Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir? Kira sözleşmesi ile ilgili tüm detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Öncelikle kira sözleşmesi, hem kiraya verenin hem de kiralayan tarafın haklarının korunması için yapılan yazılı sözleşmelerdir. Bu sözleşmede tüm maddeler açık bir şekilde yer almalı, bu sayede ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümü garanti altına alınmalıdır.

Kiralayan ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri büyük önem arz eder. Çünkü yapılan sözleşme her iki tarafı da koruma altına alan bir belge niteliği taşır. Taraflar arasında kiralama sürecinin başlangıcından itibaren yapılan bu sözleşme ile, ilerleyen dönemlerde yaşanacak olan anlaşmazlıkların önüne geçilir. Nitekim yapılan kiralama işlemi maddi bir iştir ve akraba/eş/dost arasını dahi bozabilecek bir güçtür. Bu yüzdendir ki sözleşme doldurulurken olası yaşanabilecek sorunlar, maddeler olarak sözleşmeye yazılmalı.

Kiraya veren taşınmaz sahibi ile bu taşınmazı kiralamak üzere anlaşan taraf arasında kiralama koşullarının ve kiralama ücreti gibi kriterlerin belirlendiği sözleşmelere kira sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşme her iki tarafında haklarını korumak üzere yapılan bir sözleşme olup sözleşmenin hükümleri altına imza atan iki tarafı da bağlayıcıdır.

Kira Sözleşmesi Örneği

Örnek kira sözleşmesi indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/kira-sozlesmesi-ornegi-2016-1.pdf” size=”big” align=”center” icon=”momizat-icon-download3″]Kira Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayın.[/button]

 

Kira Sözleşmesi İmzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kira kontratını imzaladığınız kişinin mal sahibi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu araştırın.
 • Kira kontratında belirtilen adresin, kiraladığınız yer olup olmadığını kontrol edin. Burada bina ve daire numarası gibi detaylar önemli!
 • Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağını sözleşmede açıkça belirtin.
 • Sözleşmede kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurların yazılmış olmasına dikkat edin.
 • Taraflar kontratı birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalı. Ayrıca kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanmasına da dikkat edilmeli.

Kira Sözleşmesinin Feshi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmeleri genelde 1 yıllık olarak yapılmakta olup daha uzun süreli yapılmak istenmesi durumunda sözleşmede mutlaka bu tarih aralığı açık olarak belirtilmelidir. Kira sözleşmesinde tarih aralığı belirtilmemiş ise bu durumda sözleşmenin 1 senelik olduğu kabul edilir. Bu süre dolduğu anda sözleşme iptali gerçekleştirilmediyse bu durumda sözleşmenin 1 sene daha devam edeceği kabul edilir. Kira sözleşmesinin süresinden önce feshi durumunda ise her iki tarafından hakları bulunur. Örneğin kira sözleşmesinin süresinden önce kiracı tarafından feshi durumunda aksi bir madde kira sözleşmesi içerisinde yer almıyorsa taşınmaz sahibi kalan süre için olan kira bedelini talep etme hakkına sahiptir. Yani sözleşmeyi fesh ettiğiniz anda ev sahibiniz kalan kirayı sizden talep etme hakkına sahiptir.

Bu nedenle kira sözleşmesinin süresinden önce kiralayan tarafından feshi durumunda ev sahibi doğan hakkını kullanabilir. Burada önemli olan kiracı olan tarafın bir sözleşme düzenleyerek anahtarı taşınmaz sahibine iade etmesi ve tutanakta taşınmazı boşalttığını kanıtlamasıdır. Ancak haksız sebeplerden dolayı yaşanan tahliyelerde ev sahibi yine de taşınmazı kiraya verene kadar doğan zararını tazmin etmek için sözleşme tarihi sınırları içerisinde evin boş kaldığı ayların kira bedelini evi boşaltan kiracıdan alır.

Kira sözleşmesinin feshi için haklı sebepler bulunuyorsa bu durumda taşınmaz sahibi hiçbir şekilde hak talep edemez. Taşınmazın elektrik, su ve doğalgaz aboneliği gibi aboneliklerinin bulunmaması ya da kiralayanın bu hakları kullanmasını engelleyen ciddi arızaların bulunması, kiralanan taşınmazın oturulmasını engelleyen şekilde hasarlı olması, kiralama süresi içerisinde kiracıyı rahatsız edecek düzeyde tadilat yapılması gibi nedenler haklı nedenlerdir. Yine ev sahibinin kira sözleşmesini feshi konusunda da haklı sebepler bulunmakta olup kiranın aynı kiralama döneminde 3 ay geç olarak yatırılması ya da ödenmemesi bu nedenler arasında yer almaktadır.

Benzer Haber  Piri Reis Üniversitesi

Kira nasıl ödenmeli?

