isyeri-tescil-nedir

İşyeri Tescil Nedir?

işyeri tescil nedir?

İşyeri tescil nedir? Haberimizde detaylı olarak inceleyeceğiz. işyeri tescil, işyeri bildirgesi olarak da bilinen ve sigortalı çalışanı olan kişilerin hazırlaması zorunlu bir belgedir.

işyeri tescil nedir?

 Ne Zaman Almak Gerekir

İşyeri tescil almak için öncelikle iş yerinde sigortalı ilk kez çalıştırma gereği vardır. Yeni bir işyeri açıldıysa burada sigortalı çalıştırmak üzere bir personel olacaksa bu belgeyi almanız gerekir. SGK ‘ya verilen bir çalıştırmaya başlama bildirimidir. Bu belgeyi bildirmeniz sonrasında SGK yükümlülükleriniz de başlar.

 İşyeri Bildirgesi Nasıl Verilir

İşyeri bildirgesi verilmesi için 5510 sayılı kanun kapsamında işlemler yapılmaktadır. Sigortalı çalıştıran bir  işyerini devir alanlar ya da devirsiz sigortalı personel çalıştıran kişiler, ne zaman çlıştırmaya başladılarsa, en geç bu zaman olacak şekilde kuruma belgeyi göndermelidir. Kuruma doğrudan gönderim teslimat yapamayan kişiler farklı yollarla da gönderim işlemi yapabilir. Adi posta veya kargo ile belirtilen bilgi ve şartlar doğrultusunda iş yeri bildirgesi SGK’ya teslim edilebilir.

Birden Fazla İşyeri Varsa Ne Olur

İşyeri tescil, birden fazla iş yeri olması halinde her iş yeri için ayrı şekilde belgenin düzenlenmesi gerekir. Çünkü her iş yeri aynı firmaya bağlı olsa da personel açısından ve diğer etkenlerle bağımsızdır.

 Elektronik Ortamda İşyeri Tescili Verilmesi

İşyeri bildirgeleri elektronik ortamda verilecekse bu durumda belgeyi düzenleyen kişiyle ilgili ayrıntılar gerekecektir.

 • T.C. kimlik no
 • Nüfusa kayıtlı olduğu il
 • Cilt no
 • Doğum yılı sisteme girilmelidir.

İşveren tüzel kişilik kodu doğrultusunda da belge düzenlenebilmektedir. Gerçek kişi, kamu tüzel kişisi, özel hukuk tüzel kişisi, adi ortaklık ve apartman yöneticiliği gibi iş yeri bildirgesi düzenlenebilmektedir. İşverenlerin vergi kimlik numarasının  sisteme girilmesi de zorunlu bir durumdur.

Benzer Haber  E-Devlet Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Hangi Belgeler Verilecek

İşyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken belgeler vardır.

 • İşyerinin adresini gösteren yerleşim belgesi
 • Yetkili kişilerin imza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Noter onaylı ortaklık sözleşmesi
 • İşin üstlenildiğini gösterir idare yazısı
 • inşaat yapım sözleşmesi gereken belgelerdir.

Şirketteki Ortaklık, Yer Yönetim Değişmesi Hallerinde Tescil

İşyeri tescil belgesi bazı istisna durumlarda da SGK bildirimi zorunluluğu taşır. Şirketlerin birleşmesi ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması gibi hallerde iş yeri tescilinde bazı prosedürlere bakılmaktadır. Hangi değişim türü olursa bu değişim tarihinden itibaren on gün içinde SGK’ya bildirge verilmelidir.Yani yeni değişiklikler mutlaka ilgili kuruma aktarılmalıdır. Aksi halde eski tescilde sorunlar çıkabilir. Eğer iş yeri devri ya da yer dğeişimi gibi haller varsa iş yeri bildirgesi konusunda da bazı prosedürler yürütülmektedir. İşyerinin devri halinde yeni işveren , devir tarihinden itibaren on gün içinde işlem görülen kurumun ünitesine bildirim yapmalıdır.

 • İşverenin ölümü halinde, en geç üç ay içinde, iş yerinin işlem gördüğü kuruma verilmesi gerekir.
 • İşyeri başka bir ile naklediliyorsa adresin bağlı bulunduğu üniteye on gün içinde bildirim olmalıdır.
 • Aynı il içinde iş yeri değişimi varsa ve aynı üniteden işlem görülüyorsa işyeri bildirgesi verilmeyecektir. Ancak iş yeri sicil numarası bildirimi olmalıdrır.

Yorum Yazın