istimlak-bedeli

İstimlak Bedeli Nedir?

İstimlak konusu devlet veya tüzel kişilerin yaşadıkları bölgede kamu yararı adına özel mülkler içerisinde yer alan tüm taşınmaz malların veya bir bölümünün bedeli ödenerek tarafına geçirmesidir Peki, istimlak bedeli nedir?

Bir gayrimenkul bölgesi istimlak yapılarak imar planlarına uygun şekilde park, yol, metro, alt ve üst geçit olarak kamu yararına kullanılabilmektedir. İstimlak yapıldığı zaman satın alınacak olan gayrimenkulün bedeli peşin olarak ödenmektedir. Belediyeler, DSİ ya da Üniversiteler istimlak gerçekleştirebilmektedir. İstimlak uygulaması yapılırken ilk olarak hangi bölgenin yıkılması gerektiğiyle ilgili tespit işlemi gerçekleştirilmektedir. Ağaç sayısı ve yapı durumlarının imar şekli tespit edilmektedir. Mal sahiplerine bu konuda tebligat gönderilmekte ve uzlaşma komisyonu tarafına davet edilmektedir.

Alınacak olan gayrimenkulün değeri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aracılığı ile belirlenen değerler üzerinden hesaplanmaktadır. Daha sonra ise mülk sahibi ücret konusunda uzlaşma tutanağına imza atmaktadır.

Bedel Nasıl Hesaplanır?

İstimlak bedel oranları, taşınmazın cins ve yüz ölçümü gibi her unsurun ayrı ayrı değeri hesaplanarak yapılmaktadır. Ayrıca arsa üstünde vergi beyanı, istimlak zamanında yapılan resmi makamlar aracılığı ile gerçekleştirilen daha önceki emsal satışlara bakarak satış değeri bulunmaktadır. Arazi üzerinde taşınmaz mal ya da kaynaklarında geçerli durumlarına olduğu gibi kullanılması durumunda sağlayacağı net getirisi, yapı üzerinde resmi birim fiyatı ve yapı üzerinde yıpranma payı istimlak değerlerinin hesaplanmasında son derece etkilidir. Ücret hesaplanırken objektif ölçüleri esas alınarak oluşturulan rapor üzerinde tüm bu durumların cevapları ayrı ayrı belirtilmektedir. Arsa üstünde ilgililerin beyanı da göz önüne tutularak gerekçeli bir değerlendirme raporlarına dayalı olarak taşınmaz mal ve kaynağın istimlak değeri tespit edilmektedir.

İstimlak ile Kamulaştırma Arasında Ne Fark Vardır?

istimlak-bedeli-emlaklobisi

Kamulaştırma uygulamaları da istimlak ile aynı anlama gelmektedir. Belediye aracılığı istimlakın yani kamulaştırmanın uygulanması adına imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekmektedir.

Benzer Haber  Devremülk Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kamulaştırma kapsamı içerisinde kamu yararı gözetiliyorken köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, il merkezlerinde ise valinin onayı ile tamamlanmaktadr.

İstimlak Kararı

istimlak-bedeli-emlaklobisi

İstimlak kararı alındığı durumlarda yasalar içerisinde belirtildiği çerçeve de taşınmazın değer durumları hesaplanmakta ve bu bedeller ise nakit ve peşin olarak şartsız ödenmektedir. Kamulaştırma kararı almak için en az 3 kişiden bir araya getirilen bir tespit komisyonu kurulmaktadır. İstimlak bedelinin ne kadar tutacağını ise bu komisyon yapılacağı araştırmalar ve bu tespit ile karar vermektedir. İstimlak bedel oranlarını belirleyecek olan tespit komisyonu, kamulaştırılacak taşınmaz alanların vergi kaydını incelemektedir. Bununla beraber etrafında yer alan mülkiyet değeri konusunda araştırma yaparak, değeri tespit edilmektedir. Alınacak olan karar, istimlak işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile uzlaşma komisyonuna ulaştırılmakta ve istimlak edilecek taşınmazın sahibi pazarlık için davet edilmektedir.

Pazarlıklar nedeniyle teklif edilecek olan bedel beğenilmez ve çok düşük olması durumunda taşınmazın sahibi konuyu mahkemeye taşımaktadır. Başvuru nedeniyle mahkeme değer tespiti ile ilgili konuyu bilirkişiye vermektedir.

Yorum Yazın