Limited Şirket Nedir?

Bir veya daha fazla kişinin ya da tüzel kişilerin bir ticaret unvanı çerçevesinde kurdukları ticari şirkete limited şirket denmektedir. Ve ticari hayatımızda bu şirket türü ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu şirketlerin sermayesi önceden bellidir. Limited şirketler kanunca izin verilmeyen alanlar dışında her türlü alanda ticaret yapmak için kurulabilir. Yasalarca limited şirketlerin sigortacılık ve bankacılık yapmasına izin verilmemektedir.

limited-sirket-emlaklobisi

Limited şirketlerin ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ayrıca yeni ticaret kanunları ile tek ortaklı Limited şirket kurmak yasal hale gelmiştir. Bu anlamda ortakların kurulan Limited şirketteki sorumlulukları koydukları sermaye ile doğru orantıda gerçekleşmektedir. Limited şirketlerin 2 organının yasal olarak bulunması gerekir.

Bu organlar müdür ve müdür yardımcılarıdır. Ve bu organlar şirket ortakları tarafından oluşturulan genel kurulda sözleşmeler ile birlikte atanmaktadırlar. Oluşturulan genel kurulda söz sahipliği ortakların limited şirketteki payları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Daha sonraki aşamalarda ise genel kurul toplantılarını müdürlerin belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Limited Şirketin Özellikleri

limited-sirket-emlaklobisi

Ülkemizde limited şirketlerin Ticaret kanunu ile birlikte yasal çerçevesi de belirlenmiştir. Ve bu çerçevede limited şirketin özellikleri ise şu şekildedir;

 • Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolay yasal prosedürlere sahip durumdadır. Bu sebeple ülkemizde limited şirket sayısı anonim şirket sayısından daha fazladır.
 • Şirket bir ticaret unvanına ile kurulmaktadır. Şirketin sahip olduğu bu ticaret unvanı iş yaptıkları iş kolu ile alakalı olmak zorundadır.
 • Limited şirketler, bankacılık ve sigortacılık dışında kalan tüm iş kolları üzerinde kurulabilirler.
 • Limited şirket yasal olarak kurulabilmesi için sermayesinin en az 10.000 TL olması gerekmektedir.
 • Ortaklı olarak kurulacak limited şirketlerde ortakların koyacağı paylar en az 25 TL ve bu rakamın katları şeklinde olmalıdır.
 • Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, şirketteki sermayeleri oranındadır. Daha fazla bir sorumluluk yasal olarak yüklenemez
 • Sermaye hisse olarak değil para ile bölünmektedir.
 • Limited şirketler, yasal olarak hisse senedi ve tahvil çıkartma yetkileri yoktur.
 • Limited şirketlerde ortaklığın başka birine devredilmesi anonim şirketlere göre çok daha zor ve prosedürü daha fazla olmaktadır. Bu anlamda devrin resmiyet kazanabilmesi adına kişinin sahibi olduğu payın noter huzurunda devrinin gerçekleşmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi yasal olarak zorunlu kılınmaktadır.
 • Limited şirketlerde kararlar ortaklar tarafından oy çokluğu prensini ile alınmaktadır
 • Eğer ortak sayısı 20 ve daha fazla ise şirket bünyesinde Denetçi bulundurulması yasal olarak zorunlu kılınmaktadır.
 • Limited şirketlerde vergi muhatabı kişi değil şirkettir. Limited şirketler kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdürler.
Benzer Haber  İkizdere Yaylası (Rize)

 

 

 

 

 

Yorum Yazın