Mücavir Alan Ne Demektir?

Mücavir Alan Ne Demektir?

Emlak alanında merak edilen terimlerden biri mücavir alandır. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mücavir alan tanımı yapılmaktadır.

Mücavir Alan Tanımı

mucavir-alan-emlaklobisi

Mücavir alan   3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesi’ne göre kontrol ve sorumluluğu belediyelere verilen, ancak belediye sınırı dışında bulunan alanlardır.  Bu alanlar belediyelere ait alanlardan daha farklıdır ve başka bir belediye sınırına dahil olmadıkları sürece kontrol altına alan belediye bünyesinde kalacaktır. Bu kapsamda sınır tanımı farklılıklarına da dikkat etmek gerekir.

Mücavir Alan Önemi Nedir?

 Mücavir alan önemi  konusuna gelince, doğrudan plansız yapılaşmanın engellenmesi olarak bir fayda sunulabilir.  Yani aslında belediye sınırında olmayan bir boştaki alan denetlenebilir olarak kontrol altına alınmakta ve gelişigüzel yapılardan korunmaktadır. Başka ülkelerden ya da şehirlerden gelen göçler  kaçak yapıları tetiklediği için sonraki süreçte yapıların temelinin sağlam olmaması ve plansız, sistemsiz imar görüntülerinin önüne geçilir.

Mücavir Alanların Çizimi

mucavir-alan-emlaklobisi

Mücavir alanların çizimi  için ilgili bakanlık tarafından onay verilmesi gerekmektedir. Belediyelerin sınırı dışında görülen bu alanların imar planlarının kazandırılması için bu işlem gerekmektedir.Karar aşamasında belediye veya il idare kuruluna göre bakanlık onayı sağlanır.Tabi bu noktada sınır konusu da akla gelebilir. Mücavir alanların sınırlarının belirlenmesi, imar kanunları kapsamına göre belediye harici valilik sorumluluğundadır. Eğer valilik kararı uygun görürse sınır kapsamı belirlenir ve tiraz edilecekse de 1 ay için süre verilir. 15 gün içinde de yeniden kontroller yapılır ve onay alınır. Bu şekilde karar bakanlığa gönderilir. Eğer bir alan mücavir alandan çıkarılacaksa da aynı şekilde prosedür yürürlülüğe sokulur.

Benzer Haber  Kartal Konut Projeleri

 Mücavir Alan Sınırı Ve Belediye Sınırı Farkı

Mücavir alanın belediyeye dahil edilmesi sonrasında sınır farkı görülür. Bellediye, halkın ortak gereksinimlerini karşılayan, yerel yönetim kuruluşudur. Yasa kurallarına göre belirlenmiş bir sınırı vardır.  Yani belediyeler bir idari sınıra  dahil olan alanlardır. Ancak mücavir alanlar idari sınırda bulunmaz. Belediyenin resmi sınırının dışında bulunan alanlardır. Bu alanlar, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrolüne sonradan verilir. Köy, ilçe, il gibi sınıra sahip değildir ve  yetki sınırı kapsamında değerlendirilir.

Mücavir Alan Belirlenmesinde Hangi Kurallara Uyulmalı?

Mücavir alan belirlenirken bazı kurallar dikkate alınmalıdır. Bunları sıralamak gerekirse:

  • Belirlenecek olan mücavir alanın yol sorunu olmaması gerekir.
  • Mücavir alanın niteliksel olarak büyüklüğü önemlidir.
  • Mücavir alanın başka bir belediyenin sınırına taşmaması gerekmektedir.
  • Kontrole alacak belediyenin gelir giderlerinin, mücavir alan çalışmalarını karşılaması önemlidir.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? ile ilgili görsel sonucu

Parsel sorgulama   yaparak bir alanın sınır kapsamı, belediyeye mi ait olduğu hangi belediye kapsamında yer aldığı kontrol edilebilmektedir.  Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan kişiler, e devlet adresi üzerinden parsel sorgulaması yapabilmektedir. Sayfa üzerinde gerken bilgilerin girilmesi ile istenen detaylara ulaşılabilir. E devlet şifresi olmayanların postanelerden temin etmesi mümkündür.

 

Yorum Yazın