kapici

Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Apartman görevlileri olan kapıcılar 1 yıl çalışmalarının sonunda sözleşmeleri fesih edilirse kapıcı kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kapıcılar dahil tüm diğer işçiler İş Kanunu’na tabidir. Eğer çalışan işten ayrılırsa, sözleşmesi iptal edilirse Kapıcı Kıdem Tazminatı almaya hakları vardır. Apartman yöneticisi veya site yöneticisi apartman görevlisinin resmi sorumlusudur.

İşe alımı, iş sözleşmesinin imzalanması ve çalışmasından mesul olduğu gibi, sözleşmenin feshi durumunda da kapıcı kıdem tazminatını ödemek apartman veya site yöneticisinin görevidir. Kapıcı işini kıdem tazminatını hak eder şekilde sonlandırması gerekmektedir.

kapicitazminati

Kapıcılar Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Hak eder?

Apartman görevlisi olan kapıcıların apartman yönetimiyle yapmış olduğu sözleşmeye bağlı kalarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Haklı bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yapılırsa veya kapıcı kanunlara göre emekliliğe hak kazanırsa kapıcı kıdem tazminatını talep edebilir. Eğer kapıcı bayan ise evlendikten sonra 1 yıl içinde ayrılmak isterse kıdemini alabilir. Erkek olması durumunda askerlik çağı gelip, askere giderse yine tazminat için hak kazanır.

Ölüm olması veya kapıcının kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılması istenirse kıdem tazminatı ödenmelidir. Ayrıca kapıcının 15 yıllık sigorta vergilerinin ödenmiş olması, 3600 gün şartını tamamlamışsa, emeklilik yaşını beklemek isteyen kapıcılar için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan onay yazısı alarak tazminatını apartman yönetiminden isteyebilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İçin Gerekli Bilgiler

kapicitazminati

Apartman yönetimi kapıcı kıdem tazminatı hesaplaması yaparken bazı bilgilere ihtiyaç duyar. Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplamaları, kapıcının ikamet ettiği kotun tazminat matrahındaki yeri bilinmesi gerekir. Ayrıca kapıcılar ödedikleri faturaların tazminat matrahındaki değeri de hesaplanır.

Kapıcının çalışmış olduğu her bir yıllık kıdemin hakkına karşılık, aylık ücretin yanında parayla ölçülebilir her türlü hak ve menfaatlerin hesaplaması yapılır. Yani kapıcının oturduğu daire, elektrik, su ve yakıtları da ödeniyorsa onlar da ücrette önemlidir, hesaplamaya dahil edilir. Kapıcı dairesi de emsal kira bedeli ile belirlenir.

Benzer Haber  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Kıdeme esas hesaplanacak para ve para ile ölçülebilir hak ve menfaatlerden sayılmaktadır. Kapıcı Kıdem tazminatı tutarı Kıdem Tazminatı üst sınırını aşmayacak düzeyde olmalıdır. Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede belirtilen üst sınır hedef alınır. Bu genelge Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanır.

Kapıcı Kıdem Tazminatlarından Damga Vergisi kesilmez. Bir yıldan az süreler de hesaplanabilir.

Kapıcıların Kıdem Tazminatında Sorumlu Kişi

Kapıcı kıdem tazminatının ödenmesi için görevli oldukları apartmandaki kat malikleri yani ev sahipleri sorumludur.  Evin satılması durumunda, evi alan ve satan olmak üzere iki taraf da 2 yıl boyunca diğer kat malikleri ile beraber sorumludur.

Apartman ve site yöneticileri kapıcı kıdem tazminatını hesaplamak ve herhangi bir duruma karşı önlem almak amacı ile bir fon oluşturabilir. Kıdem Tazminat fonu denen bu birikim ile sıkıntı yaşanması önlenmiş olur.

Yorum Yazın