kira-kontrati-emlaklobisi

Kira Kontratı Nedir? – Kira Kontratı Örneği

Kira Kontratı Nedir?  Kira sözleşmesi nasıl doldurulur? Kira kontratı damga vergisi nasıl hesaplanır?  Kira kontratı örnekleriyle birlikte merak ettiğiniz tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Öncelikle kira kontratı, mülk sahibi ile kiralayan kişiyi güvence altına alan bir sözleşmedir.

İki tarafın da menfaatine olan bir sözleşmedir. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı yasal olarak her iki tarafı da güvence altına alan bir sözleşmedir.

Kira sözleşmesi, “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (Türk Borçlar Kanunu Madde 299).”

Tanımı basit olmakla birlikte ev sahibi ve kiracı arasında birçok anlaşmazlık çıkabiliyor, hatta bazı anlaşmazlıklar mahkemelerde sonuçlanıyor. Bundan dolayı, yeni çıkartılan kanunda tartışmalı konulara daha net yaklaşımlar sergilendiği görülüyor.

Kira Sözleşmesi

kira-kontrati-emlaklobisi

Kira kontratları, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alındı. Kanun kapsamına alınması ile birlikte kiracı ve mülk sahibinden çok bir borç alacak ilişkisine dönüşmüş oldu.

Kira sözleşmesi(kontratı), Türk Borçlar Kanunu madde 229’da şöyle tanımlanmaktadır; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme.

Kira anlaşmasına istinaden hazırlanan kira sözleşmesi kırtasiyelerden de temin edilebiliyor. Sözleşmede kira bedeli, kira sözleşme süresi ve kira artış oranları gibi bilgiler yer almaktadır. İşini sağlama almak isteyenler ise bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayabilmektedir.

Kira Kontratı Örneği

 

Dairesi

 
 

Mahallesi

 
 

Sokağı Numarası

 
 

Kiralanan Şeyin Cinsi

 
 

Kiraya Verenin Adı Soyadı

 
 

Kiraya Verenin İkametgahı

 
 

Kiracının Adı ve Soyadı

 
 

Kiracının İkametgahı

 
 

Kiracının İş Adresi ve Telefonu

 

 
 

Bir Aylık Kira Karşılığı

Rakam ile    

Yazı ile

 
 

Bir Senelik Kira Karşılığı

Rakam ile    

Yazı ile

 
Kiranın Ne Şekilde Ödeneceği    
 

Kira Müddeti

 
 

Kiranın Başlangıcı

Kiralanan Mecurun Şimdiki Durumu      
Kiralanan Mecurun Ne İçin Kullanılacağı              

 

Kiralanan Şey İle Beraber Teslim Alınan Demirbaş Beyanı

 

1/7/1984 tarih ve 488 sayılı Damga vergisi Kanununu değiştiren 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu gereğince: Mal sahibi ve kiracı için %1, kefil, %5 olmak üzere, mukavele müddetine göre bütün kira bedellerinin binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. Pullar tarih ile beraber imza ve mühür konuşmak suretiyle iptal olunacaktır. İki pul için bir iptal muamelesi kabul edilebilir. Bu kira sözleşmesi 210 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince 200 TL lik Damga Pulu yapıştırınca geçerlidir.

Teslimat

 1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlara (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
 2. Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
 3. Kiracı kiraladığı şeyin kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp ta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar, ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması al sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
 4. Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın ircaına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenemez.
 5. Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme islah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
 6. Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bitiminde tamamen, iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir veya kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetiyle tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.
 7. Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule geleneksizliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması esastır.
 8. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıfların tetkik etmesine karşı koyamaz.
 9. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
 10. Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel harçları ve belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
 11. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya ve kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
 12. Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
 13. kiracı mal sahibinin rızasını almadan masrafı kamilen kendine ait olmak üzere şehir suyu havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten takabilecektir.
 14. bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kanunları uygulanır.

