milli-emlak-satilik

Milli Emlak Satılık Hazine Arazileri

Milli Emlak Satılık Hazine Arazileri

Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu her türlü taşınır ve taşınmaz satışı işlemleri, milli emlak satılık ilanları ile ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıt veriyoruz.

Milli Emlak Satış İşlemleri Nelerdir?

Milli Emlak’ın resmi internet sayfası, mülkiyeti devir borcunu doğuran satış işlemi gibi daha pek çok işlem ile ilgili açıklamalara bünyesinde yer veriyor. Genel satış işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili en çok referansın yapıldığı Borçlar Kanunu’nun hükümleri bu taşınır ve taşınmaz malların satımı ile ilgili durumlarda uygulanıyor. Ancak Milli Emlak satış işlemleri ile ilgili daha farklı kanun ve hükümlere başvurma durumu ortaya çıkabiliyor.

Milli Emlak Satış İşlemleri Nelerdir?

Kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz satışları ile ilgili konularda yetkili makam Maliye Bakanlığı olup, bu satışlardan elde edilen bedeller genel bütçeye gelir olarak kaydediliyor. İdareye ait bazı taşınır ve taşınmaz malların satışına ilişkin özel kanunların uygulandığı durumlar da ortaya çıkabiliyor.

Milli Emlak Satışı İle İlgili Genel Hükümler

Milli emlak satış işlemleri temelde 4 işlemin gerçekleştirilmesi ile meydana gelmektedir. Bu 4 işlem sırasıyla şu şekildedir:

1. Söz Konusu Bedelin Ödenmesi

Bedel satış sözleşmesi ile belirlenen şekilde ödenebilir. Bu ödeme şekilleri taksitle ödeme, sertifika ile ödeme, katma değer vergisinden muafiyet, vergi, resim ve harçtan muafiyet gibi özel durumlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

2. Satış İşleminin Gerçekleştiği Malın Alıcı Adına Tescil Edilmesi

Söz konusu bedelin alınmasının ardından malın alıcı adına tescil edilmesi gerekmektedir. Bu tescil söz konusu mal taşınmaz ise tapu kütüğüne tescil işlemi ile gerçekleştirilecektir.

3. Satış İşlemi Sonucu Belediye ve Diğer İlgili İdari Kurumlara Satış Gelirinden Pay Verilmesi

Bu bedel yerinde belediyenin mücavir alan sınırı içerisinde yer alan Hazine taşınmazlarının %10’u; mücavir alan sınırı dışında yer alan Hazine taşınmazlarının %25’i oranında ilgili idari kurumlara satış gelirinden pay verilmesi sureti ile gerçekleştirilir.

4. Satılacak Mala Bağlı Olarak Uygulanacak Diğer Hükümlerin Yerine Getirilmesi

Uygulanacak diğer hükümler satılacak malın üzerinde gerçekleştirilecek işleme, milli emlak işlemin niteliğine, satılacak malın bulunduğu bölgelere göre değişeceğinden ilgili diğer hükümlerin işlemi gerçekleştirecek idari kuruluş tarafından bildirilmesi gerekmektedir.

Benzer Haber  Doğalgaz Abonelik Ücreti 2019

Yorum Yazın