İpotek fek yazısı

İpotek fek yazısı nedir?

Kredi alındığında bankalar ev üzerine ipotek koyar. Bunun nedeni ise ödeme güçlüğü yaşamanız halinde evin satışı ile beraber kredi çeken kişinin bankaya olan borcunun kapanması için bankanın kendini garanti altına alması olarak açıklanabilir. Kredi ödemelerinin tamamının bitmesi halinde ise konulan ipotek kaldırılır. Tapudan ipotek kaldırma işlemi banka tarafından ipoteğin kaldırılması ile olabilir. Buna ipotek fek yazısı denir.

İpotek fekki kaç günde kalkar?

Süreç kredinin bitişi ile başlar ve ardından banka kredi taksitleri sona erdiğinde ipotek fek yazısı verir. Bu yazı ile tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapılır ve ipoteğin kaldırılması talep edilir. İpotek fek yazısı teslimi de bankadan bankaya değişebilir, kimi bankalar elden teslim edebilirken, kimileri ise tapu sicil müdürlüğüne direkt gönderebilir.

Direkt gönderimi seçen bankalar, elden teslim etme işleminin hukuki açıdan sıkıntıya sokabileceğini bildikleri için bu şekilde hareket eder, çünkü kişinin yazıyı kaybetmesi ve bankadan tekrar istemesi halinde banka ikinci kez vermeyi reddedebilir. Söz konusu yazının elden veya bankadan gönderilmesinin ardından Tapu Sicil Müdürlüğü ilgili ipoteği kaldırır ve mülk ipoteksiz olarak sadece kişiye ait olur. Bu işleme ‘ipoteğin fek edilmesi’ adı verilir.

İpotek fekki ücreti ne kadar?

Günümüzde bankalardan alınacak ipotek fek yazısı masraflı ve zahmetli hale gelebilir. Bu işlem için bankaların uyguladığı standart bir ücret olmamakla birlikte her bankanın belirlediği ücretler değişkenlik gösterebilir. Tapu Sicil Müdürlüğünün bu evrak olmadan işlem yapması mümkün olmadığı için bu belgeyi almak zorunludur.

Ev için alınan krediyi faizi ile ödeyen kredi müşterileri evin borcunun tamamlanmasından önce çoğunlukla bu fek yazısı için ücret ödemek istemeseler bile bu ücretten kaçınmak için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir.Henüz krediyi alırken imzalanan sözleşmenin içinde dahi yer alan ipotek fek ücreti için krediyi alırken bile bazı notlara dikkat etmek önem taşımaktadır.Aksi takdirde ev kredisi bittiğinde ipotek fekki için bu ücretin ödenmesi bir zorunluluk haline gelecektir.

Benzer Haber  Ovit Tüneli Açıldı!

Bankalar tarafından konut kredisi kullandırma sırasında müşteriye imzalaması için sunulan sözleşmenin maddeleri arasında ipotek fekki ücretinin borçlu tarafından ödenmesi gerektiğini belirten bir madde yer almaktadır.Bu maddenin yer aldığı sözleşmenin kredi müşterisi tarafından imzalaması halinde kredi bitiminde ipotek fekki yazısı almak için banka müşteriden ücret talep edecektir ve bu madde sözleşmede yer aldığı için kredi müşterisinin bu ücreti ödememek gibi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İpotek fekki kaç günde kalkar?

Bankadan ipotek fek yazısı alıp tapuya götürdüyseniz ipotek aynı gün kalkabilir. Tapu memuru işleme koyduysa ipotek kaldırılmış olup tüm sistemler üzerinden kaldırılmış olarak görülür.

İpotek fek yazısı

Fek Yazısı Almak için Gerekli Belgeler

Bankalarca verilen ve gayrimenkule dair ipoteği sonlandıran ipotek fek yazısını almak için temel şart, tüm borcun bitmiş olmasıdır. Yanı sıra, yazıyı alabilmek için bazı belgeleri tamamlamak gerekir.

İpotek fek yazısı için gerekli belgelerden ilki, ipoteğe konu gayrimenkule dair varsa tapu senedi ya da ada ve parsel numaralarını içeren resmi evraktır. Bu belgelerin temin edilemediği durumlarda, malikin sözlü beyanı da geçerli sayılır. Yanı sıra, alacaklı ya da yetkili kıldığı temsilci ile borçlunun fotoğraflı nüfus cüdanı, pasaport ya da avukat kimliği aslı ve fotokopileri de fek yazısı alabilmek için zorunludur. Bu noktada gerçek kişiler için TC kimlik numaraları, tüzel kişiler içinde vergi numaraları talep edilir.

Son altı ay içinde çekilmiş olmak şartıyla, alacaklı ya da yetkili temsilcisi için iki, borçlu için bir adet vesikalık fotoğrafın da bulundurulması, işlemler açısından gerekli belgelerdendir. Taraflardan biri ya da her ikisinin temsilcilerinin varlığı durumunda, temsil yetkisini gösterir belgenin de eklenmesi gerekir.

Noter Onayı Gerekli

İpotek fek yazısı almak için yapılacak ilk şey bankaya dilekçe verilmesidir. Dilekçe doğrultusunda, banka tarafından hazırlanan fek yazısının noterde onaylatılması ve noter onay tarihini takip eden bir yıl içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek sicil kaydına işletilmesi gerekir. İpoteğin fek edilmesi olarak adlandırılan bu işlem, gayrimenkul üzerindeki ipoteğin tapudaki kayıtlardan kaldırılması anlamını taşır.

Benzer Haber  Soy Ağacı Nasıl Yapılır? Aile Soy Ağacı Nasıl Çizilir?

Fek yazısının banka aracılılığıyla hazırlanması ve noter onayı gerektirmesi sonucu bazı masraflar ortaya çıkar. İpotek fek yazısı ve noter ücreti kalemleri adı altında toplanan bu masraflar, kanunen bir geçerlilik söz konusu olmasa da, çoğunlukla tüketicilerden talep edilir. Bankalara göre değişen tutarlarda talep edilen bu ücretlerin nasıl alınacağını, ipoteğin başlangıcı sırasında imzalanan sözleşmede belirtilir.

Banka Fek yazısı vermiyorsa ne yapılmalı?

Bankadan alınan konut kredi borcu bittiğinde, bankaya yazılı olarak başvurulup, ipoteğin kaldırılması talep edilir.Fakat banka bu talebe olumsuz cevap vermesi veriyorsa, Tüketici Mahkemesinde dava açılarak borcun sona erdiği bu sebeple ipoteğin kaldırılması istenebilir.

 

İpotek fekki dilekçe örneği

T.C…………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ……… /…………

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

………….………(Şehir)

İLGİ: a) …./…./…..  tarih ve ….. sayılı yazımız.

   b) ……../………tarih ve ….. yevmiye sayılı cevabı yazınız.

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

İlgi (a) sayılı yazımız gereğince, ilgi (b) sayılı cevabi yazınızda belirtilen taşınmazlar kaydına konulan haczin işbu dosyamızdan geçerli olmak üzere KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak ilgi (b) sayılı yevmiyeniz ile konulan hacizlerin fekki gereği rica olunur.

NOT: ……………………………..

İcra Müdür Yrd.

……………

Bu yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gidiliyor ve burada ipotek fek yazısının işleme konulması ile tapu üzerindeki ipotek kaldırılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yazın