 

Kiracı                                                                          Kiraya Veren

 

Kira kontratını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/kirakontrati-1-2.doc” size=”big” align=”center” icon=”momizat-icon-download3″]Kira Kontratı İndirmek İçin Tıklayın.[/button]

 

 

Kira Kontratı PDF

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/kira-sozlesmesi-ornegi-2016.pdf” size=”big” align=”center” icon=”momizat-icon-download3″]Kira Sözleşmesi Örneğini İndirmek İçin Tıklayın[/button]

Kira Sözleşmesi imzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Kira kontratını imzaladığınız kişinin mal sahibi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu araştırın.
 2. Kira kontratında belirtilen adresin, kiraladığınız yer olup olmadığını kontrol edin. Burada bina ve daire numarası gibi detaylar önemli!
 3. Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağını sözleşmede açıkça belirtin.
 4. Sözleşmede kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurların yazılmış olmasına dikkat edin.
 5. Taraflar kontratı birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalı. Ayrıca kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanmasına da dikkat edilmeli.
 6. Kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında ödeneceği net bir şekilde sözleşmede belirterek, mümkün olduğunca banka hesabına “kira bedeli” olarak gönderin. (Havale ve EFT ücreti kiracıya aittir).
 7. Depozito veriyorsanız niçin verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağı yazın. Bu konu oldukça önemli zira genelde sorunlar buradan çıkıyor.
 8. Kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir madde ekleyin. Burayı ne kadar detaylı yazarsanız o kadar iyi, çünkü verdiğiniz depozitonun geri alınma ihtimalini bu madde belirliyor.
Benzer Haber  İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesi Koşulları

Kira sözleşmeleri genellikle “Genel Koşullar” ve “Özel Koşullar” olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. İlgili mevzuata aykırı olmadığı sürece, bu koşullar geçerli olduğundan anlaşma yapılmadan önce koşulları iyi değerlendirmeniz gereklidir.

Kira Sözleşmesi Genel Koşulları

kira-kontrati-emlaklobisi

 

Borçlar kanunda geçen maddelere dayanarak hazırlanır ve neredeyse bütün kira sözleşmelerinde standart ve benzer maddelerden oluşur. Genellikle yukarıda bahsedilen borçlar kanununun ilgili maddelerinin bir özeti şeklinde yer alır. Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukukun genel özeti olarak da düşünülebilir.

Kira sözleşmelerinde özel koşullar tamamen ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmayı ifade eder. Yani, başka bir deyişle kiracı ve ev sahibi üzerinde anlaştıkları standart dışı tüm konular burada yazar.

Özel koşullara en fazla kullanılan maddeleri örnek olarak sıralarsak:

 •  Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 •  Kiralanan, kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 •  Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 •  Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenir.
 •  Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde teknik olanaksızlar hariç yaptıracaktır.
 •  Kiracı, üç gün içinde aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

 

Kira sözleşmesi çeşitleri nelerdir?

Kira sözleşmeleri belirli süreli ve belirsiz süreli yani süresiz kira sözleşmeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Belirli kira sözleşmelerinde bir sözleşme süresi bulunmaktadır. Ancak belirsiz kira sözleşmelerinde sözleşmenin ne zaman sona ereceği ile ilgili bir bilgi bulunmaz. Aralarındaki tek fark budur.

Kira kontratı neden önemlidir?

kira-kontrati-emlaklobisi

Kiralayan ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü yapılan bu sözleşmeler iki tarafında da haklarını koruma altına alan belge niteliği taşımaktadır. Bu sözleşmeler hazırlanırken yaşanabilecek sorunlar, maddeler halinde sözleşmeye yazılmak durumundadır. Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıda hem iş yerleri için hem de konutlar için kira sözleşmesi örneği bulunmaktadır. İçerisindeki maddeleri çıkarabilir veya yeni maddeler ekleyerek kiracı ve kiralayan arasında yeni bir sözleşme oluşturulabilir.

Kira kontratı damga vergisi oranı nasıl hesaplanır?

Kiracı ve mal sahipleri arasında kira kontratı yapılır. Kira kontratı noter huzurunda gerçekleşiyorsa damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Kağıt mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhler de damga vergisine tabi oluyor.

kira-kontrati-emlaklobisi

Damga vergisini kira kontratını yapanlardan herhangi birisinin ödemesi halinde yeterli oluyor. Kira kontratındaki her nüsha için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekiyor.
Kira kontratında kaç nüsha olduğu belirtilmediği takdirde iki nüsha olarak kabul ediliyor ve damga vergisi ödeniyor.
Kira Kontratı net ise brüte çevirip brüt üzerinden damga vergisi hesaplanır.
Kira kontratı kaç yıllık ise, damga vergisi o kadar süre için hesaplanır.
Damga vergisi her sene başında yeniden belirleniyor.

-Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında,
-Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.

Kira kontratı damga vergisi oranı hesaplama örneği:

Aylık kira bedeli: 5.000 TL
Yıllık kira bedeli 60.000 TL
Damga vergisi: Binde 1,89

Hesaplama: 60.000*0,00189 =113,40 TL

Kefilli damga vergisi: Binde 1,89+9,48=0,011,37

Hesaplama: 60.000*0,01137 = 682,20 TL

Yorum Yazın