İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

Kira sözleşmesi mesken kiralarında olduğu gibi işyeri kiralarında da söz konusudur. Kira sözleşmesi ile kiralayan ve kiracı birbirine karşı yasal sorumluluklarını tanımış olur. İşyeri Kira Sözleşmesi örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

DAİRESİ    (BURAYA TAŞINMAZIN BAĞLI OLDUĞU TAPU DAİRESİ YAZILACAK)
Mahallesi    (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı    (Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası    (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi    Mağaza
Kiralayan    (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No    (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi    (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı    (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No    (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi    (Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi    (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi    (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Aylık Kira Bedeli    (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli    (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli    Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli    Yalnızca mobilya teşhir mağazası olarak
Kiralananın Durumu    Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar    ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

(imza)                (imza)                (imza)

GENEL KOŞULLAR

1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

Benzer Haber  212 AVM

9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
15.Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

ÖZEL KOŞULLAR

1.    Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
2.    Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
3.    Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.

Benzer Haber  Çatı izolasyonu nasıl olmalıdır?

4.    Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her üç ayda bir verecektir.
5.    Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
6.    Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
7.    Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
8.    Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
9.    Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

10.    Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih
Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                       Kiralayan:
(imza)                      (imza)                                                     (imza)
(isim)                       (isim)                                                        (isim)

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/İşyeri-Kira-Sözleşmesi-Örneği-Emlaklobisi.com_.doc” size=”big” align=”center” icon=”momizat-icon-file3″]İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği İndirmek İçin Tıklayın.[/button]

Yorum Yazın