyetin veraset belgesi ya da veraset ilamı ile vasiyetnamesinde belirttiği mirasçılarına Medeni Kanun hükümlerine göre intikal edilmesine miras intikali denilmektedir.

Mirasın İntikali İçin Kimler Başvurabilir?

Ä°lgili resim

Mirasın intikali söz konusu miras üzerinde hakkı olan tüm kanuni ve atanmış mirasçıların başvurabileceği bir işlemdir. Bu işlem için veraset belgesi ya da veraset ilamı aranmaktadır.

Veraset İlamı Nedir?

veraset ilamı ile ilgili görsel sonucu

Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak bilinmektedir ve yasal mirasçı olduğu belirlenenlere sulh mahkemesi ya da noterlik tarafından mirasçı olduğunu gösterir nitelikte verilen belgelerdir.

Veraset İlamının Hukuki Niteliği

Veraset ilamı, belgeye sahip olanların kesin olarak mirasçı olduğunu göstermemektedir. Mirasçılık yönünde kati bir delil niteliğinde değildir. Ancak aksi ispat edilinceye kadar adına düzenlenmiş bulunan kişi ya da kişilerin mirasçılığı lehine karine oluşturan bir belgedir.

Veraset İlamı Vermeye Görevli Mahkeme

Sulh mahkemesi veraset ilamına ilişkin olarak açılacak davalarda görevli mahkemedir. Sulh mahkemesi yine aynı şekilde veraset ilamı vermeye yetkili olan mahkemedir.

Veraset İntikali İşlemi İçin Tahsil Edilen Ücretler

veraset intikali ile ilgili görsel sonucu

Veraset intikali için devlet tarafından alınan ücretler vardır. Bu ücretler şu şekildedir:

 • İntikal eden taşınmaz sayısına bakılmaksızın, döner sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilmektedir.
 • Döner sermaye işletmesindeki tarifeye göre belirlenen ücret tahsil edilmektedir.
 • İntikali gerçekleştirilen her bir taşınmaz için Eğitim katkı payı ve özel işlem vergisi adı altında vergi tahsil edilmektedir.
Benzer Haber  Armoni Park AVM

Veraset İntikali İçin Gerekli Olan Belgeler

Verasetin intikali için mirasçılardan istenen birtakım belgeler vardır. Bu belgeler mirasın intikal etmesini sağlamakta; belgelerden eksik olan belge olursa intikal talebiniz askıya alınabilir. İstenen veraset intikali belgeleri şu şekildedir:

 • Temsilci tarafından yapılıyorsa temsile ilişkin belge
 • İntikal talebi
 • İntikal talebinde bulunan yetkili temsilci ya da mirasçının fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da pasaportu
 • İntikal talebinde bulunulan taşınmaz malın tapu senedi, tapu senedi yoksa taşınmaz malların parsel ve ada numarasını belirtir belge ya da mirasçıların birinin bu bilgiler için sözlü beyanı
 • Söz konusu intikali istenen gayrimenkul taşınmaz mal bina niteliğinde ise deprem sigortası
 • Medeni Kanundan önceki ölümlerde veraset belgesinin onaylı örneği veya aslı veya köy ihtiyar kurulunca ya da mahalle ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmühaber
 • Medeni Kanunun yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen ölümlerde veraset ilamı ya da belgenin aslı mahkeme ya da noter tarafından onaylı örneği
 • İntikal talebinde bulunan mirasçıların intikali istenen gayrimenkul sayısı kadar son 6 ay içerisinde çekildiği vesikalık fotoğraf tapu senedinin fotoğraflı olması istenirse belgelere eklenir.

 

Yorum Yazın