kira sözleşmesi 2019

Kira sözleşmesi örneği 2019

Kira sözleşmesi örneği 2019 yılı için nasıl doldurulur? Ev sahibi ve kiracılar için kira sözleşmesi örneğini her yönüyle araştırdık. Kira sözleşmesi nedir, nelere dikkat edilmeli ve nasıl doldurulur?

Kira sözleşmesi nedir?

Kira sözleşmesi hem mülk sahibini hem de kiracıyı koruyan hukuksal altyapısı olan iki taraf arasında yapılan bir sözleşmedir. Borçlar kanununa göre düzenlenen sözleşmeyle mülk sahibi kiralama süresi ve alacağı parayı resmiyet altına alırken kiracı da ödeyeceği toplam kirayı ve sorumluklarını biliyor.

Kira sözleşmesi örneği 2019

Kira sözleşmesi örneği 2019 taslağını indirip inceleyebilirsiniz. Bu örnekten çıktı alıp kendi aranızda kira sözleşmesi yapabilirsiniz. Kira sözleşmesi için notere gitmenize gerek yoktur. Ama ben gitmek istiyorum derseniz de noter onaylı yapabilirsiniz.

Kira sözleşmesi için avukat tercih edebilirsiniz. Sıkça önerilen bir durumdur. Ama pratikte çok avukata danışılarak kira kontratı düzenlendiğini göremezsiniz. Genelde işyeri kira sözleşmelerinde avukata danışılıyor. Daireler için hazırlanan kira sözleşmeleri taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe giriyor.

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Dişinizden tırnağınızdan arttırarak biriktirdiğiniz parayla ileride rahat edeyim diyerek aldığınız evi kiraya vereceksiniz. İlan verdiniz ya da bir emlak ofisiyle anlaştınız. Kiracıyı da buldunuz. Örneğin Fatih’te 2+1 olan dairenizi aylık 2.500 liradan kiraya verdiniz.

Şimdi nasıl anlaşacak sınız? Kiracı depozitosunu ve kirasını nereye ve nasıl yatıracak? Tahliye taahhütnamesi alacak mısınız? Paranızı elden mi yoksa banka yoluyla mı alacaksınız? İşte tam da bu noktada devreye kira sözleşmesi giriyor. Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Öncelikle elinizde bir adet kira sözleşmesi formu bulunmalı. Bu kira sözleşmesi örneği’ni internetten yada bir kırtasiyeden alabilirsiniz. Kira sözleşmesinde yer alması gereken maddeleri şöyle sıralayalım.

  • Kiralanan dairenin sahibi ve kiracının açık adresleri kira sözleşmesinde açık ve net olarak belirtilmelidir.
  • Kiralanan dairenin açık adresi, kiranın başlangıç ve bitiş süreleri, aylık kira ödemelerinin yapılacağı banka hesap bilgileri yer almalıdır.
  • Depozito ve kapora alınmış ise bu rakamların kira kontratı sözleşmesinde belirtilmesi gerekiyor. Depozito dolar alınmışsa dolar, Türk Lirası alınmışsa Türk Lirası olarak sözleşmeye yazılmalıdır.
  • Dairenin aylık kira miktarı açık bir şekilde sözleşmede yer alması gerekiyor. Örneğin aylık kira bedeli 2 bin 500 liradır.
  • Daire kiralanırken dairenin durumu detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Eşyalı kiralamalar bu dönemde çok yaygın. Eşyalı kiralama yapılıyorsa neler olduğu kayde geçirilmeli. Dairenin boyalı olup olmadığı, elektrik, su ve doğalgaz borcu olup olmadığı kontrol edilmeli.
Benzer Haber  En Yüksek Yazlık Fiyatları Çeşme'de!

Kira sözleşmesi örneği 2019

Daire
(Dairenin bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Adreste geçen mahallesi yazılacak, tapu kaydındaki adreste olur)
Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Hem apartman kapı numarası hem de daire kapı numarası ayrı ayrı yazılacak)
Mal sahibi (Kiraya veren kişinin veya şirketin bilgileri yer alacak)

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi
(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı
(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No
(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi
(Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi
(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Kira sözleşmesinin süresi
(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli
(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli
(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli
(Elden mi, banka havale yoluyla mı, hangi tarihlerde)

Kiralananı Kullanım Şekli
Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu
Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

KİRACI SÖZLEŞMESİ

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

Benzer Haber  Ülkelerin Geleneksel Evleri

Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

Kira sözleşmesi hangi durumlarda feshedilir?

Kira kontratı tek taraflı feshedilebilir. Kira sözleşmesini feshedebilirsiniz. Tek taraflı fesih durumunda sözleşmede yer alan cezai maddelere uymak zorundasınız. Kira kontratı Borçlar Kanunu‘na göre hazırlanır diye haberimizde belirtmiştik.

Kiracı aylık ödemesini geciktirir veya ödemez ise mal sahibi kiracıya yazılı ihtar göndermek zorundadır. Mal sahibi gönderdiği ödeme emrinde son gün olarak 30 gün süre verecektir. Bu süre 30 günü geçmez. Bu süre zarfında kira ödenmez ise sözleşme fesih edilebilir. Evin boşaltılması istenebilir.

Bu noktada devreye tahliye taahhütnamesi giriyor. Eğer sözleşme yaparken tahliye taahhütnamesi almış iseniz işiniz kolay demektir. Ama yoksa mahkemeye kadar gidebilirsiniz. Mahkeme karar verene kadar evinizi boşaltamazsınız.

Haberimizde kira sözleşmesi örneği 2019 nasıl doldurulur? Nelere dikkat edilmeli? sorularına cevap aradık.

Örnek kira kontratı için tıklayınız

 

Yorum Yazın