Kira bedellerinin ödenmesindeki temel prensip kira bedelinin bankaya yatırılmasıdır. Elden yollanan ve kira kontratına işletilmeyen kira bedelleri size ciddi sorunlar yaratabilir. Kiranın düzenli olarak yattığına dair bir belge almanız  haklarınızı güvence altına alacaktır. Ödemeye ilişkin kiralayanın  ödemeyi kabul eden imzalı belge olmadığı takdirde, kira bedelini ödenmediği iddiasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Vergi kaçırma amaçlı olarak, kira bedelleri düşük gösterilip, çifte kontrat veya senet alındığı durumlar olabilir. Ancak, bu gibi durumlarda kira bedelinin tahsil edilmediği iddiası kiracının karşısına çıkabilir ve erken tahliye ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Örneği

(Meskenler/Konutlar İçin)

 

Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi Apartman dairesi
Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

 

Kiracı (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No (Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi (Kiracının tam adresi yazılacak)

 

Akdin Başlangıç Tarihi (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli (Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Aylık Kira Bedeli (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mesken (konut) olarak
Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

 

Örnek kira sözleşmesi indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/kirakontrati-1-2.doc” size=”big” align=”center” icon=”momizat-icon-download3″]Kira Sözleşmesini İndirmek İçin Tıklayın.[/button]

 

İşyeri Kira Sözleşmesi

İşyeri kira sözleşmesi, bir iş yeri kiralanmak istendiğinde, mülk sahibi ile bu iş yerini kiralamak isteyen taraf arasında kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Bu sözleşme iş yeri kiralama amacıyla kullanılır. Konut ya da mesken kiralamaları için kullanılmaz.

Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını korumak üzere hazırlanmıştır ve imza atan tarafların her biri için bağlayıcıdır. Böylelikle sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı yasal olarak tarafları güvence altına alan bir sözleşmedir.

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

 

Kira Sözleşmesi

(İşyerleri İçin)

Tapu Dairesi  

 

Mahallesi  

 

Cadde / Sokak  

 

Numara  

 

Kiralananın Cinsi  

 

Kiralayan Ad Soyad  

 

Kiralayanın TC Kimlik  

 

Kiralayanın Adresi  

 

Kiracı Ad Soyad  

 

Kiracının TC Kimlik  

 

Kiracının Adresi  

 

Akdin Başlangıç Tarihi  

 

Akdin Süresi  

 

Aylık Kira Bedeli  

 

Yıllık Kira Bedeli  

 

Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın ………günü akşamına kadar peşin olarak

 

Kiralananı Kullanım Şekli  

 

Kiralananın Durumu  

 

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

 

Genel Koşullar

 

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 1. iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

 

 

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

Örnek işyeri kira sözleşmesi indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

 

[button link=”https://www.emlaklobisi.com/wp-content/uploads/kira_sozlesmesi_isyerleri_icin-1.doc” size=”big” align=”center” icon=”momizat-icon-download3″]İşyeri Kira Sözleşmesini İndirmek İçin Tıklayın.[/button]

 

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Kullanılır?

Bu belge, tarafların tüm yükümlülüklerini belirleyen bir ticari kira sözleşmesi hazırlanmasına yardımcı olur.

Bu ticari kira sözleşmesinde kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, tarafların iletişim bilgileri, kiralama sürecininbaşlangıç-bitiş tarihleri ve kira bedeli hakkında bilgilere yer verilecektir.

Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar ve kira sözleşmesiyle ilgili genel koşullar yine bu sözleşmenin kapsamı içinde yer almaktadır.

Bu sözleşme kapsamında kiracıya kefil olacak biri var ise; kefil, sorumluluğunun “üst limitini”, “kefil olma tarihini” ve müteselsil kefil olaması durumunda “müteselsil kefil sıfatıyla” yükümlülük altına girdiğini bu kira sözleşmesinin altına mutlaka kendi el yazısı ile yazmalıdır. Bu ibarelerin sözleşme altında kefilin kendi el yazısı ile belirtilmemesi durumunda kefile ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz hale gelecektir.

Müteselsil Kefil ile Adi Kefil arasındaki fark nedir?

Adi kefalet türünde; mülk sahibi öncelikle kiracıya başvurmalı ve borcu kiracıdan tahsil edemediği durumda kefilden talep etmelidir. Müteselsil kefalet türünde ise mülk sahibi kiracıya başvurmadan da ödenmeyen borçları kefilden isteme hakkına sahiptir. Buna göre kiracıya kefil olacak kişinin hangi kefalet türünde kefil olacağı hukuksal anlamda farklı sonuçlar doğurur.

Belgenin içine kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi daha detaylı bilgiler de eklenerek, belge daha da özelleştirilebilir ve bu sayede eksiksiz bir ticari kira sözleşmesi ortaya çıkarılabilir.

Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan kira sözleşmesinin iki nüsha olarak çıktısı alınmalı ve imzalandıktan sonra nüshalardan biri kiracı diğeri ise mülk sahibi tarafından saklanmalıdır.

Yorum Yazın