kredi-erken-kapama

Kredi erken kapama!

Kredi erken kapama nasıl olur? Bankadan aldığımız kredilerin bir ödeme süresi (vade) oluyor. Önemli olan senin borcunun bitmesine daha kaç ay/yıl var. Bankana sor: “Bundan sonra ödemem paranın ne kadar faiz, ne kadarı anapara?” Eğer çoğunluk anapara ise kapatmaya değmez çünkü faiz yükünü zaten neredeyse bitirmişsin. Diyelim ki on yıllık bir ev kredin varsa ve bitmesine iki yıldan az bir zaman kalmışsa kapatmaya değmez. Çünkü kredilerde ilk yıllarda yaptığın ödemelerle borcunun faizini ödüyorsun, son birkaç yıl anapara kalıyor. Faizin yüzmüş kuyruğuna gelmişsin, şimdi kapatmanın sana pek faydası olmaz.

Tüketici konut kredisi borcunu erken öderse ne olur? Konut kredisi erken kapama cezası var mı?

kredierkenkapama

Tüketici konut kredisini erken ödeyebilir mi?

Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilir.

Tüketicinin erken ödeme yapması halinde bankanın zorunluluğu nedir?

Tüketicinin erken ödeme yapması halinde konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü oluyor.

Erken ödeme yapan tüketiciye nasıl indirim yapılır?

kredierkenkapama

Tüketicinin erken ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden, sabit faizli konut finansmanı sözleşmelerinde akdi faiz oranı ile, değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde cari faiz oranı ile, sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı konut finansmanı sözleşmelerinde ise erken ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilir.

Benzer Haber  Türkiye'den Nefes Kesen Ev Modelleri

Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülür. Bu durumda, kredi tipine göre değişiklik gösteren faiz oranı üzerinden, kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur. Ancak tüketicinin talep etmesi halinde taksit sayısı değişmeyecek şekilde erken ödemesi yapılan taksit sayısına göre ödemesiz dönem belirlenebilir veya tüketicinin yazılı talebi ve tarafların mutabakatı ile mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve ödeme tarihleri de belirlenebilir. Bu fıkrada yer alan tüketicinin taleplerine ilişkin ispat yükü konut finansmanı kuruluşuna aittir.

Tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir mi?

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir.

kredierkenkapama

Kredi erken kapama tazminatı ne kadar?

Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Erken ödeme tazminat tutarı, hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamaz. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Yorum Yazın