istinat_duvari-emlaklobisi

İstinat Duvarı Nedir? İstinat Duvarı Hesabı Nasıl Yapılır?

İstinat Duvarı Nedir? İstinat Duvarı Hesabı Nasıl Yapılır? İstinat duvarı türleri nelerdir? Tüm detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

İstinat Duvarı Nedir?

istinat_duvari-emlaklobisi

İstinat duvarı, arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan bir tutma yapısıdır. Sıklıkla derin kazılarda ve şevlerin stabilitesini tahkik etmek için inşa edilir. Kırma taş, beton ve betonarme olarak inşa edilebilir.

İstinat duvarları; yapılan bir kazının, mevcut bir şevin ve/veya yapılacak bir dolgu alanın desteklenmesinde, toprağın tutulmasında ya da farklı kotta yapıların yapılması gerektiğinde kullanılan mühendislik yapılarıdır. Bu yapıların tarihçelerine bakıldığında, kullanım amaçlarına ve malzeme özelliklerine göre gelişme göstermiş; farklı malzemeler yardımıyla basit sistemlerden komplike sistemlere kadar kendilerine uygulama alanı bulmuşlardır.

Kerpiç duvar, kagir duvar, beton duvar, taş duvar, betonarme duvar, payandalı duvar, kazıklı duvarlar, zemin çivili duvarlar, öngermeli ankrajlı duvarlar ve bunun gibi klasik yöntemler ile istinat duvarları yapılabildiği gibi; teknolojinin gelişmesiyle birlikte hibrit sistemler olarak da isimlendirilen Terramesh Sistem, Yeşil Terramesh (yeşil duvar) Sistem, Toprakarme Duvar, ağırlık tipi istinat duvarı Gabion gibi esnek sistemlerle de istinat duvarı uygulamaları yapılabilmektedir. Özellikle betonarme istinat duvarları yapılmasının efektif olmadığı durumlarda; bu duvar sistemleri sıkça tercih edilmektedir.

İstinat Duvarlarının Türleri

istinat_duvari-emlaklobisi

İstinat duvarlarını 2 grup altında inceleyebiliriz

Esnek istinat duvarları

esnek istinat duvarı ile ilgili görsel sonucu

Esnek istinat duvarlarına örnek olarak; zemine ankastre ankrajlı ve ankrajsız palplanş ve perdeler, kazı kaplama elemanları (iksalar), bazı köprülerin kenar ayakları, ankrajlı ve ankrajsız kazık perde duvarlar gibi yapıları sayabiliriz.

Rijit istinat duvarları

Rijit istinat duvarlarına örnek olarak ise taş kargir, donatışız veya kısmen donatılı masif beton, betonarme konsol, betonarme nervürlü, prefabrike elemanlı ve mekanik stabilize toprakarme istinat duvarları sayılabilir.

Benzer Haber  Metreküp Hesaplama

Rijit İstinat Duvarları

Ağırlık (Masif) istinat duvarları

Betonarme istinat duvarları

Prefabrike elemanlı istinat duvarları

Donatılı toprak (toprakarme) istinat duvarları

Ağırlık İstinat Duvarları

Harçlı ve harçsız taş örgü istinat duvarları

Ağırlık İstinat Duvarları

Masif Beton istinat duvarları

Betonarme İstinat Duvarları

Konsol betonarme istinat duvarları

Betonarme İstinat Duvarları

Nervürlü betonarme istinat duvarları

Prefabrike İstinat Duvarları

Donatılı Toprak Tipi (Toprakarme) İstinat Duvarları

Mekanik şerit donatılı toprak (toprakarme) istinat duvarları

Donatılı Toprak Tipi (Toprakarme) İstinat Duvarları

Geotekstil örtü donatılı toprak tipi (toprakarme) istinat duvarları

İstinat Duvarı Hesabı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

istinat_duvari-emlaklobisi

İstinat duvarları yapılırken tasarımında, duvar arkasında desteklenecek olan zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri, muhteviyatı, yer altı suyu durumu, duvarın stabilitesi açısından en önemli etmenlerdir.

 İstinat duvarlarında ön boyutlandırma ve tasarımına başlamadan evvel mutlaka zemin etüd çalışmaları yapılmalı ve duvar geometrisi amacına uygun modellenmelidir. Aynı zamanda modellemeyle istinat duvarı yüksekliğine karar verilmelidir. Yeraltı suyu problemi olan bir alanda duvar yapımı söz konusuysa, tasarımlar sahadaki gerçek duruma göre yapılmalı ve modelleme de buna göre yapılmalıdır.

Bir İstinat duvarının projelendirilmesi için:

istinat_duvari-emlaklobisi

– Duvar arkası tabii zemini veya dolgusunun cinsi ve özellikleri tespit edilir.

– Duvar tipi seçilir ve ilk boyutları tayin edilir.

– Duvara tesir eden kuvvetler hesaplanır.

– Statik analizleri yapılır.

– Statik betonarme hesapları yapılır (betonarme duvarlarda).

 

Yorum Yazın