Milli Emlak Arazisi Nasıl Hesaplanır?

Kişilerin tapusuna sahip olduğu arsalar, tarım arazileri, topraklar, bağlar bahçeler, aynı zamanda o devlete ait vatan toprağıdır. Milli emlak arazisi olarak tanımlanır. “Milli Emlak” devletin sahip olduğu tüm taşınabilir ve taşınamaz mallara verilen isimdir ve www.milliemlak.gov.tr adresinden milli emlak arazisi değerleri kontrol edilebilmektedir.

milli-emlak

Bir ülkenin toprak bütünlüğü her zaman esastır. Bunun haricinde devletin kendisine ait, herhangi bir kuruma, tüzel veya özel bir kişiye satışı hiç yapılmamış arsa, arazi, binalar kısacası “emlak” başlığı altında toplanabilecek sahip olduğu varlıkları vardır. Devlet bu varlıkları ile ilgili kiralama tasarruflarını Milli Emlak Müdürlüğü aracılığıyla yapar.

Devlete ait, devletin sahip olduğu, hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınabilir ve taşınamaz tüm malların toplamı “milli emlak” olarak adlandırılır. Aynı zamanda kamu malları ve hakların tamamı olarak da ifade edilebilir. “Milli emlak” olarak ifade edilen tüm bu alanlara ait tasarruflar kanun, yönetmelik ve tebliğler ile açıklanmaktadır. İllerde ve ilçelerde devleti ait çalışanlar ve memurlar işlem yapmaktadırlar. Bu görev için illerde defterdarlar veya defterdarlık tarafından yetkilendirilen memurlar yetkili iken, ilçelerde ise bu görevi malmüdürleri yapmaktadır.

Milli Emlak Arazisi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Devletin yapı olarak milletine hizmet vermesi, sorumluluklarını yerine getirmesi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Devlet tüm bu hizmetleri en uygun şekilde halka ulaştırmak için bazı ihtiyaçları olabilir. Devletin bu şekilde taşınabilir veya taşınmazlara ihtiyaç duyması durumunda, devlette özel kişiler gibi bu taşınır veya taşınmazlara talip olabilir, satın alabilir. Fakat devletin satın alma prosedürü özel kişilerin yaptığı işleme göre farklılıklar göstermektedir.

Devletin satın almak istediği taşınır veya taşınmazların satın almasını yapabilmesi için, bu alanların sahibi olan tüzel veya özel kişilerin rızası ile olmalıdır. Devlet ihtiyaçlarını bahane göstererek satış için zorlama gibi bir şey yapamaz. Devletin taleplerinin hukuken geçerli olması gereklidir ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları hükümlerine uygun bir süreç yürütülmektedir.

Benzer Haber  Prefabrik Ev Fiyatları

milliemlak

Milli Emlak Arazisi Kullanma Bedeli

Devlete, hazineye ait bu varlıklar ile ilgili en fazla merak edilen konu başlıkları, bu alanlara özel, milli emlak arazisi kullanma bedeli ödenir mi, nasıl kiralama işlemleri için başvurulur ve bu bedelin nasıl hesaplandığıdır.

Öncelikle şunu belirtilmedir ki, evet milli emlak arazisi kullanımı için devlete belirli bir rayiç bedeli ödenmektedir. Kullanımı talep edilen hazineye ait herhangi bir alan için, Başbakanlık’tan izin alınması zorunludur. Bu süreç ve bedellerin ödenmesine dair durumlar, hem kiralama hem de satın alma işlemleri için geçerlidir.

Milli Emlak arazisi hesaplaması, devlet tarafından yapılan yasa tasarısı ile belirlenmiştir. Bu esasa göre hazırlanan maddenin biraz kısaltılmış ve özetlenmiş hali ile bahsedersek, devlet tarafından satış kapsamına alınan devlete ve hazineye ait taşınmazların satış öncesi değer tespiti yapmak için, satışın yapılacağı il veya ilçesi içerisinde devlet tarafından belirlenmiş ve yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından bir rayiç bedeli bulunup uygulanacağı yönündedir. Bu bedeli belirlenirken konum, bölge, m2 büyüklüğü gibi konulara önem verilir.

Devletten hazineye ait bir alanı kiralamak ve satış almak için bu resmi kurumlara başvuru yapabilir dilekçe verebilirsiniz. Bu bedelleri öğrenmek için www.milliemlak.gov.tr üzerinden yapabilmeniz mümkündür. Eğer devlet tarafında satış veya kiralama tasarrufu uygulanacak alana ait hesaplanmış bir bedel varsa öğrenebilirsiniz, eğer henüz yoksa milli emlak arazisi rayiç bedeli belirlenmesi için yetkili kurumlara başvurabilirsiniz.

Sorgulama işlemini yaptığınız takdirde dikkat etmeniz gereken önemli hususlar ve konular vardır. Öncelikle şunu belirtelim, çıkan sonuç taşınmaza ait m2 fiyatıdır, fakat ödenmesi gereken tutar değildir. Devlet bu alanların kullanım amacına, ödeme şekline göre indirimler ve ödeme kolaylıkları sağlamaktadır. Örneğin o arsa ve arazi tarım veya hayvancılık gibi konular için kullanılacaksa devletin %50’ye kadar indirim uygulaması söz konusudur.

Benzer Haber  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Samatya Polikliniği

 

 

 

 

Yorum Yazın