muhammen-bedel-nedir

Muhammen Bedel Nedir?

Muhammen Bedel Nedir?

İhaleler ile ilgili olan kimselerin yakından bileceği muhammen bedel bir malın tahmini piyasa bedelini tanımlamak için kullanılır. Dolayısıyla ihalelerde bu fiyat üzerinden işlemler gerçekleştirilir ve malın mümkün olduğunca bu fiyattan yüksek alıcı bulmasına çalışılır.

Muhammen Bedel Nasıl Hesaplanır?

Özellikle ihaleye girecek olan kimseler için muhammen bedel son derece önemlidir. Elbette sadece ihaleye girecek olan için değil ihalede satılacak olan malın sahibi için de oldukça önemlidir. İlk olarak ifade etmek gerekir ki bu hesaplama yöntemi kanunlar tarafından garanti altına alınmıştır. Dolayısıyla bir malın ederinin çok üstünde ya da çok altında fahiş fiyatların oluşmasını engellemek adına böyle bir standartlaştırma yöntemi izlenmiştir.

Bu yöntemlere göre malın değeri bilirkişi tarafından tespit edilecektir. Bu kapsamda ilgili sektörde deneyim sahibi olan bilirkişiler tarafından mal incelenecek ve böylelikle ederinin ne kadar olduğu belirlenecek. Bu işlemler yapılırken emsal ürünler ile de karşılaştırma yapılacaktır. Ayrıca piyasada var olan arz ve talep dengesi de gözetilerek en uygun fiyat belirlenecektir. Muhammen bedeli belirlenen mal bir taşınmaz olabileceği gibi taşınır mallar da olabilir.

Muhammen Bedel Limiti

Özellikle icraya koyulan malların ederinden çok düşük fiyatlara satılması ve borçlunun daha da zor duruma düşmesi nedeniyle muhammen bedel sistemi getirilmiştir. Böylelikle mal ederinden düşük bir fiyata satılarak borçluyu daha da fazla zarara sokmayacak aynı zamanda alacaklının da alacaklarını karşılayabilecektir.

Bu kapsamda bilirkişi tarafından belirlenen muhammen bedelin altında bir fiyat teklif edilmesi durumunda bu fiyat işleme alınmayacaktır. Dolayısıyla da satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Kimi kurumlar tarafından böylesi tekliflerin verilmesi en baştan engellenmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere muhammen bedel altında teklif vermek mümkün değildir. Ancak başkaca bir teklif de verilmemiş ve en yüksek teklif muhammen bedelin altında kalmış olsa bile bu teklife işlem yapılmayacaktır. Dolayısıyla ihale ya da açık artırma ertelenecektir. Bu durum da ihaleyi ya da açık artırmayı gerçekleştiren komisyon üyeleri tarafından tutanağa bağlanacak ve imza altına alınacaktır.

Muhammen bedelin belirlenmesi ile ilgili olarak itirazı bulunan kimseler de bu itirazlarını yöneltebilir ve dava haklarını kullanabilirler. Böylelikle adil ve hakkaniyetli bir bedelin ortaya çıkması sağlanabilir. Eğer hukuka aykırı bir muhammen bedel tespiti var ise bu da yapılan ihalenin veya açık artırmanın sakatlığına neden olabilir.

Benzer Haber  Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Yorum Yazın