mirasci

Miras Habersiz Satılmış İse Hak İddia Edilebilir Mi?

Atanmış ve mansup mirasçı olarak iki türde mirasçı türü bulunmaktadır. Atanmış olarak yer alan mirasçı, miras bırakan kişinin iradesi ile hak sahibi olarak bulunan kişidir. Yasal mirasçı olmadığı halde mirasçı olarak atanan kişilerde yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu üzerinde yer alan miras için zümre ya da derece sistemi geçerli olmaktadır. Peki, habersiz şekilde miras satılmışsa hak iddia edilebilir mi?

miras

Miras paylaşımı içerisinde Türk Medeni Kanunu derece sistemi yer almaktadır. Kanun üzerinde birinci, ikinci ve üçüncü derece mirasçılar yer almaktadır. Birinci derece yer alan mirasçılar bırakanın alt soyunu temsil etmektedir. Ayrıca ikinci derece mirasçının ebeveynleri ve üçüncü derece ise büyük anne ve büyük babasını ifade etmektedir.

Miras geçişi birinci sıradan itibaren yapmaktadır. İlk derecedeki mirasçı olmaması durumunda diğer mirasçılara geçiş yapılmaktadır. Bununla beraber mirasçılar miras bırakan kişiden önce ölmesi durumunda miras, mirasçıların kendi alt soylarına geçilmektedir. Miras payı hak sahibi ölen kişinin alt soyuna geçmektedir.

Tasarruf Hakkı

mirasci

Miras bırakan kişi yaşaması durumunda malları üzerinde mülkiyet hakkı yer almaktadır. Mülkiyet hakkı kişilere mal üzerinde her türlü işlem yapma hakkını sunmaktadır. Bir malın mülkiyeti intifa hakkı ve kuru mülkiyet şeklinde iki durumda yer almaktadır İntifa hakkı diğer bir hak olarak yer alan kuru mülkiyet hakkından ayrı şekilde arzu edilmesi durumunda başkasına devredilebilir. Kişi bir malının mülkiyet hakkını ya da intifa hakkını birbirinden bağımsız şekilde istediği kişilere devredebilir.

Miras sahibi mülkiyet hakkını başka bir kişiye devretmiş olduğu bir malın intifa hakkını ölene kadar yararlanması adına başka bir kişiye devredebilir. İntifa hakkı kişilere bağlı hak olmasından dolayı, mülkiyet el değiştirmesi durumunda geçerlidir. Ancak intifa hakkı sona ediği zaman kuru mülkiyet ve intifa hakkı bir araya gelmektedir.

Benzer Haber  İnbükü Orman Kampı

İntifa Hakkı

mirasci

İntifa hakkı insanlara bağlı bağlı bulunan bir hak olarak yer almaktadır. İntifa hakkı sona erene kadar mülkiyeti kısıtlı duruma getirmektedir. Mülkiyet başkasında olsa da intifa hakkı sahibi uygulanan yasalara göre o malın kullanım hakkına sahip olmasına neden olmaktadır. Bu konuda örnek vermememiz gerekirse miras sahibi intifa hakkını eşine vermiştir. Fakat sahip olduğu daireyi üç çocuğundan birine satabilir. Bu durumda miras sahibi öldüğü zaman, eşi daire üzerindeki intifa hakkını kullanabilir. Anne öldüğü zaman ise dairenin yararlanma hakkı ise hak verilen çocuğa geçmektedir.

Diğer çocuklar bu daire üstünde herhangi bir hak iddiası öne sürmemektedir. Eğer dairenin satıldığı çocuk ölmesi durumunda, dairenin mülkiyet hakkı ise bu kişinin eşi ya da alt soyuna geçmektedir Habersiz miras satılmışsa hak iddia edilmemektedir. Ancak bağışla verilmiş olan bir dairenin tapu işleminde satış gibi gösterildiği ispatlanması durumunda bu işlem dava konusu olarak yer alabilir.

Yorum Yazın