Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Bu yazımız da sizlere Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi hakkında bilgi vereceğiz. Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, kuruluş yılları mütareke yıllarına rastlamaktadır.  O dönem deki cüzzam hastalığına maruz kalan hastaları Dr. Mazhar Osman Toptaşı Bimarhanesi bölgesine nakletmesi sonucu gerçekleşmekte olup cüzzam hastalarının nakledildiği bu bölgeye devamlı bir şekilde Kadıköy bölgesinden yürüyerek Toptaşı Bimarhanesi’ ne gitmektedir.

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi ile ilgili görsel sonucu

Dr. Mazhar Osman, devamlı yürüdüğü yol üzerinden yürüyüp Karaca Ahmet mezarlığından geçmekte iken Miskinler Tekkesi denen bölgeye uğradığı esnada 13 cüzzamlının içerisinde çocuklarında bulunduğu 50’ye yakın sağlıklı kişilerle beraber aynı yer de kaldıklarını gördü.

Karşılaştığı bu durum karşısında bir hekim şuuruyla yaklaşan Dr. Mazhar Osman, ilk olarak Üsküdar Mutasarrıflığı makamına daha sonra ise Sıhhiye Müdüriyeti makamına durumu arz etti. Lakin her ne kadar durumu bu makamlara arz etse de bu durum için herhangi bir şey yapılmayacağının kendisine bildirilmesi binaen 13 tane cüzzamlıyı bakmakta olduğu cüzzamlılar yanın da başka bir odaya alınıp yani Toptaşı Bimarhanesi’ ne almayı ve onlara da orada bakma kararını Sıhhiye Müdüriyetine arz etmiştir

Dikenler İle Çevrili Ahşap Bina

Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi ile ilgili görsel sonucu

Sıhhiye Müdüriyetinin duruma itiraz etmemesinden dolayı bu düşüncesini gerçekleştirmiştir. 1927 yılı itibariyle Lepra Hastalığına maruz kalanlar için ayrılmış olan bu bina dikenler ile çevrili ahşap bir binaydı.

Cüzzamlılar ile ilgilenen Dr. Mazhar Osman’ın bu hastalık hakkında aslında oldukça bilgisi yoktu. Bu sebep den dolayı Mısır’a giderek bu konu hakkında hem incelemeler de bulunup hem de geniş bilgi sahibi oldu. Mısır’dan sonra Suriye ve Filistin bölgelerine geçen Dr. Mazhar Osman buralarda da gereken bilgiyi edinip Lepra ve Akıl Hastalıkları alanında kendini geliştirdi.

Mısır, Suriye ve Filistin bölgelerinde Dr. Mazhar Osman lepra hastalığı yanı sıra akıl hastalığı hakkında da gerekli bilgiyi elde edip bu bilgileri Sıhhat Vekaleti ile paylaştı. Ve Dr. Neşet Halil’den yardım alarak beraber öğrenilen bu bilgiler uygulamaya koyuldu.

Benzer Haber  Ilgarini Mağarası

Özgürlüğüne Kavuşan Cüzzam Hastaları

Ä°lgili resim

Bu bilgiler ışığın da bir buçuk yıllık bir süre zarfında 20’ye yakın cüzzam hastası yapılan tedavi sonucunda iyileşerek özgürlüklerine kavuşmasının bir etki ve sonucu olarak ölene kadar cüzzam hastasını tecrit etme hususu da ortadan kaldırılmış oldu.

Lepra tedavisinin İsmet İnönü tarafından Bakırköy Akıl Hastanesinde yapılmasına ahşap bina da gördüğü manzara sonucu karar verilmesinden sonra bu hastanenin Lepra Bölümlerine Türkiye’nin her yerinden akın akın hasta gelmekteydi bu hastaların büyük bir kısmı da doğu bölgelerinden gelmekteydi.

1943 yılı itibariyle her sene ortalama 100 hasta hastaneye müracaat etmiş ve tedavi görmüş iken 1958 yılı itibariyle sayı 226 hastaya ulaşmıştır. 1976 yılı itibariyle Lepra Servislerinde düzenlemeye gidilerek Cüzzam ile Savaş Derneği kurularak cüzzam hastalığının tamamen yok edilebilmesi hedeflenmekteydi.

Türkiye geneli taramalar yapılarak cüzzam hastalığının teşhis ve araştırılması yapıldı. Eski hastaların personel olarak görevlendirilmesi ile bağışlar toplandı, bu bağışlar ile hem Lepra binaları onarıldı hem de eksiklikler tamamlanarak hastane bünyesine ameliyathane eklendi.  1980 yılı itibariyle lepra hastaları için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi faaliyete sokuldu.

1985 yılı itibariyle 2.518 cüzzam hastasının tedavisi yapılarak alanında ciddi bir kaliteye kavuşan bu alanda özel dal polikliniği daha sonraları Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi olarak adlandırıldı ve bu hastane günümüz zarfında hem lepra hastalığı alanın da hem de deri ve zührevi hastalıkları alanında hizmet vermektedir.

 

Yorum Yazın