mucavir-alan-nedir

Mücavir Alan Nedir?

Mücavir Alan Nedir?

Belediye alanının sınırları dışında bulunan alanlar mücavir alan olarak adlandırılır. Belediyeler, kendi sınırları içerisindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürürler. Bu nedenle de tüm il ve ilçelerde belediyeler var gücü ile insanlara hizmet eder. Yerelde insanların ihtiyaçların karşılanması da mahalli karışıklıkların önlenmesi adına da son derece önemlidir.

Nüfusu 5 bin üzerinde olan yerlerde bir belediye kurulur. O bölgedeki yaşayan kişilerin oyları ile de belediye başkanı ve üyeleri seçilir. Bu üyeler ve başkan da yerel halkın ihtiyaçlarını karşılar. Ancak belediye sınırı dışında olan yerler de bulunur. Belediyenin sınırı dışında bulunan alanlara da mücavir alan denir.

Mücavir Alan Nasıl Belirlenir?

Yerleşim yeri içerisinde hangi alanların mücavir alan olduğu ya da hangi alanların belediyenin sınırları içerisinde bulunduğu nasıl belirlenir sorusu oldukça sık bir şekilde sorulur. Mücavir alanın nerede başladığının belirlenmesi İl İdare Meclisi tarafından belirlenir. İl İdare Meclisi, mücavir alan ile belediye sınırı olan alanların ayrımını yapar. Mücavir alan sınırı belirlenmesi için alınan kararın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından da belirlenmesi gerekir.

Mücavir alan belirlenirken belediyelerin bittiği sınırın neresi olduğunun pek de önemi yoktur. Sınır dâhilinde de farklı köyler de mücavir alana eklenebilir. Mücavir alan olarak değerlendirilen bir yerin, mücavir alandan çıkarılması için de İl İdare Meclisi kararı gerekir. Bu karar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanır. Bunun üzerine de mücavir alanda çıkarılan bölge belediye sınırları içerisine eklenir.

Mücavir alanlar belediyenin sınırlarında değildir. Buna rağmen imar bakımından belediyeye karşı sorumludurlar. Bunun temel nedeni bölgelerdeki şehirleşmenin ve çarpık mimarının önüne geçmektir. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için mücavir alanlar da imar bakımından belediyelere bağlanmıştır.

Belediyelerin mücavir alanlara götürmesi gereken temel görev imar ile sınırlı değildir. İmar alanı dışında mücavir alana sunulan hizmetler arasında yol ve su gibi temel hizmetler de yer alır. Ayrıca belediyeler yapılan bu hizmetlerden harç ve vergilerini de alabilirler. Meclis kararı ile belediyeler mücavir alanlara alt yapı hizmetleri de sunabilir.

Benzer Haber  Çevre Temizlik Vergisi Nasıl, Nereye Ödenir?

Yorum Yazın