goldenvisa

İspanya Vatandaşlık Süreci

ispanya vatandaşlık süreci için farklı seçenekler vardır. İspanya’dan alınabilecek olan vatandaşlığın en büyük avantajlarından birisi Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etme hakkıdır. Güney Avrupa’da yer alan Türkiye’ye benzer iklime sahip olan sıcak bir ülkedir ve bu nedenle Türk vatandaşları için vatandaşlık alma konusunda ideal sayılabilecek ülkelerdendir. Kültürü ve yaşam şekli de Türkler için uygundur.

İspanya vatandaşlık Süreci ve Koşulları;

Doğuştan Vatandaşlık Hakkı Olanlar:

ispanyavatandasliksureci

 • İspanyol Anne ve Baba’dan doğan çocukların doğuştan vatandaşlık hakkı olur.
 • Diplomatların çocukları hariç, anne veya babanın en az bir tanesinin İspanya’da doğmuş olması.
 • Anne ve Babanın vatandaşlığı yok ise, her ikisininde bağlı bulunduğu yasalar çocuğa vatandaşlık hakkı sağlamıyor ise, İspanya’da doğmuş olmak vatandaşlık için yeterlidir.
 • İspanyol anne ve babasının kimliğini bilmeyen çocukların ilk doğum yeri İspanya kabul edilir ve ispanya vatandaşlığı hakları olur.
 • İspanya vatandaşı tarafından evlat edinilmiş bireyler eğer 18 yaşından küçük iseler doğuştan vatandaş sayılır, 18 yaşından büyük bireyler evlat edinildikten en geç 2 yıl sonra İspanya vatandaşlığını seçmelidirler.

Tercih ile İspanya Vatandaşlığı:

ispanyavatandaslikkosullari

Doğuştan vatandaşlık hakkınız yoksa devletin sunmuş olduğu tercih ile vatandaşlık hakkını kullanabilirsiniz.

 • Bir İspanyolun velayetine tabi olanlar veya olmuş olanlar.
 • Anne veya babası İspanyol olan, vatandaşı olan veya İspanya’da doğmuş olanlar.
 • İspanya’da doğup kimlik tayini veya ebeveyn tayini yaptıranlar.
 • İspanyol ailesinden bağımsız 18 yaşındaki bireyler (20 Yaşında bu hak sona erer.

İkamet ile İspanya vatandaşlık:

ispanyavatandaslik

Bu vatandaşlık hakkını elde edebilmek için kişinin en az 10 yıl süre ile kesintisiz İspanya’da ikamet etmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda bu süre daha az olabilir. Golden Visa ile vatandaşlığa geçiş hakkı elde edebilmek için yatırımınızı 10 sene boyunca koruyup İspanya’da 10 sene boyunca ikamet etmeniz gerekir.

Benzer Haber  Kredi erken kapama!

Beş yıl: Mülteci sıfatı ile İspanya’da yaşayan bireyler 5 yılın sonunda İspanya vatandaşlık hakkı kazanırlar.

İki Yıl: Güney Amerika ülkeleri, Andorra, Filipinler, Ekvator Ginesi, Portekiz vatandaşları veya Sefardi kökenli kişiler iki yıl sonunda vatandaşlık hakkı kazanırlar.

Bir Yıl:

 • İspanya Devleti topraklarında doğan bireyler
 • Tercih ile vatandaşlık hakkı olan fakat bunu kullanmayan bireyler
 • Başvuru sırasında da aynı durumda olması da dahil olmak üzere, yasal olarak kesintisiz iki yıl boyunca bir İspanyol vatandaşı veya kurumunun velayete (bir vasinin gözetimi altında), vasiliğe veya koruyucu aileye (yasal ikamet süresinin bir yıla indirilmesini sağlayan koruyucu ailelik, küçüklerin korunması için her bölgede görevlendirilmiş kamu biriminin kararının bulunduğu ve hukuki olarak tanınan koruyucu aileliktir) tabi olanlar.
 • Bir yıl boyunca bir İspanya Vatandaşı ile evli olup yasal veya fiili olarak ayrılmamış veya boşanmamış olanlar
 • İspanya Vatandaşı olan eşi öldüğünde kanuni veya fiili olarak evliliği henüz sona ermemiş dul bireyler
 • İspanya Devleti dışında doğan ancak annesi, babası, babaannesi, vatandaşı olan bireyler.

Tüm bunların yanı sıra bu başvuruyu yapacak bireyin iyi bir vatandaş olması ve İspanya Vatandaşlığına uygun bir birey olması gerekmektedir.

Vatandaşlığa Kabul Belgesi ile:

ispanyavatandaslik

Kraliyet tarafından verilen bu İspanya Vatandaşlığı kabul belgesi, kraliyetin insiyatifindedir.

Bu belgeyi kullanmak için gereken tek şey Güney Amerika vatandaşı olmayanların yaşadıkları veya doğdukları ülke vatandaşlığından çıkmalarıdır.

Daimi İspanya Vatandaşlığı:

Ispanya-Vatandaslik-Almak

Daimi vatandaşlık hakkı kazanabilmek için 10 yıl boyunca kesintisiz ve sıkıntısız bir şekilde İspanya Vatandaşlığında bulunulması ve vatandaşlığın korunması gerekir. Eğer 10 yıl  boyunca vatandaşlığı aktif olarak kullanılmış ise daimi vatandaşlık hakkı doğar.

Golden Visa İle Vatandaşlık Başvuru Süreci Detayları

 goldenvisa

♦ Vatandaşı olmak için, ilk önce İspanya’da toplam değeri en az 500 bin Euro olan bir veya birden fazla gayrimenkul satın alarak oturma izni hakkı kazanmalısınız.

Benzer Haber  Nişantaşı Üniversitesi İstanbul

♦ İlk olarak 1 yıllık oturum izni verilir.

♦ 1 yıl sonra, vizeniz 2’şer yıllık periyotlar halinde uzatılır. Toplam 5 yılın sonunda, satın aldığınız gayrimenkulu hala elinizde tutuyorsanız, ailenizle birlikte kalıcı oturma iznine hak kazanırsınız. Bu izni; her defasında 5’şer yıllık sürelerle uzatabilirsiniz.

♦ Vatandaşlık başvurusunu, kalıcı oturum izni aldıktan 5 yıl sonra yapabilirsiniz. Bu da, ilk yatırımınızı yaptıktan 10 yıl sonra başvuru yapabileceğiniz anlamına gelir.

♦ Vatandaşlığa hak kazanmak için, yılda en az 183 gün olmak üzere, 10 yıl süreyle İspanya’da yaşadığınızı ispatlamanız gerekmektedir.

♦ Satın aldığınız gayrimenkulü veya gayrimenkulleri, vatandaşlık alıncaya kadar elinizde tutulmanız gerekmektedir.

Yorum Yazın