Kira Kontratı nasıl yapılır? Neler gerekir?

Herhangi bir mülk kiralarken mal sahibi ve kiralayan arasında yazılı bir anlaşma olması gerekmektedir. Bu anlaşmaya kira kontratı veya kira sözleşmesi denir.

Mülk kiralanması sırasında mal sahibi ve kiracı arasında her iki tarafında hukuki haklarını koruyan kira kontratı veya kira sözleşmesi adı verilen yazılı bir anlaşma imzalanır. Anlaşmalara rağmen, kiracı ve mal sahibi arasında açılan çok sayıda dava vardır. İleriki dönemlerde problem çıkmaması için ecbresinincom.cf kira kontratı imzalarken dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Kiraya veren kişi taahhüt ettiği şartları yerine getirmek, kiracı da ödemelerini zamanında yapmakla beraber mülkü zamanında teslim etmek ve teslim ederken oluşmuş hasarları karşılamakla mükelleftir. Her iki tarafın da yasal haklarını bilmesi ve fikir ayrılığına düşülebilecek konuları sözleşmeye eklemesi gerekir.

Mal sahibi ve kiracı arasında gelişebilecek konular, 2011 yılından itibaren Türk Borçlar Kanunu kapsamına girmiştir. Yeni düzenlemeler ile taraflar korumaya alınmıştır.

http://blacksmithsurgical.com/t3-assets/textbook/ambushed-at-the-tombs.php Kira kontratında bulunması gereken bilgiler

Sözleşmeyi imzalayacak olan kişinin mülk sahibi olması veya kiraya verme vekaleti olması gerekmektedir. Mülkün sahibi ise tapu senedini ve vekil olarak atanmışsa vekaletnamesini görmek de fayda vardır. Birden fazla clublavoute.ca/tuqip-donde-conocer-gente.php mal sahibi varsa ya bütün mal sahipleri kira kontratına imza atmalı, ya da kontratı yapan kişiye vekalet vermiş olmalıdır.

Varsa kefiller huzurunda imzalanmalı ve kefillerin imzası gerekir.

Her iki tarafın adı, soyadı, TC Kimlik Numarası dwidtinglevor.tk kira kontratında bulunması gereken bilgiler arasındadır. Her sayfaya isim ve soyadı yazılıp imzalanmalıdır.

İmzalamadan önce kiralanacak mülkün adresini kontrol etmek gerekir. Adres farklılıkları daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlara yol açar.

Elektrik, doğalgaz veya su faturaları gibi kiralanan mülkün eski borçları çıkabilme ihtimaline karşı, bu borçlardan kiracının muaf olduğuna dair bir madde konulması kiracıyı koruma altına alır.

Benzer Haber  En İyi Balık Tutma Yerleri

Kiranın ödenme şekli ve ödenme günü belirtilmelidir, aksi takdirde ayın üçüncü günü kiracı kira bedelini yatırmak zorundadır. Banka hesabına EFT veya havale yoluyla kirayı yatırması gerekir. Kira sözleşmesinde özel bir şart yok ise kira bedeli zamanında yatmadıysa Borçlar Kanunu’na göre faiz talep edilemez.

Stopaj ve kiralanan mülke ait aidatların kiracıya ait olduğu belirtilmelidir.

go to link Kira süresi

Kira süresi kontrata mutlaka eklenmelidir. Kira süresi bitmesi durumunda fesih olmadıkça, kira sözleşmesi otomatik olarak yenilenir. Ancak kiracı veya mal sahibi tarafından dava açılmışsa ve dava sonuçlanmışsa yenilenmez. Sözleşmenizi 1 veya 2 ay önceden feshetme ile ilgili bir madde mutlaka eklenmelidir.

Kiranın artırımı

Kira artırım oranı üretici fiyat endeksi denilen ÜFE ile sınırlandırılmıştır. Bu bedelden daha fazla artış yapılamaz. Kiranın hangi oranda arttırılacağına dair bir maddenin sözleşmede bulunmasına dikkat etmek gerekir. Uzun dönemli kiralamalarda ilk 5 yıl ÜFE üst sınırına göre artış yapıldıktan sonra, talep durumunda mahkemeye başvurarak yeni bir kira bedeli belirlenebilir.

Depozito

Eğer kiracı bir depozito bedeli ödüyorsa, hangi şartlarda verildiği ve geri alınacağı sözleşmede bulunmalıdır. Kiracı depozito bedelini bir teminat olarak sunduğu için sözleşmeye ters düşen durumlarda depozito bedelini geri alamaz. Ödenecek depozito ise hukuken 3 aylık kira bedeli toplamını geçemez.

Kiralanan mülk içinde eşyalar varsa sözleşmede tek tek yazılmalı, hasar durumları belirtilmelidir. Mülk içindeki demirbaşların ve taşınmazların kullanılabilir olup olmadığının da eklenmesi gerekir.

Mal sahibi ve kiracı arasında yaşanabilecek problemleri önlemek için tarafların sorumlulukları kira sözleşmesi üzerinde etraflıca belirtilmelidir. Kira kontratlarının bir uzman tarafından hazırlanması veya gözden geçirilmesi sorunların büyümesini önleyecektir.

Kira kontratı örneği:

 

 

Yorum Yazın